.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucenie wniosku o urlop dla poratowania zdrowia

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 08.07.2018

Jestem nauczycielem z 20-letnim stażem pracy. Zwróciłam się do lekarza rodzinnego z wydaniem zaświadczenia o konieczności odbycia urlopu dla poratowania zdrowia. Mój dyrektor odwołał się od decyzji lekarza i zostałam skierowana dol lekarza medycyny pracy. Lekarz medycyny pracy wystawił orzeczenie również odmawiające mi możliwości skorzystania z urlopu. Przedstawiłam dokumentację medyczną z trzech klinik, w których byłam leczona. Pech chciał, że zawsze magistrala się poddawać diagnostyce i leczeniu podczas wakacji i tym samym nie korzystałam ze zwolnię lekarskich podczas roku szkolnego. Lekarz medycyny pracy zasugerował wykorzystanie pół roku zwolnienia lekarskiego L4. Czy mogę udać się do sądu pracy? Czy mam jakąś szansę na otrzymanie takiego urlopu mimo odrzucenia wniosku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. Nr 233, poz. 1991) „nauczyciel lub dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do organu odwoławczego, którym jest wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia”.

 

„Organ, o którym mowa wyżej, wydaje orzeczenie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania odwołania, na podstawie:

 

1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;

2) wyników dodatkowych badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;

3) kopii orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu”.

 

Orzeczenie organu odwoławczego jest ostateczne.

 

Orzeczenie organu odwoławczego – wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy jest ostateczne i nie przysługuje od niego środek odwoławczy ani też inny środek zaskarżenia. Podkreślić należy, że procedura odwoławcza dotyczy tylko kwestii medycznych, tj. faktycznego stanu zdrowia nauczyciela i potrzeby jego leczenia. Nie można zatem od tego orzeczenia odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Słowem – skoro lekarz medycyny pracy uznał, że nie ma podstaw, aby udzielić Pani urlopu dla poratowania zdrowi, nie ma sensu odwoływać się do sądu, gdyż sad odrzuci takie odwołanie bez rozpatrzenia, ponieważ na orzeczenie lekarza medycyny odwołanie nie przysługuje.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »