Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

DPS dla najemcy mieszkania komunalnego

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 10.08.2019

Mieszkam w mieszkaniu komunalnym z ojcem (który jest głównym najemcą lokalu), żoną i 4-letnią córką, które są zameldowanie w mieszkaniu od 4 lat. Ojciec jest inwalidą o znacznym stopniu niepełnosprawności i opiekuję się nim od 2 lat, jednak jest już w ciężkim stanie i ubiegam się o dom pomocy społecznej. Siostra, która jest dobrej sytuacji materialnej, w obawie o pokrycie całości kwoty za DPS zaczęła szantażować mnie, że zabierze ojca do siebie, wymelduje go z mieszkania i zda mieszkanie gminie. Czy może to zrobić i czy stracę mieszkanie? Dodam, że mieszkam tu od 30 lat, nie mam innego mieszkania ani ja, ani moja żona i jestem wpisany do przydziału mieszkania.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

DPS dla najemcy mieszkania komunalnego

Fot. Fotolia

Rozsądek podpowiada podjęcie starań o tak zwane przepisanie najmu lub tak zwane dopisanie Pana (Państwa) jako współnajemców – np. przez wskazanie współnajemcy (wspólnajemców), obok aktualnego najemcy; określenie „główny najemca” (chociaż używane także przez prawników) jest zwrotem potocznym – albo jest się najemcą (jednym z najemców), albo nie jest się najemcą (można np. być osobą współmieszkającą z najemcą, a osoba taka powinna dopełnić obowiązku meldunkowego, czyli zostać zameldowaną w miejscy swego zamieszkania).

 

Dopóki Pański ojciec mieszka w tymże mieszkaniu, prawdopodobnie będzie to łatwiejsze – szczególnie przy jego wsparciu; z uwagi na stan zdrowia najemcy chodziłoby bardziej o oświadczenia woli niż o osobiste załatwianie spraw. Jeżeli Pański ojciec jest w stanie podpisywać się (pod dokumentami), to mógłby podpisać pismo (oświadczenie lub skierowane do Wynajmującego podanie), w którym wyraziłby swą wolę, by poza nim także Pan (Państwo) stał (stali) się najemcą (najemcami) odnośnego mieszkania komunalnego. Zapewne przyda się także pełnomocnictwo – 98 i następne Kodeksu cywilnego (skrótowo: K.c.) – by łatwiejsze stało się załatwianie spraw w imieniu oraz na rzecz Pańskiego Ojca. Warto dodać, że komuś z bliskiego grona rodzinnego można udzielić pełnomocnictwa także do reprezentowania w sprawie cywilnej – art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Szczególnym zagrożeniem dla Państwa – w zakresie najmu tegoż mieszkania – byłaby zmiana stałego miejsca zamieszkania Pańskiego Ojca przed załatwieniem uzyskania przez Pana (Państwa) statusu współnajemcy. Chodzi, w dużym stopniu, o to, że w artykule 691 K.c. uregulowano wstąpienie w prawo najmu po zmarłym najemcy – np. przez dziecko dotychczasowego najemcy (który zmarł); warunkiem jest współzamieszkiwanie z najemcą do jego śmierci. Oczywiście, nie chodzi o wymóg, by najemca umarł w najmowanym mieszkaniu; ważne jest to, by danemu człowiekowi status najemcy przysługiwał do końca życia. Umieszczenie Pańskiego ojca w placówce opiekuńczej na stałe również mogłoby okazać się problematyczne – z uwagi na obowiązek meldunkowy (uregulowany w ustawie o ewidencji ludności), z czym prawdopodobnie wiązałoby się rozwiązanie umowy najmu.

 

Odnośnie do samego statusy najemcy mieszkania komunalnego – trudno znaleźć różnicę między zamieszkaniem Pańskiego ojca na stałe w placówce opiekuńczej a jego zamieszkaniem u Pańskiej siostry. Proszę zastanowić się nad tym, jakie mogły (mogą) być przyczyny nastawienia Pańskiej siostry; być może nie są to (i oby nie były) groźby w rozumieniu Kodeksu karnego, ale widać przynajmniej przejawy poważnego nieporozumienia. Pańska siostra być może obawia się poważnej ingerencji „opieki społecznej” w jej sprawy prywatne w związku z umieszczeniem starszego pana w domu pomocy społecznej – urzędnicy czasami zachowują się wprost niesamowicie w związku z żądaniem pokrywania (części) opłat w domu pomocy społecznej przez rodzinę pensjonariusza, zaś „odkodowanie” decydowania urzędników w takich sprawach wymaga wyobraźni (w wielu przypadkach dopiero znajomość wielu spraw umożliwia poznanie „arkanów” działań „opieki społecznej”). Państwa wysiłek jest poważnym wyzwaniem, zaś Pańska siostra może jako wyzwanie traktować skierowanie chorego do placówki opiekuńczej. Proponuję rozważyć dążenie do porozumienia.

 

Wzrasta liczba gmin (prawdopodobnie także powiatów) – zwłaszcza gmin dużych – w których organizowane są różne formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Usługi opiekuńcze (szczególnie świadczone w domach chorych) są na różnym poziomie, ale mogą okazać się pomocne (choć wiążą się z tym wydatki). Powstają domy dziennego wsparcia lub placówki opieki dziennej (niejako ambulatoryjnej). Część hospicjów nie tylko przyjmuje osoby bardzo ciężko chore do siebie, ale także świadczy pomoc w domach chorych. Proszę postarać się o pozyskanie informacji o różnych formach wsparcia i warunkach ich udzielania tam, gdzie Państwo mieszkają, lub w pobliżu miejsca zamieszkania. Pański ojciec miałby pomoc, zaś Państwo częściową ulgę w tej trudnej sytuacji. W grę może wchodzić także leczenie w szpitalu z oddziałem opiekuńczym lub w specjalistycznym sanatorium.

 

Pobyt chorych w przejściowych (np. szpitalnych lub opiekuńczych) miejscach opieki nie skutkują zmianą stałego ich miejsca zamieszkania, a więc (między innymi) najemca pozostaje najemcą (i to bez obowiązku wymeldowania, ponieważ miejsce stałego zamieszkania pozostaje to samo).

 

Aby człowieka reprezentować, potrzebny jest do tego tytuł prawny. Poza wyżej wspomnianym pełnomocnictwem (art. 98 i następne K.c.) może chodzić o status kuratora niepełnosprawnego – przewidziany w art. 183 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; o ustanowienie takowego kuratora (a w tej roli może być ktoś z rodziny) wnioskuje się do sądu rejonowego (jako „sądu opiekuńczego”) – sądy dość często w takich sytuacjach wymagają nie tylko wskazania zakresów spraw do załatwienia przez kuratora, ale także podpisanego prze chorego pisma o ustanowienie dla niego kuratora „w trybie” art. 183 Kodeksu rodzinnego. Ponadto opiekun ubezwłasnowolnionego całkowicie, kurator ubezwłasnowolnionego częściowo lub (ustanowiony na czas trwania sprawy o ubezwłasnowolnienie) doradca tymczasowy mogą być przedstawicielami (art. 95 i następne K.c.) człowieka pełnoletniego (art. 10 K.c.). Aby Pańska siostra była uprawniona „zdać mieszkanie” w imieniu swego ojca, powinna być jego przedstawicielem (np. pełnomocnikiem). Niestety, samo zgłoszenie potrzeby wymeldowania najemcy z dotychczasowego adresu mogłoby skutkować problemami dla Państwa – w przypadku bezskuteczności próśb o przydzielenie mieszkania, staliby się Państwo osobami mieszkającymi bez tytułu prawnego, z czym wiązałby się obowiązek płacenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu (co przewidziano w art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów).

 

Jak widać, wiele przemawia za tym, by Pan stał się jednym z najemców odnośnego mieszkania komunalnego za życia Pańskiego ojca oraz za uzyskaniem statusy jego przedstawiciela (np. pełnomocnika lub kuratora niepełnosprawnego). Zmniejszenie napięcia z Pańską siostrą również może się przydać – aczkolwiek proponuję unikać dzielenie się wszystkimi przemyśleniami i planami. Zalecam załatwianie ważnych spraw na piśmie (w sposób umożliwiający udowodnienie złożenia lub wysłania pisma).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus 6 =

»Podobne materiały

Błąd w treści aktu notarialnego

Rok temu kupiłam od gminy mieszkanie z bonifikatą. W treści aktu notarialnego znalazł się błąd – choć jestem zamężna, w dokumencie figuruję jako panna. Czy można to sprostować? Czy grożą mi jakieś konsekwencje prawne, np. konieczność zwrotu bonifikaty?  

 

Demontaż nielegalnie założonych krat na balkonie sąsiada

Mieszkam na pierwszym piętrze, sąsiad z parteru zamontował kraty na swoim balkonie, umożliwiając potencjalnym złodziejom łatwe dostanie się do mojego mieszkania. Nie miał zezwoleń na zainstalowanie tych krat, więc zgłosiłem sprawę do spółdzielni. Ta jednak umywa ręce, przekazała sprawę do PIB, ale t

 

Podłączenie kanalizacji i opłata adiacencka

Syn 12 lat temu kupił dom z ogrodem, ale w nim nie mieszka, bo wyjechał za granicę. Gmina dostała pieniądze na kanalizację, do której się podłączyłam. Obecnie żąda wysokiej opłaty adiacenckiej. Czy syn musi tę opłatę wnieść? Zdaniem władz wzrosła wartość nieruchomości. Dodam jeszcze, że syn za podłą

 

Jakie opłaty i podatki płaci fundacja?

Zamierzam założyć fundację, przekażę na nią działkę, natomiast zaprzyjaźniona firma – dom, który na tej działce postawi. Będzie to siedziba fundacji i miejsce spotkań. Moje pytanie: czy fundacja będzie musiała zapłacić jakieś podatki (dochodowy, od darowizny) w związku z uzyskaniem działki i b

 

Określenie grupy podatkowej przy spadku od kuzyna

Otrzymałem spadek po synu wuja (brat taty). Rodzice kuzyna od dawna nie żyją, nie mieli rodziny. Jestem jedynym spadkobiercą zmarłego. Urząd skarbowy zakwalifikował mnie do III grupy podatkowej. Chciałbym się odwołać od tej decyzji, uważam, że jestem zstępnym rodzeństwa i należę do II grupy. Cz

 

Czy mogę sprzedać hałdę wydobytego żwiru, piasku i jaki podatek zapłacę?

3 lata temu kupiłem teren po dawnej kopalni żwiru. Znajduje się na nim ogromna hałda żwiru i piasku. Mam kupca, który chciałby zabierać sukcesywnie ten żwir i piasek własnym transportem. Pytanie moje jest takie, czy mogę sprzedać hałdę wydobytego żwiru, piasku i jaki podatek zapłacę?

 

Prowadzenie działalności gospodarczej przy pobieraniu świadczenia rehabilitacyjnego

Jednocześnie pracuję i prowadzę działalność gospodarczą. Od pewnego czasu korzystam z zasiłku chorobowego (z tytułu stosunku pracy), teraz przyznano mi świadczenie rehabilitacyjne. Co powinnam zrobić? Czy muszę zawiesić działalność, którą tak naprawdę prowadzi zaufany pracownik? Czy należy mi s

 

Prawo do przeliczenia renty rodzinnej

Otrzymuję rentę rodzinną po zmarłym mężu. Renta została wyliczona na podstawie wskaźnika wysokości podstawy wymiaru, który wynosił 568,87% i został zmniejszony do 250%. Złożyłam wniosek do ZUS o przeliczenie renty na podstawie art. 110a ustawy z maja 2015 roku. Otrzymałam odmowę. Czy naprawdę nie na

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »