.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Urlop pielęgniarki pracującej w niepełnym wymiarze czasu pracy

• Data: 28-06-2024 • Autor: Elżbieta Kaczmarek

Pielęgniarka do 31.05.2024 pracowała na pół etatu, od 01.06.2024 na ćwiartce. W służbie zdrowia wymiar etatu to 7,35. Ile godzin i minut powinna pracować przy założeniu, że pracuje dwa razy w tygodniu? Ma pełny wymiar urlopu 26 dni. Jak mam jej udzielać urlopu, bo się pogubiłam z tym zupełnie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Urlop pielęgniarki pracującej w niepełnym wymiarze czasu pracy

Wymiar urlopu pracownika

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie może się zrzec. Wymiar urlopu wynosi:

  • 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat (art. 154 § 1 Kodeksu pracy).


Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Ponadto, ustalając wymiar urlopu, uwzględnia się okres ukończonej nauki w liczbie lat wskazanej w art. 155.

 

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2).

 

Wobec braku odmiennych regulacji w sprawie obliczania wymiaru urlopu w przypadku zmiany wielkości etatu w trakcie roku stosuje się zasady ogólne przy zachowaniu proporcji, wywodząc to z faktu powstawania prawa do urlopu kolejnego z góry. Wymaga to odrębnego przeliczenia wymiaru po każdej modyfikacji wielkości etatu, przy uwzględnieniu wspomnianych wyżej zaokrągleń.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Praca na część etatu a urlop

W opisanej sprawie powinna Pani zatem obliczyć osobno urlop za okres, w którym pielęgniarka pracowała na pół etatu (01.01.2024 – 31.05.2024) i osobno za okres, podczas którego pracować będzie na 1/4 etatu (załóżmy 01.06.20224 – 31.12.2024 r.). Wymiar za okres:

  • od 01.01.2024 do 31.05.2024: 26 dni x ½ etatu = 13 dni; 13 dni x 5/12 = 5,146, po zaokrągleniu 6 dni (45 godz. 30 min.)
  • od 01.06.2024 d0 31.12.2024: 26 dni x ¼ etatu = 6,5 dnia; 7 dni x 7/12 = 4,083, po zaokrągleniu 5 (37 godz. 55 min.)

 

Wymiar za cały rok to 11 dni urlopu.

 

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu (art. 1542 § 1). Przy udzielaniu urlopu, zgodnie z ww. zasadami, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy (art. 1542 § 2). Przepis ten stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin (art. 1542 § 3). Oznacza to obowiązek przeliczenia puli wyrażonej w dniach (po zaokrągleniach wynikających z obliczania wymiaru) na godziny oraz odjęcia od niej liczby godzin wykorzystanych.

 

Pielęgniarce z pytania przysługuje zatem w całym roku (zakładając oczywiście, że będzie świadczyć pracę na 1/4 etatu do końca roku) 11 dni urlopu, co daje 83 godz. 25 min.

 

Jeżeli zgodnie z rozkładem czasu pracy pielęgniarka pracuje np. we wtorki i czwartki po 7 godz. 35 min. i zawnioskuje o urlop na czwartek, od przysługującej jej puli urlopu (83 godz. 25 min.) należy odjąć 7 godz. 35 min.

Przykłady

Urlop na żądanie

Anna pracuje jako pielęgniarka na 1/4 etatu w szpitalu i zgodnie z harmonogramem pracuje we wtorki i czwartki po 7 godzin i 35 minut. Postanawia wziąć urlop na żądanie w czwartek, 15 sierpnia 2024 roku. Wnioskuje o jeden dzień urlopu, co oznacza odjęcie 7 godzin i 35 minut z jej puli urlopu. Po tej operacji zostaje jej 75 godzin i 50 minut urlopu do wykorzystania w ciągu roku.

 

Planowanie dłuższego urlopu

Kasia, pielęgniarka pracująca na 1/4 etatu, chce zaplanować dłuższy urlop, aby wyjechać na wakacje. Planuje wziąć urlop od wtorku, 10 września, do czwartku, 19 września, co obejmuje cztery dni robocze (dwa wtorki i dwa czwartki). Każdy dzień pracy to 7 godzin i 35 minut, więc za cztery dni urlopu odjęte zostanie 30 godzin i 20 minut z jej puli. Po powrocie będzie jej przysługiwać 53 godziny i 5 minut urlopu.

 

Urlop na święta

Joanna, pielęgniarka pracująca w niepełnym wymiarze czasu na 1/4 etatu, planuje wziąć urlop na święta Bożego Narodzenia. Wnioskuje o urlop na wtorek, 24 grudnia, i czwartek, 26 grudnia. Każdy dzień pracy wynosi 7 godzin i 35 minut. Za dwa dni urlopu odjęte zostanie 15 godzin i 10 minut z jej puli urlopu. Po świętach pozostanie jej do wykorzystania 68 godzin i 15 minut urlopu w ciągu roku.

Podsumowanie

Pielęgniarka pracująca na niepełnym etacie powinna mieć precyzyjnie obliczony wymiar urlopu proporcjonalnie do swojego czasu pracy. W przypadku zmiany etatu w ciągu roku, wymiar urlopu oblicza się oddzielnie dla każdego okresu zatrudnienia. Urlopu udziela się w wymiarze godzinowym zgodnie z harmonogramem pracy, co ułatwia planowanie zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy.

Oferta porad prawnych

Skorzystaj z naszych usług prawnych online, aby uzyskać profesjonalne porady oraz pomoc w sporządzaniu pism dotyczących prawa pracy, urlopów i innych kwestii zatrudnienia. Zaufaj ekspertom, którzy pomogą Ci rozwiązać każdą sprawę szybko i skutecznie. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Elżbieta Kaczmarek
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu