Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wąska droga dojazdowa

Autor: Anna Pabis • Opublikowane: 09.05.2012

Prowadzę hotelik w miejscowości nadmorskiej. Od 10 lat staram się, by gmina poszerzyła drogę dojazdową do mojego ośrodka (droga ma 205 cm). Gmina robi same problemy, nie wywiązuje się z obowiązku odśnieżania, ignoruje moje liczne doniesienia o niebezpieczeństwach. Dodam też, że straciłam wielu klientów – wycieczki autokarowe (pojazdy nie mogą wjechać). Droga nie spełnia norm pożarowych. Jest otoczona działkami prywatnymi, należy do gminy. Jak zmusić gminę do działania? Co zrobić?

Anna Pabis

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Z przesłanej korespondencji wynika, że postępowanie gminy nie jest prawidłowe, jednakże brak jest skutecznych środków prawnych, które skłoniłyby gminę do podjęcia inwestycji. Pozostaje wywieranie presji poprzez pisanie pism, skarg etc.

 

Realizowane inwestycje powinny być wykonywane zgodnie z przepisami bezwzględnie obowiązującymi, w tym przepisami techniczno-budowalnymi. Normy techniczno-budowlane określające, w jaki sposób należy projektować i wykonywać drogi publiczne, zawiera rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

 

Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia „rozporządzenie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i związane z nimi urządzenia budowlane oraz ich usytuowanie”.

 

W myśl § 2 tego aktu: „przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, wykonywaniu dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń budowlanych, a także ich odbudowie, rozbudowie, przebudowie oraz przy remontach objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę”.

 

Opisana droga jest wąska. Powołane rozporządzenie wskazuje w § 14 ust. 8, że „w strefie zamieszkania szerokość pasa terenu przeznaczonego do ruchu pojazdów i pieszych powinna być dostosowana do potrzeb; nie powinna być ona mniejsza, niż wynika to z warunków określonych w przepisach dotyczących dróg pożarowych”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Szerokość dróg pożarowych określa rozporządzenie z dnia 24 lipca 2009 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

 

W myśl paragrafu 13 ust. 1 tego rozporządzenie „minimalna szerokość drogi pożarowej powinna wynosić co najmnie 4 m”.

 

Zarzuty, które można tutaj postawić zarządcy, to „tolerowanie” wąskiej, niebezpiecznej jezdni, zagrażającej ruchowi drogowemu.

 

Dbanie o bezpieczeństwo użytkowników dróg to jedno z zadań administracji drogowej. W kontekście poprawy bezpieczeństwa drogowego można wnioskować wykonanie przebudowy całego odcinka drogi.

 

Gmina powinna przystąpić do inwestycji na powyższym odcinku nawet z uwagi na niespełnienie wymogów co do warunków dróg pożarowych.

 

Z tych przyczyn inwestycja przebudowy tej drogi powinna zostać ujęta w planie. Bezzasadne w tej sytuacji będzie na przykład rozpoczynanie przez gminę budowy jakiegoś nowego obiektu lub remont istniejącego, ale niezagrażającego bezpieczeństwu, podczas gdy w gminie istnieje droga niebezpieczna dla życia użytkowników.

 

Pomimo że droga jest wąska i otoczona gruntami prywatnymi, gmina nie jest zwolniona z utrzymania takiej drogi (skoro jest jej właścicielem). Obowiązki te zostały określone ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.). Zgodnie z art. 20 pkt 4 ustawy „do zarządcy drogi należy w szczególności: utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą”.

 

Zaniechanie wykonywania obowiązków z tytułu letniego i zimowego utrzymywania dróg stanowi naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o drogach publicznych. Skutki tych zaniechań w postaci szkód komunikacyjnych i szkód na ciele będą obciążać gminę.

 

Funkcjonowanie tej drogi ma też niekorzystny wpływ na działalność gospodarczą. Trudno jest na tle sprawy skonstruować roszczenie cywilnoprawne o odszkodowanie za stratę korzyści z tytułu utraconych kontraktów. Fakt ten stanowi dodatkowy argument przemawiający za poszerzeniem drogi i może być jak najbardziej przywołany w piśmie do gminy.

 

W obecnie obowiązującym stanie prawnym istnieją instrumenty prawne, które przyspieszają realizację inwestycji drogowych. Mianowicie – jeżeli właściciel/współwłaściciele nie wyrażają zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, wówczas gmina może skorzystać tutaj z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651), które regulują wywłaszczenie: pozbawienia lub ograniczenia prawa własności. Ponadto szczególną podstawę realizacji inwestycji drogowych stanowi ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1), która znacznie przyspiesza proces inwestycyjny.

 

Celem uzyskania informacji i wywarcia nacisku na gminę proponuję złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat wykonanych na przykład w ciągu ostatnich dwóch lat inwestycjach drogowych i planowanych inwestycjach w przyszłości na terenie gminy.

 

W piśmie tym należy zawrzeć wniosek o poszerzenie jezdni (brak możliwości wyminięcia się pojazdów) i jednocześnie wskazać, że z uwagi na bezczynność zarządcy ponoszą Państwo straty finansowe (brak bezpiecznej drogi dojazdowej powoduje rezygnację kontrahentów z przyjazdu do hoteliku). Warto dodać w piśmie, że taka sytuacja jest szkodliwa społecznie, gdyż zastój w Państwa działalności to mniej wpływów do budżetu z tytułu płaconych podatków. Na koniec proponuję zawrzeć zdanie: „Dalsze zaniechanie inwestycji na przedmiotowym odcinku spowoduje konieczność dochodzenia odszkodowania z tytułu szkody na drodze procesu cywilnego”.

 

Dodatkowo warto sprawą zainteresować radnych, posłów, którzy złożą interpelacje w gminie. Można złożyć też skargę na wójta do wojewody, który sprawuje nadzór nad działalnością gmin, czy też sygnalizację do nadzoru budowlanego.

 

Na marginesie wskazuję, że istnieje też możliwość dofinansowania inwestycji drogowej przez Państwo. Zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych:

 

„1. Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

 

2. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, o których mowa w ust. 1, określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej”.

 

Wnioski:

 

  • gmina podejmuje samodzielnie decyzje o inwestycjach na terenie gminy, co oznacza, że właściwie nie można jej „przymusić” do realizacji jakiegoś przedsięwzięcia;
  • jednocześnie gmina jest zobowiązana do utrzymania dróg, którymi zarządza – nie może stwierdzić, że nie będzie utrzymywać zimowo drogi – wójt naraża się w najlepszym razie na odpowiedzialność za wykroczenie;
  • przebudowa wąskiej i niebezpiecznej drogi publicznej powinna być ujęta w planach inwestycyjnych;
  • aby poznać plany gminy, należy wystąpić o informację publiczną w sprawie – gmina ma obowiązek jej udzielić;
  • jeżeli brak jest przebudowy drogi w planach, należy ponowić wniosek o przebudowę, zarzucając gminie nieracjonalność decyzji (jeśli nie przebudowa niebezpiecznego odcinka drogi, to w takim razie co jest ważniejsze?);
  • warto sprawą zainteresować wojewodę, posłów, senatorów, radnych, nadzór budowlany;
  • w razie jakiegoś zdarzenia na drodze powodującego szkodę odpowiedzialna jest gmina.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + 8 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Wytyczenie drogi dojazdowej do działek rolnych

Mam działkę rolną, do której dojazd odbywał się drogą nieoficjalną przez działkę prywatnego właściciela, korzystało z niej kilku rolników. Niestety właściciel działki z drogą zagrodził przejazd. Na mapach istnieje oznaczenie drogi gminnej, ale to dzikie pole. Gmina nie chce pokryć kosztów wytyczenia tej drogi. Ja, dojeżdżając do pól, płacę prywatnym osobom za przejazd. Do tej pory nie dostawałem odpowiedzi na moje pisma, poza jednym. Proszę o pomoc. Jak zmusić gminę do wytyczenia i ustanowienia takiej drogi? Dodam, że odkąd nie mam dojazdu, nie płacę podatku rolnego.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »