Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaki wyrok za jazdę po alkoholu w recydywie?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 23.07.2018

Mam problem alkoholowy. Przed rokiem zostałem skazany za czyn z art. 178a § 1 Kodeksu karnego na karę grzywny. Orzeczono także wobec mnie środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres 4 lat oraz świadczenie pieniężne na rzecz funduszu, które to świadczenie spłacam w ratach. Przed 3 tygodniami, jadąc motorowerem, znowu zostałem zatrzymany do kontroli, podczas której stwierdzono u mnie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli zostałem zatrzymany w recydywie. Jaki wyrok mnie czeka?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jaki wyrok za jazdę po alkoholu w recydywie?

Fot. Fotolia

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.).

 

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż, będąc uprzednio karanym za czyn z art. 178a § 1 K.k., popełnił Pan po raz kolejny ten sam czyn, co będzie miało dla Pana bardzo niekorzystne skutki. W każdej sprawie, tak samo tej, sąd sprawdzi, czy figuruje Pan w Krajowym Rejestrze Karnym. Z uwagi na fakt, iż środki karne nie zostały wykonane, figurować Pan będzie jako karany.

 

Niestety Pana zachowanie będzie zakwalifikowane jako czyn z art. 178a § 4 K.k., z uwagi na uprzednie skazanie z art. 178a § 1 K.k. Zgodnie z tym przepisem – jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

W niniejszej sprawie wobec Pana zostanie orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, co wynika z art. 42 § 3 K.k., zgodnie z którym sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

 

Wyjątkowy wypadek, o którym mowa powyżej, musi być jednak związany z powodem, który leżał u podstaw prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości po raz kolejny. Z opisu wynika, że ma Pan problem z nadużywaniem alkoholu, co powoduje, że trudno będzie doszukiwać się powodu (wyjątkowego), który skutkowałby prowadzeniem motoroweru po raz kolejny.

 

Osobiście uważam także, że o ile nie ma Pan stałej pracy, sąd może orzec także karę pozbawienia wolności w wymiarze około 1 roku.

 

Dodatkowo orzeczony zostanie środek karny w postaci świadczona pieniężnego wymienionego w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 10 000 złotych.

 

Czas oczekiwania na sprawę w sądzie wynosi około 4-5 miesięcy. O ile nie został Panu postawiony zarzut, musi Pan czekać na wezwanie z policji (prokuratury) celem przedstawienia Panu zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 178a § 4 K.k. Następnie, o ile nie podda się Pan dobrowolnie karze zaproponowanej przez prokuratora, prokurator skieruje do sądu akt oskarżenia, a sąd wyznaczy rozprawę. Jeżeli podda się Pan karze w trybie art. 335 § 1 K.p.k., wówczas sąd wyznaczy posiedzenie, na które może Pan, ale wcale nie musi, się stawić.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus zero =

»Podobne materiały

Zatrzymany za posiadanie marihuany

Trzy dni temu mój 20-letni syn został zatrzymany za posiadanie marihuany (0,35 g). Był w towarzystwie znajomych, ale przyznał się, że to jego marihuana. Złożył już zeznanie na policji. Syn nigdy nie miał problemów z prawem. Co mu grozi? Co można zrobić, by konsekwencje były jak najmniejsze?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »