.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Usługi kosmetologiczne i medyczne a VAT

Gabinet medyczny, wpisany do rejestru podmiotów leczniczych, świadczy usługi kosmetologiczne: kwasy medyczne, oczyszczanie, mezoterapia igłowa; trychologia, podologia) oraz medyczne (lekarz chirurg); badania laboratoryjne. Pracownicy to dwie pielęgniarki i lekarz. W listopadzie przekroczyliśmy próg VAT. Czy nasze usługi podlegają pod VAT?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Usługi kosmetologiczne i medyczne a VAT

Zakres zwolnienia z VAT usług medycznych

Od 1 stycznia 2011 r. istotnie zmienił się zakres zwolnienia z VAT usług medycznych. W szczególności dotyczy to medycyny estetycznej, w przypadku której stosowanie zwolnienia z VAT zostało ograniczone w sposób zasadniczy. Materia przedmiotowego zwolnienia została szczegółowo unormowana w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 18), 18a), 19), 19a) i 20) ustawy o VAT oraz zapisami Dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej jako „Dyrektywa VAT”). Istotne znaczenie mają również interpretacje podatkowe Dyrektorów Izb Skarbowych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

Według ustawy VAT zwolnieniu od podatku VAT podlegają usługi w zakresie opieki medycznej, które spełniają określone warunki: służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a także świadczone są przez konkretne, wymienione przez ustawodawcę podmioty. Zwolnienie powyższe ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy, co oznacza, że zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług wykonywanych przez ściśle zdefiniowany krąg podmiotów, wykonujących te usługi. Posiłkując się interpretacją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawartą w wyroku z 18 listopada 2010 r. w sprawie C-156/09 Verigen Transplantation Service International AG, podkreślić trzeba, że dla skorzystania ze zwolnienia znaczenie poboczne ma wykonywanie usługi przez lekarza lub inną wykwalifikowaną do tego osobę – znaczenie naczelne ma natomiast rodzaj usługi. Zgodnie ze stanowiskiem TSUE – dla zastosowania zwolnienia nie jest koniecznie, aby usługi wykonywał wykwalifikowany personel, gdyż nie ma potrzeby, aby każdy aspekt opieki zdrowotnej wykonywany był przez personel medyczny.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zabiegi estetyczne i kosmetologiczne a VAT

Z uwagi z kolei na przedmiot zwolnienia istotny jest cel, w jakim podjęte mają być usługi. Jeżeli z okoliczności wynikać będzie, że mają one inny cel niż profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia ludzkiego – zwolnienie nie będzie przysługiwać. Zatem zabiegi przeprowadzane dla zapewnienie komfortu psychicznego i poprawy wyglądu, dotycząca wyłącznie usług mających cel estetyczny, nie jest objęta takim zwolnieniem.

 

Zgodnie z interpretacją indywidualną z 23 sierpnia 2011 r., wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, nr IPTPP1/443-231/11-2/MW:

„(…) podstawowy warunek umożliwiający zastosowanie zwolnienia od podatku, tj. czy ich bezpośrednim celem jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia. Zatem zabiegi, których nie można uznać za ściśle związane z opieką medyczną, szczególnie mające na celu poprawę wyglądu, względy estetyczne (np. usuwanie brodawek), muszą – biorąc pod uwagę nadrzędną zasadę, że każdy przepis stanowiący zwolnienie od podatku VAT należy interpretować ściśle – zostać wyłączone z zakresu stosowania art. 43 ust. 19 lit. c ustawy i w związku z tym nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.”

 

Biorąc jednak pod uwagę dosyć nieostre kryteria „przywracania zdrowia”, niestety nie ma łatwego sposobu na rozstrzygnięcie kwestii zakresu zwolnienia z VAT usług medycyny estetycznej.

 

Świadczenie usług, mimo że dokonywane przez lekarza, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli te usługi nie będą odpowiadały koncepcji opieki medycznej. Jeżeli głównym celem świadczeń medycznych nie jest ochrona, w tym zachowanie lub odtworzenie zdrowia, nie będzie miało zastosowania zwolnienie od podatku. Generalnie kosmetologię można zaliczyć do tzw. innych zawodów medycznych. Jednak prawo do zwolnienia z VAT usług kosmetologicznych zależy od tego, czy są one niewątpliwie związane z celami terapeutycznymi (profilaktyką i ochroną zdrowia). Nie korzystają ze zwolnienia z VAT usługi, które są podejmowane jedynie w celach estetycznych. Z tego też powodu zwolnienie z VAT w takich przypadkach należy stosować z dużą ostrożnością, z zaleceniem dokładnego udokumentowania terapeutycznego celu świadczonej usługi. Jedynie bowiem te usługi w zakresie opieki medycznej (w tym usługi medyczne w zakresie chirurgii plastycznej i zabiegów estetycznych), których wykonanie poprzedzone jest kwalifikacją ze wskazań medycznych osób uprawnionych, w tym psychologa, które mają na celu ochronę zdrowia (w tym psychicznego), objęte są zakresem zwolnienia, o jakim mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. Usługi podologiczne niestety ze zwolnienia nie skorzystają.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu