Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie ze straży miejskiej w sprawie parkowania

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 12.06.2017

Otrzymałam wezwanie ze straży miejskiej dotyczące wskazania, komu został powierzony pojazd w dniu popełnienia wykroczenia polegającego na parkowaniu pojazdu w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Kierującym pojazdem byłam ja. Czy jest możliwość odwołania się?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

 

Podobnie stanowi art. 78 ust. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym: „Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec”.

 

Jeśli właściciel/posiadacz pojazdu nie wykonana ww. obowiązku popełnia wykroczenie zagrożone karą grzywny od 20 do 5000 zł.

 

Strażnicy miejscy lub gminni są organem uprawnionym w rozumieniu art. 93 § 3 Kodeksu wykroczeń, gdyż prawo przyznaje im kompetencje w zakresie wykonywania kontroli ruchu drogowego.

 

Niemniej warto mieć na uwadze, iż Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 30 września 2015 r., sygn. K3/13, wyraził stanowisko, że właściciel pojazdu – jeśli to on był sprawcą wykroczenia drogowego – nie musi w ogóle reagować na zapytanie kierowane przez straż miejską lub Inspekcję Transportu Drogowego o wskazanie osoby, która kierowała pojazdem w chwili popełnienia wykroczenia.

 

W uzasadnieniu ww. orzeczenia Trybunał wskazał, iż „Odpowiedzialność za wykroczenie określone w art. 93 § 3 k.w. jest bowiem wyłączona w sytuacji, gdy właściciel lub posiadacz pojazdu uchyli się od obowiązku wskazania, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w ramach prawa do obrony na podstawie art. 74 § 1 k.p.k. w związku z art. 20 § 3 k.p.w. Właściciel lub posiadacz pojazdu nie ma zatem obowiązku wskazania, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, jeżeli sam tym pojazdem kierował lub go używał i dopuścił się np. wykroczenia przekroczenia prędkości zarejestrowanego za pomocą urządzenia rejestrującego”.

 

Powyższe pozostaje w zgodzie z zasadą prawa do obrony. Podobne stanowisko Trybunał Konstytucyjny wyraził w innym swoim orzeczeniu, a mianowicie w postanowieniu z dnia 3.11.2015 r., sygn. akt SK 64/13.

 

Niestety jednak, z praktyki wynika, iż sądy polskie skazują właścicieli pojazdów właśnie za to, że mówiąc kolokwialnie, na żądanie organu nie donieśli na samych siebie. Musi mieć zatem Pani na uwadze, iż sądy odmiennie orzekają, niż zrobił to Trybunał Konstytucyjny.

 

W przypadku nieprzyjęcia mandatu karnego sprawa trafi do sądu i wówczas będzie miała Pani możliwość podjęcia obrony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus VI =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki