.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nakaz rozbiórki obiektu - wiaty

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 18.02.2022 • Zaktualizowane: 18.02.2022

Właścicielem parceli rolnej o pow. ok. 20 arów jest mój przyjaciel. Parcela ta jest rozdzielona ścieżką rowerową na dwie części. Każda z nich ma odrębny numer. Za zgodą przyjaciela w 2018 r. postawiłem na mniejszej parceli wiatę o wymiarach niepełne 35 m2. Dach wiaty wsparty jest na dziewięciu filarach drewnianych skręconych z kotwami śrubami. Kotwy natomiast zabetonowane są w filarach betonowych średnicy 20 cm wystających ponad grunt ok. 20 cm. Pod połową wiaty postawiłem przyczepę kempingową zarejestrowaną i ubezpieczoną, natomiast druga połowa to taras z podłogą drewnianą. Wokół tarasu zamontowałem balustradę drewnianą pełną do wysokości 1,1 m z wolną przestrzenią na dwa wejścia. Aby deszcz bądź śnieg nie sypał na taras przestrzeń pomiędzy dachem a balustradą, zasłoniłem folią ogrodniczą przygotowaną do zwijania jej lub opuszczania w zależności od warunków atmosferycznych. Do sąsiedniej parceli doprowadzony jest prąd, więc za zgodą jej właściciela przedłużaczem doprowadziłem do swojej wiaty prąd.

Niedawno mieliśmy na parceli kontrolę Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego, która przeprowadziła oględziny obiektu. Otrzymałem pismo informującego mnie, że wszczęto postępowanie w tej sprawie, a następstwem jego będzie polecenia rozbioru wiaty. Stwierdzono, iż na terenie rolnym nie może stać żaden obiekt budowlany, w tym wiata taka jak nasza. Biorąc powyższe pod uwagę, proszę o informację, czy nie ma wyjścia z tej sytuacji i rozbiórka wiaty jest nieunikniona, czy może są inne możliwości rozwiązania tej sprawy? Informacyjnie dodaję, że przyjaciel ww. z uwagi na pracę za granicą kraju zlecił mi opiekowanie się całością jego parceli, czyli regularne wykaszanie jej. Faktem jest, że będę odwiedzał ten teren również rekreacyjnie, lecz pracując na całości parceli będę miał się gdzie przebrać umyć i skorzystać z toalety. Obaj mieszkamy ok. 50 km od terenu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nakaz rozbiórki obiektu - wiaty

Postawienie obiektu – wiaty

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 Prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wiat o powierzchni zabudowy do 25 m2, natomiast zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt . należy dokonać zgłoszenia właściwemu organowi. Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2c w brzmieniu obowiązującym po 28 czerwca 2015 r. na budowę wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki – nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Zgodnie z nowymi przepisami nie jest również wymagane zgłoszenie zamiaru wykonania takiej wiaty

Samowolna budowa wiaty na działce rolnej

Pan jednak postawił wiatę na działce rolnej. Bez zgłoszenia, bez pozwolenia. Jest to samowola budowlana.

 

Zgodnie z art. 4bb ust. 1 Prawa budowlanego postępowanie legalizacyjne prowadzone jest wobec obiektów budowlanych będących w budowie lub wybudowanych bez wymaganego zgłoszenia lub pomimo wniesienia sprzeciwu.

 

Prowadząc postępowanie w trybie art. 49b organ w pierwszej kolejności wydaje postanowienie zobowiązujące inwestora do przedłożenia wymaganych dokumentów, a następnie w razie pozytywnego ich zweryfikowania ustala postanowieniem opłatę legalizacyjną. W sytuacji, gdy budowa nie została zakończona, organ wydaje (po wniesieniu opłaty) postanowienie zezwalające na dokończenie budowy (art. 49b ust. 6 prawa budowlanego). NSA w wyroku z dnia 12.09.2007 r., sygn. akt II OSK 1009/07, uznał, że postanowienie to jako kończące sprawę jest zaskarżalne. W przedmiotowej sprawie budowa wiaty zastała zakończona. W takiej sytuacji ustalenie opłaty legalizacyjnej kończy postępowania legalizacyjne. Ustawodawca nie przewidział bowiem wydania żadnego innego postanowienia czy decyzji w takiej sytuacji.

Nakaz rozbiórki wiaty

Jeśli jest to działka rolna, to faktycznie bez wyłączenia jej spod produkcji rolnej nie można tam postawić nic, co nie jest związane z produkcją rolną. Nie wiem, czy na terenie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego – jeśli on dopuszcza budowę, to pozostanie ewentualna zapłata za wyłączenie spod produkcji rolnej gruntu. Jeśli plan nie dopuszcza zabudowy, to będzie trzeba uzyskać WZ, a te wymagają wcześniejszego wyłączenia spod produkcji rolnej – i kółko się zamyka, bowiem decyzja WZ nie może być wydana dla gruntu wymagającego takiej zmiany.

 

Ponieważ nie uzyska Pan WZ, nie będzie możliwa legalizacja wiaty nawet za odpłatnością. Obawiam się, że sprawa się pozytywnie dla Pana nie skończy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl