Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z zapisem w księdze wieczystej i z zameldowaniem

• Opublikowane: 11.05.2010

Niedawno miałem okazję przeglądać księgi wieczyste. Okazało się, że jestem zapisany jako właściciel niewielkiego fragmentu działki, jednak nie posiadam żadnego aktu własności. Czy mogę tak zostawić tę nieścisłość, czy powinienem coś z tym zrobić? Dodam, że jest to rów, w którym często zbiera się woda, a zapewne obowiązkiem właściciela jest utrzymanie w takiej sytuacji porządku. Mam też inne pytanie – czy zmieniając miejsce stałego pobytu (wyprowadzam się do Hiszpanii), muszę wymeldować się z Polski i wymienić dowód osobisty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 172, poz. 1804) domniemywa się, że jeśli ktoś w księdze wieczystej ujawniony jest jako właściciel, to oznacza, że jest nim faktycznie. Dlatego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje Panu prawo własności w stosunku do przedmiotowej nieruchomości. Domniemanie to może być jednak obalone przez żądanie usunięcia niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym na podstawie art. 10 tejże ustawy.

 

Ustawodawca nie nałożył obowiązku korygowania niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej przez osobę, która figuruje w niej jako właściciel, poza przypadkiem braku ujawnienia tego prawa. Dlatego nie ma Pan prawnego obowiązku dążyć do usunięcia niezgodności w księdze wieczystej, w której ujawnione jest Pańskie prawo własności.

 

Stosownie jednak do art. 10 ust. 1 ustawy osoba, której prawo zostało wpisane błędnie, może żądać usunięcia niezgodności. Zgodnie z przedstawionym przez Pana stanem faktycznym taka sytuacja ma właśnie miejsce, gdyż w księgach wieczystych przedmiotowej nieruchomości figuruje Pan jako właściciel, nie będąc nim w rzeczywistości. Dlatego jest Pan uprawniony do żądania usunięcia niezgodności w trybie przewidzianym w art. 10.

 

Muszę jednak potwierdzić, że obecnie posiada Pan wszystkie prawa i obowiązki wynikające z prawa własności. Wiąże się to również z konsekwencjami, o których Pan wspomniał.

 

Stosownie do art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.) osoba która wyjeżdża za granicę na okres przekraczający 3 miesiące zobowiązana jest zgłosić swój wyjazd oraz powrót organowi właściwemu ze względu na miejsce swojego stałego pobytu. Wnioskować z tego należy, że osoba, która wyjeżdża za granice na dłuższy okres, nie ma obowiązku wymeldowania się, a co za tym idzie – wymiany dokumentów. Ustawodawca zobowiązuje taką osobę jedynie do powiadomienia o wyjeździe wskazanego powyżej organu najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca stałego pobytu oraz zgłoszenia przyjazdu najpóźniej po upływie czwartej doby, licząc do dnia powrotu.

 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 „posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym”, w tym również adresu miejsca zamieszkania na pobyt stały. Natomiast zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 4 osoba, która nie ma zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, nie ma zamieszczonej informacji o adresie zamieszkania w dowodzie osobisty. Z powyższego wynika, iż w Pańskim dowodzie osobistym nie można wpisać adresu stałego pobytu w Hiszpanii.

 

W momencie zmiany adresu stałego pobytu jest Pan zobowiązany do wymiany dowodu osobistego. Jeśli przy wymeldowaniu nie poda Pana adresu stałego pobytu na terenie RP, to w dowodzie osobistym nie zamieszcza się informacji o miejscu zamieszkania.

 

Gdyby przed wyjazdem za granicę nie wymeldował się Pan z miejsca stałego pobytu w Polsce, to Pański dowód będzie ważny do dnia upływu jego ważności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus 8 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki