.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dwie umowy o pracę - urlop wypoczynkowy i zwolnienia lekarskie

Mam pytania dotyczące bycia zatrudnionym jednocześnie na dwóch umowach o pracę na pełen etat. Chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda kwestia urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych oraz zwolnień lekarskich.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dwie umowy o pracę - urlop wypoczynkowy i zwolnienia lekarskie

Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego

Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego u każdego z zatrudniających go jednocześnie pracodawców w wymiarze adekwatnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym i wymiaru etatu, na jakim świadczy pracę u każdego z tych pracodawców. Prawo do urlopu wypoczynkowego i jego roczny wymiar ustalamy odrębnie w ramach każdego z równolegle trwających stosunków pracy

 

Zgodnie z art. 154 § 1 Kodeksu pracy „wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od stażu pracy i wynosi odpowiednio:

1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat”.

 

Ustalony w ten sposób wymiar urlopu wypoczynkowego nie może zostać przekroczony w skali roku kalendarzowego (zob. art. 154 § 3). Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy pracownik pozostawał w całym roku kalendarzowym w stosunku pracy z jednym pracodawcą, jak i więcej niż jednym pracodawcą. Przy czym omawiane ograniczenie znajdzie zastosowanie wyłącznie do przypadku kolejno po sobie następujących stosunków pracy, czyli sytuacji, gdy kolejny stosunek pracy następuje po uprzednim zakończonym już stosunku pracy. Nie będzie miało natomiast zastosowania w przypadku, gdy pracownik w danym roku pozostawał w dwóch lub większej liczbie stosunków pracy, które trwały w tym samym czasie. W takiej sytuacji, wymiary urlopów należnych za okresy zatrudnienia w jednoczesnych stosunkach pracy nie podlegają sumowaniu na poczet limitu z art. 154 § 3.

 

Każdy z pracodawców osobno nalicza urlop.

Dwa zwolnienia lekarskie

W przypadku zwolnienia lekarskiego, musi mieć Pan zwolnienie na obu pracodawców. Czyli dwa zwolnienia. Nie może Pan mieć zwolnienia u jednego pracodawcy i pracować u drugiego, bo straci Pan prawo do zasiłku.

 

Zgodnie z art. 17. 1. ustawy zasiłkowej Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

 

W tym zakresie należy przytoczyć wyjaśnienia Sądu Najwyższego zawarte w wyroku z dnia 13.06.2013 r. , sygn. akt sygn. I UK 19/13, zgodnie z którymi: „regulacje z art. 13 i 17 ustawy zasiłkowej różnią się jako podstawy rozstrzygania nie tylko ze względu na inne okresy ochrony ubezpieczeniowej, ale także dlatego, iż używają odmiennych pojęć, co już wstępnie wskazuje, że ich znaczenie nie jest tożsame”. Przepis art. 17 jest stosowany ze względu na wykonywanie „pracy zarobkowej”, natomiast art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy ma na uwadze „działalność zarobkową”. Działalność zarobkową – już tylko ze względów semantycznych -–można ujmować szerzej niż pracę zarobkową.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl