.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podwójna wypłata wynagrodzenia a roszczenia byłego pracodawcy

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 29.06.2011

Trzy miesiące temu za porozumieniem stron rozwiązałem umowę o pracę. Oczekiwałem na ostatnią pensję oraz na ekwiwalent za urlop i zaległy dodatek. Pod koniec kwietnia otrzymałem przelew pt. „wynagrodzenie za marzec”. Tydzień później na koncie pojawił się taki sam przelew (kwota i tytuł). Byłem pewien, że to zaległe dodatki do pensji. Wczoraj otrzymałem telefon, że przelew był błędem kadr i mam zwrócić pieniądze. Uważam, że to niesprawiedliwe, tym bardziej że pieniądze już dawno wydałem, a mamy problemy finansowe w rodzinie. Co powinienem zrobić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Bezsporne jest to, że w opisanej sprawie popełnił błąd pracodawca.

 

Obowiązkiem pracodawcy przy ustalaniu i wypłacie należności pracowniczych jest należyte sprawdzenie dokumentacji oraz uprawnień.

 

Biorąc pod uwagę meritum sprawy, stwierdzić należy, iż w przypadku wypłaty pracownikowi nienależnego wynagrodzenia za pracę lub nienależnie wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (stan faktyczny sprawy), to niestety w chwili obecnej pracodawca może:

 

  1. poprosić Pana o zwrot nienależnie pobranego świadczenia,
  2. jeżeli Pan odmówi, uzasadniając wydatkowaniem kwoty – pracodawca niestety, ale musi skierować sprawę do sądu,
  3. w trakcie procesu sądowego pracodawca musi udowodnić, iż kwota wypłacona była nienależnym świadczeniem,
  4. jeżeli sąd uzna rację pracodawcy, to wyda orzeczenie o zwrocie należności,
  5. jeżeli Pan podniesie, że pieniądza zostały wydatkowane, to sąd określi zwrot w ratach możliwych do spłaty na rzecz pracodawcy.

 

Reasumując powyższe, stwierdzić należy, że pracodawca w przypadku błędnie wypłaconego świadczenia może poprosić pracownika o zwrot kwoty. Jeżeli pracownik zgody nie wyrazi, to pracodawca, mówiąc wprost, ma problem. Pragnąc wyegzekwować należność błędnie wypłaconą, musi wystąpić na drogę postępowania sądowego. W tym celu musi wytoczyć powództwo cywilne przeciwko byłemu pracownikowi i żądać zwrotu wypłaconej kwoty na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

 

Jeżeli nie posiada Pan tych środków, to poniżej wskazuję rozwiązania.

 

Po pierwsze, sporządza Pan wniosek do pracodawcy z prośbą o umorzenie kwoty z uwagi na jej wydatkowanie i brak środków finansowych. Uzupełnić wniosek należy opisem sytuacji materialnej rodziny.

 

Po drugie, prosi Pan, aby pracodawca wyraził zgodę na spłatę w ratach zaproponowanych, np. 50 zł miesięcznie.

 

Po trzecie, informuje Pan, iż środki zostały wydatkowane i zwrot kwoty nie jest możliwy. Wówczas należy spodziewać się ewentualnego procesu sądowego i decyzji sądu.

 

W razie ewentualnej przegranej w sądzie strona przegrywająca zwraca przeciwnikowi koszty obrony – koszty procesu. Ponadto wówczas sąd może zasądzić kwotę nienależnie wypłaconego świadczenia.

 

Również może być i tak, że sąd uzna, iż kwota wypłacona jest kwotą należną z uwagi na brak wypłaty innych świadczeń Panu należnych, czyli wspomnianego ekwiwalentu i dodatku.

 

Orzeczenia sądów są naprawdę bardzo różne, wszystko zależy od danej sprawy i od składu orzekającego. Ja osobiście nie zwróciłabym kwoty, oczekiwałabym na decyzję pracodawcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »