Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Małżeństwo z obcokrajowcem a obywatelstwo

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 15.08.2013

Chciałabym zawrzeć związek małżeński z obcokrajowcem – obywatelem kraju spoza Unii Europejskiej. Mój narzeczony przebywa w Polsce na podstawie karty pobytu (jest studentem). Każde z nas chciałoby pozostać przy swoim obywatelstwie. Czy takie rozwiązanie może powodować jakieś problemy? Dodam, że po ślubie będziemy rozważać przeprowadzkę do jednego z krajów UE, np. do Hiszpanii. 

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Kwestię obywatelstwa i praw małżonka pochodzącego spoza Unii Europejskiej reguluje szereg aktów prawnych. Z art. 34 Konstytucji RP wynika, że obywatel polski nie może utracić obywatelstwa inaczej niż przez zrzeczenie się go. Zawarłszy związek małżeński z obcokrajowcem, zachowa Pani więc swoje obywatelstwo; podobnie Pani przyszły mąż.

 

Z kolei art. 5 ustawy o obywatelstwie polskim ustanawia zasadę równouprawnienia małżonków w obywatelstwie RP. „ Zawarcie związku małżeńskiego przez obywatela polskiego z osobą niebędącą obywatelem polskim nie powoduje zmian w obywatelstwie małżonków”.

 

A zatem wejście w związek małżeński z obywatelem innego kraju nie powoduje automatycznie zmiany obywatelstwa współmałżonka, jeżeli nie wyraża on takiej woli.

 

Gdyby jednak Pani przyszły mąż w przyszłości się rozmyślił i chciał nabyć obywatelstwo polskie, będzie mógł to zrobić w trybie uproszczonym (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy). Musi zamieszkiwać na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub zezwolenia na pobyt; w jego przypadku wystarczy okres zamieszkiwania przez dwa lata. Musi także, w terminie trzech lat od dnia zawarcia związku małżeńskiego z Panią albo dwóch lat od dnia uzyskania zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich albo zezwolenia na pobyt, złożyć odpowiednie oświadczenie przed wojewodą, który na tej podstawie wyda decyzję o przyjęciu oświadczenia.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jak zapewne Pani wiadomo, jako obywatelce UE przysługuje Pani prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii. Prawo to rozciąga się także na niektórych członków Pani rodziny, nawet jeżeli nie mają oni obywatelstwa Unii. Kwestie te reguluje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. (2004/38/WE) w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Dyrektywę tą stosuje się do wszystkich obywateli państw trzecich, będących członkami rodziny obywatela Unii, w rozumieniu art. 2 pkt 2 tej dyrektywy, którzy towarzyszą mu lub dołączają do niego w państwie członkowskim innym niż państwo, którego obywatelstwo on posiada. Z przepisów dyrektywy 2004/38 wynika prawo wjazdu i prawo pobytu w tym państwie członkowskim, niezależnie od faktu, czy dany obywatel państwa trzeciego przebywał wcześniej zgodnie z prawem w innym państwie członkowskim.

 

Dyrektywa ta definiuje jako członków rodziny następujące osoby:

 

  • Małżonka – czyli osobę związaną z obywatelem UE ważnym małżeństwem;
  • Partnera – osobę, z którą obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa jednego z państw członkowskich Unii, pod warunkiem że państwo przyjmujące (to, w którym obywatel i partner chcą korzystać z prawa pobytu) traktuje takie związki partnerskie jako równoważne z małżeństwem;
  • Dzieci i wnuki obywatela UE lub jego małżonka albo partnera, które nie ukończyły 21. roku życia lub pozostają na jego utrzymaniu; do tej kategorii należą przykładowo dzieci małżonka obywatela UE z poprzedniego małżeństwa. Przy czym ocenie podlega, czy osoba ta rzeczywiście jest utrzymywana przez obywatela UE, jego małżonka lub partnera;
  • Rodziców i dziadków obywatela UE, jego małżonka lub partnera, o ile pozostają na ich utrzymaniu.

 

Obywatel państw trzecich, będący członkiem rodziny obywatela Unii ma więc na podstawie cytowanej powyżej dyrektywy prawo dołączenia do niego w przyjmującym państwie członkowskim, niezależnie od faktu, czy osiadł on w tym państwie przed lub po założeniu rodziny. Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości WE, bez znaczenia jest okoliczność, czy obywatele państw trzecich, będący członkami rodziny obywatela Unii, wjechali do przyjmującego państwa członkowskiego przed lub po tym jak zostali członkami rodziny tego obywatela Unii, gdyż odmowa ze strony przyjmującego państwa członkowskiego przyznania im prawa pobytu również może zniechęcić rzeczonego obywatela Unii do dalszego pobytu w tym państwie członkowskim.

 

Pani przyszły mąż nie będzie więc potrzebował wizy kraju, do którego się udaje, jeżeli kraj ten należy do strefy Schengen, a on posiada kartę pobytu lub wizę wydaną w innym kraju należącym do strefy Schengen albo też podróżuje razem z Panią lub po to, aby do Pani dołączyć oraz posiada kartę pobytu wydaną w innym kraju UE (z wyjątkiem kraju, którego obywatelstwo Pani posiada).

 

Pani mąż będzie mógł zwrócić się do władz kraju UE o oficjalne uznanie za członka Pani rodziny. Proszę jednak pamiętać, że kraje UE choć muszą rozpatrzyć wniosek, nie mają obowiązku się do niego przychylić.

 

Do państw obszaru Schengen należą obecnie*:

 

Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, a także Szwajcaria, Norwegia i Islandia (ostatnie trzy to państwa obszaru Schengen nienależące do UE).

 

Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Bułgaria oraz Rumunia są państwami członkowskimi UE, które nie należą do państw obszaru Schengen.

 

Niektóre kraje UE wymagają, aby pochodzący spoza UE krewny zgłaszał swój pobyt w odpowiednim terminie po przyjeździe i mogą nakładać kary, np. grzywny, w przypadku braku takiego zgłoszenia. Ale to dotyczy sytuacji, gdyby Pani zamieszkiwała np. w Holandii.

 

Zanim więc małżonek przyjedzie do innego kraju, należy sprawdzić, jakie są terminy i warunki zgłaszania pobytu władzom krajowym. Do zgłoszenia pobytu wystarczy zasadniczo paszport. Przy zgłoszeniu nie powinny być pobierane żadne opłaty.

 

W przypadku pobytów krótszych niż trzymiesięczne jedynym wymogiem wobec obywateli Unii jest posiadanie ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Przyjmujące państwo członkowskie może wymagać od zainteresowanych osób zgłoszenia swojej obecności na jego terytorium w racjonalnym i niedyskryminującym terminie. Pani mąż nieposiadający obywatelstwa danego państwa członkowskiego ma takie same prawa jak Pani. Jego karta pobytu jest traktowana tak samo jak wiza krótkoterminowa.

 

 

 

 

* Stan z dnia 4.07.2013 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - 7 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Ślub z cudzoziemcem (Nepalczykiem) – jakie dokumenty będą potrzebne?

Chciałabym zawrzeć związek małżeński z mężczyzną z Nepalu. Zależy nam na ślubie cywilnym w Polsce. Jakie dokumenty i procedury musimy przejść, żeby wziąć ślub? Narzeczony mieszka w tej chwili w Danii, ma wizę ważną do grudnia 2011.

Kontrakt małżeński i ślub z obywatelem Tunezji

Wychodzę za mąż za obywatela Tunezji. Czy rozdzielność majątkową mogę zawrzeć w kontrakcie małżeńskim? Jak i gdzie zawiera się taki kontrakt? Jak załatwia się polską wizę po zawarciu małżeństwa (planujemy mieszkać w Polsce)? Jak i gdzie stara się o kartę pobytu? Jakie korzyśc

Legalizacja ślubu z obywatelem USA i jego prawa po przyjeździe do Polski

Córka wzięła w Stanach ślub z obywatelem USA. Obecnie oboje chcą zamieszkać w Polsce. Czy potrzebna jest legalizacja małżeństwa? Jakie dokumenty są potrzebne, by zawrzeć w Polsce ślub cywilny? Jakie prawa będzie miał w Polsce zięć? Czy musi on starać się (jak to się załatwia?) o

Pobyt staly w Polsce dla obywatela Armenii

Mój narzeczony pochodzi z Armenii. Obecnie stara się o azyl w Danii, ale być może nie uda mu się go otrzymać. Chciałabym z nim zamieszkać w Polsce. Jak mogę załatwić mu zezwolenie na pobyt stały w naszym kraju? Czy gdy będzie tu przebywał na wizie turystycznej, możemy wziąć ślub? C

Rejestracja małżeństwa Polaka i Ukrainki zawartego za granicą

Piszę w imieniu mojego brata przebywającego w Wielkiej Brytanii. Brat zawarł w Kopenhadze związek małżeński z Ukrainką mieszkającą i pracującą w Niemczech. Chcieliby zamieszkać na razie w Anglii, ale ostatecznie chcą wrócić na stałe do Polski. Jednak nasze polskie urzędy udzielają
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »