.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co zrobić gdy były mąż nie spłaca kredytu na mieszkanie zaciągniętego w trakcie małżeństwa?

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 19.05.2021 • Zaktualizowane: 19.05.2021

10 lat temu wzięłam rozwód, w skład majątku wchodziło mieszkanie kupione 2 lata wcześniej. Na sprawie rozwodowej zrzekłam się własności mieszkania (mąż miał mnie spłacić). Nie udało mi się wypisać z kredytu wziętego na to mieszkanie, mimo że przestałam być jego właścicielką. Mąż mnie nie spłacił. Zalega również z alimentami na naszego syna, aczkolwiek od niedawna płaci je w niepełnej wysokości przez komornika. Mieszkam w Anglii, pracuję i utrzymuję syna, który ma 18 lat i jeszcze się uczy. Kredyt za mieszkanie spłacał eksmąż i w nim mieszkał, a teraz dostałam wezwanie z sądu, że bank podał nas o niespłacanie kredytu. Wyznaczono 2-miesięczny termin na odniesienie się do wezwania. Co mogę w takiej sytuacji zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co zrobić gdy były mąż nie spłaca kredytu na mieszkanie zaciągniętego w trakcie małżeństwa?

Nakaz zapłaty niespłaconego przez byłego małżonka kredytu

Z Pani opisu wynika, że wraz z mężem miała Pani kredyt, zaś mąż pomimo korzystania z nieruchomości, na którą ów został zaciągnięty, nie dokłada się do jego spłaty i teraz bank wypowiedział umowę kredytową. Ponadto darowała Pani mężowi swój udział w mieszkaniu, ale nie podaje Pani jednoznacznie, czy odbyło się to w ramach podziału majątku, czy była to darowizna.

 

Odnosząc się do przedstawionej sprawy, należy wskazać, że Pani jest stroną zaciągniętej umowy kredytowej, a co za tym idzie – bank, czy inna instytucja, w przypadku jakichkolwiek opóźnień zażąda zapłaty określonej kwoty od Pani, tak jak i od byłego męża. Jeśli Pani lub mąż w wyznaczonym terminie owej kwoty nie uiścicie, bank rozpocznie procedurę windykacyjną poprzez skierowanie wezwania do zapłaty (w tym czasie bank może również uruchomić proces windykacyjny polegający np. na zleceniu windykacji określonej kwoty firmie windykacyjnej). Po upływie określonego w wezwaniu terminu i dalszym braku spłaty pozostałej należności bank wystąpi do właściwego sądu o tytuł egzekucyjny, a następnie wykonawczy. Do 2015 roku bank sam wystawiał BTE, tj. Bankowy Tytuł Egzekucyjny, jednakże w kwietniu 2015 r. Trybunał Konstytucyjny (pod sygn. akt P 45/12) uznał uprzywilejowaną pozycję banku za niekonstytucyjną. Dopiero w momencie otrzymania przez bank tytułu wykonawczego (najpewniej będzie to nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym zaopatrzony w klauzulę wykonalności) będzie on mógł zlecić wszczęcie egzekucji właściwemu komornikowi.

 

W tym miejscu warto zauważyć, iż komornik, dysponując tytułem wykonawczym wystawionym przeciwko Państwu, będzie mógł prowadzić egzekucję z całego majątku, tj. wynagrodzenia za pracę, ruchomości (w tym pojazdów mechanicznych), rachunków bankowych oraz innych, w tym nieruchomości.

 

Byli małżonkowie solidarnie zobowiązani do spłaty kredytu za mieszkanie

Należy wskazać, że Pani i były mąż jesteście zobowiązani do zapłaty tego kredytu solidarnie. Nie wiem, czy dokonany został podział majątku wspólnego, w tym właśnie tej nieruchomości. W takiej sytuacji można zmienić zasady spłaty kredytu poprzez np. przejęcie go na jednego z małżonków pod warunkiem, że posiada on oczywiście zdolność kredytową. Tutaj bardzo istotne jest to, w jaki sposób przekazała Pani mężowi tę nieruchomość. Natomiast odmienną kwestią jest problem wzajemnych rozliczeń między małżonkami. Małżonek, który spłacił w całości wspólny kredyt, może bowiem dochodzić zwrotu od drugiego odpowiedniej części. Zgodnie z art. 376 § 1 K.c. – jeśli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między nimi stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych (§ 2) – to tzw. roszczenie regresowe. „Treść istniejącego między dłużnikami solidarnymi stosunku prawnego” to właśnie stosunek wynikający z podziału majątku. Jeśli sąd nie dokonał podziału spłaty kredytu w postępowaniu rozwodowym, to przyjąć należy, że może Pani żądać od męża zwrotu połowy.

 

Na Pani miejscu jednakże uregulowałbym kwestie majątkowe, choćby przez założenie sprawy o podział majątku, która to spowoduje ustalenie, co z tym majątkiem itp. Można w takim postępowaniu też ewentualnie potrącić wymagalne alimenty. Wtedy otrzymuje Pani nieruchomość na własność i może Pani ją sprzedać i spłacić kredyt, a resztę zostawić dla siebie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl