Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie od starosty do zwrotu prawa jazdy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 01.03.2017

Zostałem zatrzymany za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym. Nie przyjąłem mandatu oraz nie oddałem dokumentu. Teraz przyszło do mnie wezwanie od starosty dotyczące zwrotu prawa jazdy. Co robić? Dokument jest mi niezbędny do pracy, bo jestem kierowcą zawodowym.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie od starosty do zwrotu prawa jazdy

Fot. Fotolia

Póki co dostał Pan tylko zawiadomienie o wszczęciu postępowanie, a nie wezwanie do zwrotu prawa jazdy. Zgodnie z art. 102 ustawy o kierujących pojazdami:

 

„1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadku gdy: (…)

 

4) kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym;

5) kierujący pojazdem silnikowym przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji; przepis nie dotyczy przewożenia osób autobusem w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące. (…)

 

1c. Starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierującego do zwrotu prawa jazdy, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany w trybie art 135 ust 1ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

 

1d. Jeżeli osoba kierowała pojazdem pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy na podstawie ust. 1 pkt 4 lub 5 albo zatrzymania prawa jazdy na podstawie art 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1c, nie została jeszcze wydana, starosta wydaje tę decyzję na okres 6 miesięcy.

 

2. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem upłynął okres przekraczający rok, warunkiem wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.

 

3. Jeżeli sprawa o naruszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, została skierowana do rozpoznania przez sąd lub organ orzekający o sprawie w postępowaniu dyscyplinarnym i nie zakończyła się prawomocnym rozstrzygnięciem w okresie 3 miesięcy od dnia zatrzymania dokumentu, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1d – w okresie 6 miesięcy, podlega on zwrotowi”.

 

Musi Pan wiedzieć, że jest to obligatoryjne, przepisy nie pozostawiają staroście wyboru. Musi on wydać decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy jeśli przyznał się Pan do winy. Należało odmówić wskazania sprawcy, zapłacić grzywnę i nie ryzykować zatrzymaniem prawa jazdy – to jedyny skuteczny sposób aby uniknąć zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące. To tak na przyszłość.

 

Od decyzji o zatrzymaniu może się Pan odwołać. Najpierw do SKO, potem do SA. Obecnie w jednym z sądów administracyjnych znajduje się skarga w sprawie zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości z wnioskiem o wystąpienie z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności przyjętych rozwiązań dotyczących zatrzymania prawa jazdy m.in. z art. 2 Konstytucji. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, zwraca m.in. uwagę na możliwość niekonstytucyjności opisanej powyżej procedury zatrzymywania prawa jazdy i wskazuje na konieczność zbadania jej przez Trybunał Konstytucyjny.

 

Niekonstytucyjność w tym wypadku ma się przejawiać w dopuszczaniu podwójnej karalności za to samo przewinienie zarówno w trybie administracyjnym, jak i karnym, tj. kierowca za przekroczenie prędkości jest karany w trybie administracyjnym poprzez wydanie decyzji o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy, jak w trybie karnym poprzez nałożenie na niego mandatu za przekroczenie prędkości.

 

Dodatkowo, kara w postaci decyzji administracyjnej jest nakładana automatycznie, bez uwzględnienia okoliczności z przyczyn których doszło do popełnienia czynu.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 do dnia 31 grudnia 2016 r. „podstawą wydania decyzji, o której mowa w art. 102 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz art. 103 ust. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w art. 5, jest informacja o zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy wymienionej w art. 4”.

 

W przedmiocie wydawania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy do 31 grudnia 2016 roku obowiązują zasady określone w art 7 ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

 

Zgodnie z treścią art. 7 pkt. 1 ust. 2 ww. ustawy właściwy starosta może wydać decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy tylko jeżeli prawo jazdy zostanie odebrane przez policję którzy złapali kierowcę „na gorącym uczynku”. Toteż w sytuacji, jeżeli wykroczenie (przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h) zostało zarejestrowane np. przez fotoradar Inspekcji Transportu Drogowego albo straży miejskiej (straż miejsca mogła używać fotoradarów do końca 2015 roku), właściwy starosta nie może wydać decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, ponieważ w tych sytuacjach nie dochodzi do bezpośredniego zatrzymania kierowcy na drodze.

 

Jak zostanie wydana decyzja – proszę napisać odwołanie i oprzeć na podstawie braku stwierdzenia wykroczenia przez organy ścigania, czy jakikolwiek inny organ lub sąd. Dopóki nie zostanie stwierdzone popełnienie wykroczenia, nie ma podstaw do zatrzymania prawa jazdy. Musi Pan jednak wiedzieć, że po wydaniu przez sąd wyroku – prawo jazdy zostanie zatrzymane. Niestety.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 4 =

»Podobne materiały

Czas na wystawienie mandatu

Dostałem wezwanie do zapłaty mandatu wystawionego z powodu niezatrzymania się na czerwonym świetle, które zostało stwierdzone przy pomocy urządzenia rejestrującego. Wykroczenie zostało popełnione pod koniec maja, pismo zaś otrzymałem dopiero na początku października. Ile czasu zostało przewidziane p

 

Zapłata mandatu za niepełnoletnie dziecko

Moja siedemnastoletnia córka dostała mandat za jazdę autobusem bez biletu. Dostałam od zakładu komunikacji miejskiej wezwanie, z którego wynika, że to ja powinnam uiścić należność. Córka stwarza spore problemy wychowawcze i nie chcę regulować za nią jej długów. Czy faktycznie jako matka mam obowiąze

 

Nałożenie mandatu mimo winy drugiego kierowcy

Jadący przede mną samochód zatrzymał się, zaczął cofać. Ja zmieniłem pas ruchu w celu wyminięcia. W tym samym czasie, gdy byliśmy na równi, drugi kierowca skręcił w lewo bez kierunkowskazu i doszło do kolizji. Przybyły na miejsce policjant stwierdził moją winę i dał mi mandat. Czy miał racje? Czy je

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »