.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ciąża podczas długiego zwolnienia lekarskiego - co zrobić?

Jestem obecnie na długim zwolnieniu lekarskim już 5 miesiąc. Wczoraj byłam u ginekologa i się okazało, że jestem w ciąży. Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Co mam zrobić w tej sytuacji, przedstawić kolejne zwolnienie lekarskie od ginekologa że jestem w ciąży, czy wrócić do pracy na jeden dzień i na następny dzień przedstawić nowe zwolnienie lekarskie od innego lekarza?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ciąża podczas długiego zwolnienia lekarskiego - co zrobić?

Nowy okres zasiłkowy

Aby otworzyć nowy okres zasiłkowy, konieczne jest wystąpienie pomiędzy jedną a drugą niezdolnością do pracy co najmniej jednego dnia przerwy. Zasiłek chorobowy na nową jednostkę chorobową przysługuje tylko wtedy, gdy w trakcie tej przerwy pracownik (ubezpieczony) odzyska zdolność do pracy.

 

Kwestie dotyczące zasiłku chorobowego reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 870) – dalej: „ustawa zasiłkowa”.

Okres zwolnienia lekarskiego

Przepis art. 8 tej ustawy stanowi, że „zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni”.

 

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy zasiłkowej „do okresu, o którym mowa w art. 8, zwanego dalej »okresem zasiłkowym«, wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2”.

Liczenie okresu choroby od nowa

Przez określenie „nieprzerwana niezdolność do pracy” należy rozumieć jeden okres niezdolności do pracy, spowodowany tą samą chorobą lub różnymi chorobami, jeżeli nie występuje między nimi przerwa. Innymi słowy pracownik jest niezdolny do pracy „bez przerwy” i nie odzyskuje tej zdolności, nawet na jeden dzień. Natomiast jeśli między poszczególnymi okresami niezdolności do pracy, spowodowanymi różnymi chorobami, wystąpi choćby jeden dzień przerwy, w którym ubezpieczony był zdolny do pracy, okres zasiłkowy liczy się od nowa. Jeśli niezdolność do pracy trwa bez przerwy (jest nieprzerwana) – to wszystkie dni tej niezdolności wlicza się w całości do jednego okresu zasiłkowego, bez względu na to, czy spowodowane zostały tą samą, czy inną chorobą.

 

W myśl art. 9 ust. 2 ustawy zasiłkowej „do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni”.

 

Kolejna niezdolność do pracy, która wystąpiła po przerwie, jest zatem zaliczana do tego samego okresu zasiłkowego co poprzednia, jeżeli jest spowodowana tą samą chorobą, a przerwa w niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

 

Okres zasiłkowy (182 dni lub 270 dni) związany jest z rodzajem schorzeń oraz przerwami występującymi w niezdolności do pracy. Nie otwiera się nowego okresu zasiłkowego, gdy niezdolność do pracy zostanie spowodowana tą samą chorobą co poprzednia i wystąpi po przerwie nieprzekraczającej 60 dni.

 

Podsumowując, nowy okres zasiłkowy może zostać otwarty, gdy:

 

  • w niezdolności do pracy wystąpiła przerwa (choćby jednodniowa), w czasie której pracownik odzyskał zdolność do pracy, a następnie stał się niezdolny do pracy z powodu innej choroby; nie będzie miał znaczenia fakt, że w jednym roku kalendarzowym jest otwierany kolejny okres zasiłkowy,
  • niezdolność do pracy została spowodowana tą samą chorobą, ale powstała po przerwie dłuższej niż 60 dni; istotne jest, aby w tej przerwie pracownik odzyskał zdolność do pracy.

 

W opisanym przypadku jeżeli pomiędzy jedną niezdolnością do pracy (zwolnieniem na depresję) a niezdolnością spowodowaną ciążą nie wystąpi przerwa albo w okresie tej przerwy nie odzyska Pani zdolności do pracy, wówczas będzie mogła Pani kontynuować pobieranie zasiłku chorobowego przez okres do 270. dni. Jeżeli po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego nadal będzie Pani niezdolna do pracy z powodu choroby przypadającej w czasie ciąży, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza będą rokowały odzyskanie tej zdolności, będzie Pani mogła ubiegać się w ZUS-ie o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego (art. 18 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Wniosek o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego należy złożyć w terminie co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu zasiłkowego.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl