Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż połowy domu obciążonego hipoteką

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 06.02.2018

Posiadam dom, pod który jest zaciągnięty kredyt hipoteczny. Chciałbym połowę domu odsprzedać teściom, którym nie przeszkadza, że jest ta hipoteka i jedyne, czego sobie życzą, to aktu własności połowy domu. Czy taka czynność jest możliwa i jak ją przeprowadzić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż połowy domu obciążonego hipoteką

Fot. Fotolia

Nie ma przeszkód, pomimo obciążenia nieruchomości hipoteką, do swobodnego rozporządzania nią w drodze czy to sprzedaży, czy darowizny. Skutek jest tylko taki, że hipoteka obciąża także nabywcę nieruchomości. Wynika to z treści art. 65 jak i 72 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, które poniżej cytuję:

 

„Art. 65 ust 1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).”

 

„Art. 72. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie, przez które właściciel nieruchomości zobowiązuje się względem wierzyciela hipotecznego, że nie dokona zbycia lub obciążenia nieruchomości przed wygaśnięciem hipoteki.”

 

Natomiast jeżeli chodzi o „rozwarstwienie” prawa własności na połowę: można to zrobić np. poprzez wyodrębnienie odrębnych lokali, bo zakładam, że dom zbudowany jest w taki sposób, że nie ma problemu, aby np. wydzielić 2 odrębne lokale. W myśl ustawy o własności lokali – samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. Wówczas lokal jeden stałby się własnością rodziców, a grunt i wszystkie części wspólne domu byłyby Państwa współwłasnością.

 

Może Pan też zbyć jedynie udział w prawie własności bez wydzielania czegokolwiek fizycznie, np. udział 1/2 w całości, co pewnie byłoby o wiele prostsze, bo nie trzeba będzie niczego wyodrębniać, stwierdzać, czy lokale są samodzielne itd.

 

Podobnie jak wyodrębnienie lokali, tak i zbycie udziałów wymagałoby dla swej ważności formy aktu notarialnego, stąd konieczny będzie uprzedni wybór i kontakt z notariuszem, który sporządzi umowę.

 

Jeżeli chodzi o formę zbycia (odpłatna – nieodpłatna): ze względów podatkowych sugerowałabym darowiznę. Głównie z tego względu, że zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizny zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych wstępnych, czyli np. rodziców lub dziadków, jeżeli darowizna zostanie zgłoszona w ciągu 6 miesięcy od jej dokonania. Ponieważ w tym przypadku czynność ma formę aktu notarialnego, to notariusz ma obowiązek poinformować właściwy urząd skarbowy o jej dokonaniu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus III =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki