.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Dwie umowy o pracę - urlop wypoczynkowy i zwolnienia lekarskie

• Opublikowano: 03-02-2023 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mam pytania dotyczące bycia zatrudnionym jednocześnie na dwóch umowach o pracę na pełen etat. Chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda kwestia urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych oraz zwolnień lekarskich.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dwie umowy o pracę - urlop wypoczynkowy i zwolnienia lekarskie

Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego

Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego u każdego z zatrudniających go jednocześnie pracodawców w wymiarze adekwatnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym i wymiaru etatu, na jakim świadczy pracę u każdego z tych pracodawców. Prawo do urlopu wypoczynkowego i jego roczny wymiar ustalamy odrębnie w ramach każdego z równolegle trwających stosunków pracy

 

Zgodnie z art. 154 § 1 Kodeksu pracy „wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od stażu pracy i wynosi odpowiednio:

1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat”.

 

Ustalony w ten sposób wymiar urlopu wypoczynkowego nie może zostać przekroczony w skali roku kalendarzowego (zob. art. 154 § 3). Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy pracownik pozostawał w całym roku kalendarzowym w stosunku pracy z jednym pracodawcą, jak i więcej niż jednym pracodawcą. Przy czym omawiane ograniczenie znajdzie zastosowanie wyłącznie do przypadku kolejno po sobie następujących stosunków pracy, czyli sytuacji, gdy kolejny stosunek pracy następuje po uprzednim zakończonym już stosunku pracy. Nie będzie miało natomiast zastosowania w przypadku, gdy pracownik w danym roku pozostawał w dwóch lub większej liczbie stosunków pracy, które trwały w tym samym czasie. W takiej sytuacji, wymiary urlopów należnych za okresy zatrudnienia w jednoczesnych stosunkach pracy nie podlegają sumowaniu na poczet limitu z art. 154 § 3.

 

Każdy z pracodawców osobno nalicza urlop.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dwa zwolnienia lekarskie

W przypadku zwolnienia lekarskiego, musi mieć Pan zwolnienie na obu pracodawców. Czyli dwa zwolnienia. Nie może Pan mieć zwolnienia u jednego pracodawcy i pracować u drugiego, bo straci Pan prawo do zasiłku.

 

Zgodnie z art. 17. 1. ustawy zasiłkowej Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

 

W tym zakresie należy przytoczyć wyjaśnienia Sądu Najwyższego zawarte w wyroku z dnia 13.06.2013 r. , sygn. akt sygn. I UK 19/13, zgodnie z którymi: „regulacje z art. 13 i 17 ustawy zasiłkowej różnią się jako podstawy rozstrzygania nie tylko ze względu na inne okresy ochrony ubezpieczeniowej, ale także dlatego, iż używają odmiennych pojęć, co już wstępnie wskazuje, że ich znaczenie nie jest tożsame”. Przepis art. 17 jest stosowany ze względu na wykonywanie „pracy zarobkowej”, natomiast art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy ma na uwadze „działalność zarobkową”. Działalność zarobkową – już tylko ze względów semantycznych -–można ujmować szerzej niż pracę zarobkową.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu