Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaświadczenie o dochodach partnerki przy alimentach na żonę partnera

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 04.07.2018

Mój partner żyje ze swoją żoną od ok. 1,5 roku w separacji i płaci na nią (kobietę pracującą) 1000 zł alimentów (wyrok sądu apelacyjnego, uchylający rozwód, orzeczony z wyłącznej winy mojego partnera przez sąd I instancji). Jakiś miesiąc temu partner ponownie wniósł pozew o rozwód wraz z obniżeniem alimentów. Jego żona zażądała uchylenia pozwu (nie zgadza się na rozwód) i podtrzymania alimentów w zasądzonej wysokości, wnioskując jednocześnie o ujawnienie moich dochodów. Mieszkamy razem, partner dokłada co nieco do budżetu, ale wydaje mi się, że sytuacja wykracza trochę poza granice prawa. Czy sąd ma prawo w tej sytuacji zażądać ode mnie, czyli jego partnerki, zaświadczenia o dochodach? Jak dalej bronić się przed pazernością tej drugiej strony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaświadczenie o dochodach partnerki przy alimentach na żonę partnera

Fot. Fotolia

Jednym z podstawowych założeń polskiego prawa rodzinnego jest obowiązek wzajemnego wspierania się członków rodziny, skonkretyzowany w przepisach o prawach i obowiązkach małżonków (art. 23–30 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) przed i po rozwodzie (art. 60–61), rodziców wobec dzieci (art. 133 § 1, art. 135 § 2) oraz w przepisach regulujących obowiązki alimentacyjne członków rodziny względem innych krewnych (art. 128–132).

 

Wiem, że wydaje się to absurdalne, ale sąd może i powinien badać sytuację majątkową osoby zobowiązanej, szczególnie gdy żąda obniżenia alimentów. Musi bowiem wykazać pogorszenie sytuacji materialnej od momentu orzeczenia ostatnich alimentów.

 

Zgodnie z treścią Wyroku Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 22 maja 2013 r., sygn. akt I Ca 154/2013:

 

„W aspekcie przesłanki z art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – »majątkowych możliwości zobowiązanego« – należy dokonać oceny nie z punktu widzenia rzeczywiście posiadanych i uzyskiwanych środków, lecz potencjalnych możliwości zobowiązanego w tym zakresie, przy uwzględnieniu należytej staranności, podejmowanych działań i zachowań. Jak powszechnie przyjmuje się w judykaturze, osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, zwłaszcza obowiązek względem swych dzieci niezdolnych jeszcze do samodzielnego utrzymania się, powinna w pełni wykorzystywać swe siły, kwalifikacje i uzdolnienia w celu uzyskiwania dochodów niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb osób uprawnionych do alimentacji. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno – gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie”.

 

A tu dodatkowo mamy do czynienia ze zmianą obowiązku alimentacyjnego, a więc należy wykazać argumenty przemawiające za tą zmianą.

 

Pani partner powinien w sądzie podać, iż nie prowadzi z Panią wspólnego gospodarstwa domowego, nie utrzymujecie się razem, nie robicie razem zakupów, a on płaci jedynie za użytkowanie pokoju i media w 1/2. W innym wypadku sąd może zechcieć zbadać sytuację majątkową Pani i partnera.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus cztery =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki