.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela akademickiego

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 25.08.2016

Jestem nauczycielem akademickim. W tym roku nabyłem prawo do emerytury. Mam możliwość kontynuacji pracy w tej samej uczelni – rozwiązuję umowę i następnego dnia podpisuję nową. 30 sierpnia 2018 r. nabywam prawo do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy. Czy będąc emerytem i równocześnie pracując do 30 sierpnia 2018 r. zachowam ciągłość pracy pozwalającą na przyznanie mi nagrody jubileuszowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) pracownicy uczelni publicznej mają prawo do nagród jubileuszowych, z tytułu wieloletniej pracy, w wysokości:

1) za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego,

2) za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego,

3) za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego,

4) za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego,

5) za 40 lat pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego,

6) za 45 lat pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.

 

Do okresu pracy uprawniającego pracownika uczelni do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

Pracownik nabywa prawo do nagrody w uczelni zatrudniającej go w dniu upływu okresu uprawniającego go do tej nagrody. Wypłata nagrody następuje niezwłocznie po nabyciu do niej prawa.

 

Przepisy prawa wskazują, że nagrodę jubileuszową wypłaca się nauczycielom akademickim, którzy pozostają w zatrudnieniu. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to nowy stosunek pracy, czy kolejny stosunek pracy z tym samym pracodawcą. Nie ma także znaczenia fakt, że nauczyciel podejmuje pracę tuż po przejściu na emeryturę. Należy mu taką nagrodę wypłacić w dniu, w którym nabywa on do niej prawo, jeśli w tym dniu pozostaje w stosunku pracy.

 

Jeśli więc 30 sierpnia 2018 r. będzie Pan pozostawał w stosunku pracy – otrzyma Pan nagrodę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »