Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ekwiwalent za deputat węglowy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 18.07.2016

Pracowałam na PKP w okresie od 1980 r. do 1999 r. Następnie prowadziłam działalność gospodarczą do obecnej chwili. Złożył dokumenty do ZUS-u o emeryturę z racji zatrudnia w PKP (warunki szkodliwe), 20 lat pracy do 1999 r. i osiągnięcia wieku 55 lat. ZUS przyznał mi emeryturę, lecz nie otrzymałam ekwiwalentu za deputat węglowy. Prawo do deputatu węglowego przysługiwało mi w okresie zatrudnienia na PKP, co potwierdzone jest w świadectwie pracy i moim zdaniem prawo do emerytury powstało również w wyniku zatrudniania na PKP. Czy otrzymam ten ekwiwalent?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (jt. Dz. U. z 2014 r., poz. 1160 z późn. zm.) „byłemu pracownikowi kolejowemu pobierającemu emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, przyznaną na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń, a także członkom rodziny tego pracownika pobierającym po nim rentę rodzinną przyznaną na podstawie wymienionych przepisów, przysługuje prawo do deputatu węglowego w ilości 1800 kg węgla kamiennego w formie ekwiwalentu pieniężnego”.

 

Zgodnie z ust. 3 powyższego „przepisu deputat węglowy przysługuje również emerytowi lub renciście, który pobiera emeryturę lub rentę z tytułu zatrudnienia w okresach równorzędnych z okresami zatrudnienia na kolei, oraz osobie której przyznano kolejową emeryturę lub rentę w drodze wyjątku”.

 

Ekwiwalent pieniężny przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dwóch terminach wraz z wypłatą emerytury.:

 

  • w marcu – ekwiwalent za okres od 1 stycznia do 30 czerwca,
  • we wrześniu – za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.

 

Podsumowując – ekwiwalent się Pani oczywiście, należy ale ZUS nie wypłaca go co miesiąc, tylko dwa razy w roku. Jeśli dopiero teraz otrzymała Pani decyzję o emeryturze, to pierwszy ekwiwalent powinna Pani otrzymać w marcu za okres od otrzymania decyzji o emeryturze do 30 czerwca.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus 1 =

»Podobne materiały

Czy studium nauczycielskie można wliczyć do stażu pracy?

W 1980 r. ukończyłam studium nauczycielskie na kierunku wychowanie wczesnoszkolne. W 1987 r. uzyskałam tytuł magistra fizyki (studia odbywałam zaocznie). Koleżanka ze studium kilka lat później ukończyła trzyletnie uzupełniające studia magisterskie. ZUS zaliczył jej do okresu pracy dwa lata

 

Praca w szczególnych warunkach – jak ją udowodnić, jeżeli nie ma dowodów?

Tematem mojego pytania jest praca w szczególnych warunkach. Jak ją udowodnić, jeżeli nie mam odpowiednich dokumentów? Na moją prośbę o wystawienie świadectwa pracy w szczególnych warunkach oświadczono mi, że „w dokumentacji stoi: kierownik sekcji dróg” i takowe nie przysługuje.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »