Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarzuty ojca o utrudnianie kontaktów z dzieckiem a ustalenie kontaktów

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 05.07.2018

Jestem przed rozprawą o ustalenie (dotąd wątpliwych) kontaktów ojca z dzieckiem – dziecko ma 2,5 roku. Ojciec dziecka zarzuca mi, że złośliwie utrudniam mu kontakt z uwagi na jego nowy związek, co jest nieprawdą. Od momentu rozstania, czyli gdy dziecko miało 3 miesiące, próbowałam dojść z nim do porozumienia w kwestii wizyt, jednak on nie respektował moich próśb, nie trzymał się ustalonych godzin, przyjeżdżał, kiedy chciał albo wcale; nie przestrzegał trybu dnia dziecka, nie przyjmował do wiadomości, że dziecko jest chore. Ojciec upiera się, że chce zabierać dziecko na noc co drugi weekend, na co ja nie chcę się zgodzić z uwagi na złe warunki mieszkaniowe i jego brak pracy i środków do życia. Czy sąd weźmie to pod uwagę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zarzuty ojca o utrudnianie kontaktów z dzieckiem a ustalenie kontaktów

Fot. Fotolia

Sąd opiekuńczy rozstrzygając jakiekolwiek sprawy z zakresu dotyczącego małoletniego dziecka, w tym także kontaktu, ma jeden zasadniczy ustawowy priorytet – DOBRO DZIECKA. Generalnie ustawodawca, tworząc unormowania w zakresie prawa do kontaktów, także kierował się tą regułą, uznając, że kontakty dziecka z rodzicami jak i innymi krewnymi służą jego doboru i powinny być utrzymywane. To w ramach sytuacji unormowanych i wyjątkowych sad może je ograniczać lub wykluczać (zabraniać).

 

Regulacje z Kodeksu opiekuńczego i rodzinnego wyglądają następująco w zakresie kontaktów z dzieckiem:

 

„Oddział 3

Kontakty z dzieckiem

Art. 113. [Prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów]

§ 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Art. 1131. [Ustalenie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem]

§ 1. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli dziecko nie przebywa u żadnego z rodziców, a pieczę nad nim sprawuje opiekun lub gdy zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

Art. 1132. [Ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem]

§ 1. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności:

1) zakazać spotykania się z dzieckiem;

2) zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;

3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;

4) ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;

5) zakazać porozumiewania się na odległość.

Art. 1133. [Zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem]

Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.

Art. 1134. [Zobowiązanie rodziców do określonego postępowania]

Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń.

Art. 1135. [Zmiana rozstrzygnięcia o kontaktach z dzieckiem]

Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

Art. 1136. [Odpowiednie stosowanie do innych sprawujących pieczę nad dzieckiem]

Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem”.

 

Jak się to ma do opisanej sytuacji Pani pytań? Przede wszystkim – ważne, kto inicjował postępowanie sądowe i jakie dowody w sprawie przedłożono. Stąd moje wyjaśnienia.

 

Czy sąd bierze w ogóle to pod uwagę, jakie warunki ma ojciec?

Oczywiście, że tak, o ile Pani zawnioskowała o sprawdzenie tych warunków poprzez wywiad środowiskowy zlecony przez sąd kuratorowi. Jeżeli jeszcze udokumentowałaby Pani to, że po każdej wizycie u ojca dziecko jest chore – byłby to istotny dowód. Jeśli sprawa jest w toku – nadal ma Pani do tego prawo.

 

Także na okoliczność braku pracy i środków do życia ojca należy przedstawić i uzasadnić dowodowo. W tym przypadku zobowiązując ojca do złożenia przed sądem odpowiedniej dokumentacji co do jego sytuacji zarobkowej i mieszkaniowej.

 

Jeśli więc sprawa jest jeszcze w toku, to doradzam przedstawić to w piśmie zredagowanym przez prawnika do sądu. Oczywiście służę pomocą w przygotowaniu pisma. Przed sądem bowiem istotne są okoliczności przedstawione wraz ze wskazaniem dowodów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - 4 =

»Podobne materiały

Złożenie wypowiedzenie przed nagrodą jubileuszową

Jestem zatrudniona na część etatu na umowie o pracę. W sierpniu mija mi 40 lat racy i mam dostać nagrodę jubileuszową. Chcę jednak złożyć wypowiedzenie kilka tygodni wcześniej. Czy nagroda zostanie wypłacona, czy wstrzymana – jeśli będę w okresie wypowiedzenia?

 

Szkolenia a umowy lojalnościowe

Pracuję w ASO w Warszawie, naprawiam samochody. Byłem na jednym szkoleniu (podpisałem umowę lojalnościową 3-letnią miesiąc temu). Teraz pracodawca wysyła mnie na nowe szkolenie, ale ja odmawiam podpisania lojalki (informacja przekazana przez mistrza:jeżeli nie podpiszę, to mnie zwolnią). Odpowiedzia

 

Małoletni a członkostwo w stowarzyszeniu

Czy wśród założycieli stowarzyszenia może być osoba, która ukończyła dopiero 16 lat?

 

Badanie DNA bez zgody matki dziecka

Jestem w separacji z żoną, która rozpowiada, że syn nie jest mój. Chciałby zrobić test DNA i dowiedzieć się, jak jest naprawdę. Czy muszę mieć na to zgodę żony?

 

Alimenty na męża

Mieszkam i pracuję za granicą. Wystąpiłam o rozwód, gdyż mąż jest alkoholikiem i hazardzistą. On mieszka w Polsce, nie pracuje i wyprzedaje rzeczy, która są naszą własnością. Aby uprościć postępowanie, złożyłam wniosek o rozwód bez orzekania o winie. Sąd wezwał mnie do przedstawienia zaświadczenia o

 

Jak odzyskać dług od byłego lokatora?

Ponad rok wynajmowałam mieszkanie. Po dwóch miesiącach lokatorka przestała opłacać czynsz i media, później także odstępne. Udało nam się ją usunąć z mieszkania, pozostawiła jednak spory dług. Czy mogę próbować odzyskać te pieniądze? Dodam, że nie zdążyłyśmy podpisać umowy, ale mam dowody przele

 

Wezwanie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych

Żona wydzwania do mojego szefa, do pracy z oszczerstwami i pomówieniami na mój temat. Opowiada o mnie niestworzone rzeczy, całkowicie nie prawdziwe. Czuję się bezradny, proszę o pomoc?

 

Zrzeczenie się spadku na korzyść jednego ze spadkobierców

Po moim zmarłym ojcu pozostało mieszkanie, a do spadku uprawniona jest mama, siostra i ja. Co trzeba zrobić, żeby poświadczyć spadek i zrzec się go na korzyść mamy?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »