.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Import oraz sprzedaż zarodników grzybów psylocybinowych

• Autor: Jakub Bonowicz

Czy import oraz sprzedaż on-line zarodników grzybów Psilocybe w postaci odcisków oraz ich formy płynnej w strzykawkach są w Polsce dozwolone? Czy potrzeba pozwolenia na ich obrót?  Same zarodniki są legalne, gdyż nie posiadają psylocybiny, która jest w Polsce zakazana (grupa I-P).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Import oraz sprzedaż zarodników grzybów psylocybinowych

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zamierza Pan sprowadzać do Polski, a następnie sprzedawać za pośrednictwem internetu zarodki grzybów z grupy psylocybinowej. Dojrzałe formy tych grzybów bywają stosowane jako środki psychotropowe, gdyż zawierają psylocybinę (stąd nazwa grupy), substancję oddziałującą na sposób przeżywania i stan psychiczny. Jednakże same zarodniki nie zawierają tej substancji. Przedmiotem porady jest zatem kwestia, czy obrót zarodnikami grzybów psylocybinowych jest w Polsce legalny, a jeżeli tak, to na jakich zasadach.

PSYLOCYBINA – OBRÓT I WYTWARZANIE

Obrót, przetwarzanie, wytwarzanie, przerób i posiadanie środków odurzających oraz substancji psychotropowych reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (dalej: ustawa). Zgodnie z załącznikiem I do ustawy psylocybina została zaliczona do grupy I-P substancji psychotropowych.

 

Zgodnie z art. 35 ustawy zarówno wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, jak i wprowadzanie do obrotu substancji zaliczonych do tej grupy możliwe jest tylko w celu prowadzenie badań naukowych: „środki odurzające grup I-N, II-N i IV-N, substancje psychotropowe grup I-P, II-P, III-P i IV-P lub prekursory kategorii 1 może wytwarzać, przetwarzać lub przerabiać, w celu prowadzenia badań naukowych, wyłącznie jednostka naukowa, w zakresie swojej działalności statutowej, po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego określającego środki lub substancje, które mogą być przedmiotem wytwarzania, przetwarzania lub przerobu”.

Kiedy mamy do czynienia z wytwarzaniem oraz wprowadzanie w obrót?

Za wytwarzanie oraz wprowadzenie do obrotu uznać należy (art. 4 ustawy):

 

„34) wprowadzanie do obrotuudostępnienie osobom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie, środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów lub środków zastępczych;

35) wytwarzanieczynności, za pomocą których mogą być otrzymywane środki odurzające, substancje psychotropowe, prekursory albo środki zastępcze, ich oczyszczanie, ekstrakcję surowców i półproduktów oraz otrzymywanie soli tych środków lub substancji”.

Czy sprzedaż grzybów psylocybinowych jest zakazane?

W ten sposób hodowanie oraz sprzedaż grzybów psylocybinowych, z wyjątkiem celów naukowych przez wskazaną jednostkę naukową i za zezwoleniem, są zakazane.

 

PREKURSOR

 

Same zarodniki nie zawierają psylocybiny, a więc nie dotyczą ich powyższe regulacje. Ustawa zawiera jednak pojęcie prekursora, którego obrót, przetwarzanie, wytwarzanie, przerób i posiadanie jest objęte podobną kontrolą, jak ta dotycząca środków odurzających i substancji psychotropowych. Definicję prekursora zawiera art. 4 pkt 16 ustawy: „prekursor – prekursor narkotykowy będący substancją sklasyfikowaną, o której mowa w art. 2 pkt a rozporządzenia 273/2004, którego kategorię określa załącznik nr 1 do tego rozporządzenia”.

 

Powołane rozporządzenie (rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych, dalej: rozporządzenie 273/2004) stanowi:

 

Art. 2 Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

 

a) »substancja sklasyfikowana« oznacza każdą substancję wymienioną w załączniku I, która może być wykorzystywana do nielegalnego wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym mieszaniny i produkty naturalne zawierające takie substancje, z wyłączeniem mieszanin i produktów naturalnych, które zawierają substancje sklasyfikowane i które zostały wytworzone w taki sposób, że substancje sklasyfikowane nie mogą być łatwo wykorzystane lub odzyskane za pomocą łatwych do zastosowania lub ekonomicznie opłacalnych środków, produktów leczniczych określonych w art. 1 pkt 2 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz weterynaryjnych produktów leczniczych określonych w art. 1 pkt 2 dyrektywy 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady”.

 

Załącznik I do rozporządzenia 273/2004 zawiera wykaz licznych substancji chemicznych, które mogą stanowić prekursory. Nie znając składu chemicznego zarodników, nie można mieć całkowitej pewności, co do tego, czy są one objęte wykazem.

 

(…)

Posiadanie zarodników grzybów psylocybinowych

Jednak zamiar może być również ewentualny, tzn. może polegać na przewidywaniu popełnienia czynu zabronionego przez drugą osobą i godzenie się na to. A trudno nie uznać, że sprzedawca przewiduje, że zarodniki (czy nasiona, jak w przytoczonym orzeczeniu) posłużą do prowadzenia zakazanej hodowli, jeżeli jest to wyłącznym przeznaczeniem tych zarodników.

 

W ten sposób choć samo posiadanie zarodników nie jest zakazane, to wprowadzanie ich do obrotu może być uznane za pomocnictwo do popełnienia czynu zabronionego określonego w art. 62 ustawy.

 

Art. 19 Kodeksu karnego:

 

„§ 1. Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo.

 

§ 2. Wymierzając karę za pomocnictwo sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary”.

 

Czyn z art. 62 ustawy zagrożony jest zaś karą do 3 lat pozbawienia wolności, a wypadek mniejszej wagi – grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Jakub Bonowicz

Radca prawny obsługujący przedsiębiorców i osoby fizyczne z kraju, a także z zagranicy. W kręgu jego zainteresowań pozostają sprawy trudne i skomplikowane, dotyczące obszarów słabo jeszcze uregulowanych prawnie (w tym z zakresu prawa nowych technologii) oraz sprawy z zakresu międzynarodowego obrotu gospodarczego i kolizji systemów prawnych różnych państw (w tym m.in. gospodarcze prawo brytyjskie, amerykańskie, słowackie, bułgarskie, czeskie). Specjalizuje się przede wszystkim w prawie Internetu, usług elektronicznych (sporządza regulaminy e-usług, sprzedaży online), prawie nowych technologii, własności intelektualnej (autorskim, znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych).

Reprezentuje Klientów przed sądami (w tym także sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym), organami administracji i organami podatkowymi w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz podatkowych. Sporządza profesjonalne umowy handlowe, w tym w obrocie zagranicznym.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu