.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wewnątrzwspólnotowa dostawa i deklaracja VAT-7

• Autor: Artur Nowak

Jak rozliczyć wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, tzn. czy wystawiam zwykłą fakturę VAT ze stawką 0%? Czy muszę do niej wystawić paragon? Jak ująć koszty transportu? Jak rozliczyć dostawę na deklaracji VAT-7. Czy istnieją jakieś inne ważne informacje w związku z tym tematem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa i deklaracja VAT-7

Warunki zastosowania zerowej stawki podatku VAT w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Zacznę od tego, że warunki zastosowania zerowej stawki podatku VAT w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów uregulowane są w art. 43 ustawy o VAT. Stosownie do tego przepisu wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

 

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer na fakturze stwierdzającej dostawę towarów (fakturze VAT).
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy (czyli za okres marzec – do 25 kwietnia), posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

 

Dowodami, o których mowa w pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

 

 1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
 2. kopia faktury,
 3. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jakie dokumenty powinien posiadać podatnik w przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

W przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez jego nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik, oprócz kopii faktury oraz specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku, powinien posiadać dokument zawierający co najmniej:

 

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów;
 2. adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy;
 3. określenie towarów i ich ilości;
 4. potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 5. rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary lub numer lotu – w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

Usługa transportu związana z WDT również korzysta z preferencyjnej stawki 0%.

Deklaracja VAT-7

Wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ujmuje się w deklaracji VAT-7, w pozycji 31 (kwota netto). W terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca podatnik powinien wykazać WDT również w informacji podsumowującej VAT-UE.

 

Jeżeli wystawia Pan fakturę na WDT, refakturując koszty transportu firmy kurierskiej, wówczas podatek naliczony wynikający z faktury kuriera odlicza Pan na zasadach ogólnych, natomiast na fakturze dokumentującej WDT ujmuje Pan w oddzielnej pozycji koszt transportu (wynikający właśnie z refaktury) w kwocie netto i oddzielnie wartość dostarczanych towarów.

Usługa kurierska jako składnik WDT

Usługa kurierska staje się więc składnikiem WDT. Do podstawy opodatkowania z tytułu wykonywanej dostawy wlicza się koszty opakowania, transportu, prowizje i ubezpieczenia fakturowane przez dostawcę. Rozliczenie usługi kurierskiej jest więc prawidłowe, ponieważ stanowi ona element WDT i jest opodatkowana jak cała dostawa stawką 0% VAT (oczywiście po spełnieniu wymaganych warunków dla WDT).

 

Nie ma potrzeby wystawiania jakichkolwiek paragonów do faktury WDT. Podczepianie takich dokumentów wynika co najwyżej z uzgodnień pomiędzy kontrahentami. Przepisy ustawy o VAT, jak również rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, nie ustalają jakichś szczególnych kryteriów, które musi spełniać faktura WDT.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Artur Nowak
Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • sześć minus 7 =

raczej w pozycji 21.

fafick

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu