.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rejestracja dziecka po zaprzeczeniu ojcostwa

• Autor: Elżbieta Gołąb

Sprawa w sądzie zakończyła się zaprzeczeniem ojcostwa mojego męża w stosunku do dziecka. Obecnie odbieram wyrok i muszę zarejestrować córkę. Chciałabym, aby córka miała moje nazwisko (nie zmieniałam nazwiska panieńskiego po ślubie). Ojcostwo nie jest ustalone, biologiczny ojciec chce uznać dziecko, ale nie chce wyrazić zgody na to, by dziecko nosiło moje nazwisko. Czy jest jakiś przepis prawny, który pozwoliłby zarejestrować córkę, tak aby nosiła nazwisko matki bez pisemnego oświadczenia ojca biologicznego? I czy ewentualnie mogę sama zgłosić się do urzędu i zarejestrować córkę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rejestracja dziecka po zaprzeczeniu ojcostwa

Wpisanie w akcie urodzenia nazwiska dziecka pozamałżeńskiego

W sprawie, którą przedstawiła Pani w pytaniu, zasadnicze znaczenie będą miały odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).

 

Według art. 42 ust. 1 ustawy „jeżeli stosownie do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, dane dotyczące osoby ojca wpisuje się tylko w razie uznania dziecka przez ojca lub sądowego ustalenia ojcostwa”.

 

Natomiast stosownie do art. 42 ust. 2 „jeżeli nie nastąpiło uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa, wpisuje się do aktu urodzenia dziecka jako imię ojca – imię wskazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka, a w braku takiego wskazania – jedno z imion zwykle w kraju używanych oraz jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe – nazwisko matki z odpowiednią adnotacją w rubryce »Uwagi«”.

 

W akcie urodzenia dziecka wpisuje się więc jako imię ojca dowolne imię wskazane przez matkę dziecka, a jeżeli matka dziecka nie wskaże tego imienia, wówczas wpisuje się jedno z popularnych imion.

 

Jako nazwisko ojca wpisuje się nazwisko matki.

Obalenie domniemania ojcostwa a wpis w akcie urodzenia

Ponieważ domniemanie dotyczące pochodzenia dziecka od męża matki w Pani przypadku na podstawie orzeczenia sądowego zostało obalone, może Pani udać się z tym orzeczeniem do urzędu stanu cywilnego właściwego dla miejsca urodzenia dziecka (nie Pani miejsca zamieszkania), gdyż zaświadczenie o przyjściu maleństwa na świat, tzw. zgłoszenie urodzenia, dostarczone zostało przez szpital do właściwego dla niego miejscowo urzędu stanu cywilnego, ze swoim odpisem aktu urodzenia, odpisem aktu małżeństwa (jeżeli urząd właściwy dla rejestracji dziecka nie jest urzędem, gdzie znajdują się te dokumenty) i zarejestruje Pani dziecko, wybierając mu samodzielnie imię ojca, a nazwisko córka otrzyma po Pani.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy samotna matka może zarejestrować dziecko w urzędzie stanu cywilnego?

Jeżeli ojciec dziecka chce uznać dziecko, to wtedy powinniście Państwo udać się do urzędu razem i wspólnie przed kierownika urzędu stanu cywilnego złożyć oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa – lecz w takim przypadku dziecko otrzyma nazwisko ojca. Dziecko może także w takim przypadku nosić nazwisko matki, jeżeli ojciec wyrazi na to zgodę (jeżeli ojciec złoży takie oświadczenie przy uznaniu dziecka).

 

Nie ma Pani obowiązku zarejestrować dziecka razem z biologicznym ojcem. Jeżeli Pani sama zarejestruje dziecko, później ojciec biologiczny także może je uznać (lecz co do nazwiska, to będzie tak samo, jak wspomniałam wcześniej) lub w razie Pani sprzeciwu co do uznania może wystąpić na drogę sądową. W przypadku sądowego ustalenia ojcostwa dziecko także nosi nazwisko ojca, choć sąd może wyrazić zgodę w szczególnie uzasadnionych przypadkach na pozostawienie nazwiska matki.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Elżbieta Gołąb

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie konsumenckim (reklamacje, gwarancje, źle wykonane usługi, wadliwe towary). Dzięki 3-letniej pracy w biurze powiatowego rzecznika konsumentów zna prawo konsumenckie nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce. Udziela porad również z zakresu prawa administracyjnego, karnego, cywilnego i rodzinnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu