Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak obniżyć VAT z 23% na 8% przy usłudze szkoleniowej?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 19.03.2017

Jak mogę obniżyć stawkę VAT z 23% na 8% przy usłudze szkoleniowej? Do tej pory z niewiedzy wystawiałem fakturę VAT za szkolenie ze stawką VAT 23%. Tymczasem przy sprzedaży produktów z 8% uważam, że szkolenie do nich powinno mieć też stawkę 8%. Proszę również o informację, w jakich przypadkach można zwolnić usługę szkoleniową z podatku VAT.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak obniżyć VAT z 23% na 8% przy usłudze szkoleniowej?

Fot. Fotolia

Nie wiem, czy spotkał się Pan kiedyś z takim określeniem jak „świadczenie kompleksowe”. Klasyfikacja kilku świadczeń jako jednego kompleksowego (np. sprzedaż towaru plus usługa) lub eliminacja kompleksowości może być i jest narzędziem optymalizacji podatkowej, uzależnione jest to od nierozerwalności sensowności zakupu tychże świadczeń (towarów czy usług) oraz możliwości klasyfikacji do korzystniejszej podatkowo stawki VAT. Od lat w tym zakresie istnieje duże zamieszkanie. Jak słusznie zauważa się w doktrynie:

 

„Spory dotyczące świadczeń kompleksowych prowadzone są »od zawsze«. Problem sprowadza się de facto do rozstrzygnięcia, czy jakaś grupa świadczeń (dostaw i usług) stanowi całość wystarczająco ze sobą scaloną i jednolitą, aby podlegała opodatkowaniu jako jedna czynność, czy też należy każdy z elementów odrębnie obciążać VAT. Zaznaczyć trzeba, że w każdym przypadku o tym, jaki jest charakter świadczeń i z czego składa się cena (podstawa opodatkowania), ostatecznie decyduje treść umowy łączącej strony (również ustnej) oraz charakter i specyfika samego świadczenia. Badając świadczenia w kontekście ich kompleksowości, w pierwszej kolejności wyznacza się podstawę opodatkowania. Biorąc pod uwagę, że podstawa opodatkowania (kwota należna) obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej, nie można dokonywać sztucznego podziału usług na ich elementy kalkulacyjne” (R. Kowalski, Świadczenia kompleksowe i wyłączenie kompleksowości jako narzędzie optymalizacji podatkowej).

 

Przechodząc do Pana pytania, w mojej ocenie nie ma możliwości objęcia stawką 8% samego szkolenia. Można rozważać, czy należy stosować stawkę 23%, czy też spełnione są warunki dla zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie z którym zwalnia sią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26:

 

  • prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
  • świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
  • finansowane w całości ze środków publicznych

    – oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

 

Co do zasady jednak szkolenie podlega pod stawkę podstawową, tj. 23%, a dokładniej jeśli nie ma charakteru kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, podlega opodatkowaniu VAT stawką podstawową.

 

Pana przypadek typowy jest dla branży medycznej czy pożarniczej, gdzie np. dokonuje się dostawy sprzętu medycznego czy sprzętu przeciwpożarowego opodatkowanego stawką 8% i szkoli się nabywcę, jak ma z tego sprzętu korzystać. Tu pojawia się ów problem kompleksowości, bowiem jeśli nabywam towar wraz ze szkoleniem i nie kupiłbym usługi szkolenia, gdybym nie kupował towaru, to te świadczenia są dla mnie nierozerwalnie związane, jeśli towar jest tu świadczeniem podstawowym, to według przeważających opinii stawka 8% obejmuje całość świadczenia, tj. tak towar, jak i usługę. Jeśli jednak nabywam samą usługę lub przede wszystkim usługę szkolenia (a towaru tylko tyle, ile trzeba do przeprowadzenia szkolenia), to szkolenie musi zostać opodatkowane podstawową stawką, gdy nie są wypełnione przesłanki do zwolnienia. Podobnie gdy nabywca nabywa partię towaru i szkolenie, a szkolenie ma dla niego odrębny sens, wtedy szkolenie objęte jest stawką podstawową, a towar stawką obniżoną. Jest to temat dość kontrowersyjny, bowiem opiera się klasyfikacja podatkowa na tym, co strony w kontrakcie między sobą ustaliły, i na tym, jak wypełnia to prawnopodatkowy stan faktyczny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus 3 =

»Podobne materiały

WNT i późniejsza sprzedaż towarów poza UE

Czy w ramach mojej firmy mogę kupować samochody w kraju UE (np. w Danii) bez podatku VAT i sprzedawać je osobom spoza wspólnoty (np. z Ukrainy), nie płacąc przy tym podatku VAT? A jeśli samochód zostanie zakupiony z VAT, to czy po sprzedaży mogę odzyskać podatek?

 

Zaniechanie inwestycji a odliczony VAT

Podatnik VAT odliczył proporcją część podatku VAT z faktury zakupu dokumentacji projektowej na planowaną modernizację obiektu. Wydatek został zakwalifikowany jako modernizacja środka trwałego i wykazany w deklaracji VAT-7 w dziale D.2. – nabycie usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych. Pon

 

Leasing z niemieckiej firmy leasingowej a rozliczenie podatku w Polsce

Podatnik chce wziąć w leasing nową naczepę z niemieckiej firmy leasingowej. Otrzymał fakturę z Niemiec na wstępną opłatę leasingową. Jak rozliczyć to w podatku VAT w Polsce?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »