Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Najemca garażu uchyla się od płacenia, co robić?

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 29.01.2018

Wynajmuję garaż na swojej posesji. Mam z najemcą podpisaną umowę zgłoszoną w US do opodatkowania. Niestety najemca od kilku miesięcy uchyla się od płacenia za najem. Nie płaci, nie odbiera telefonów i przesyłki pocztowej – poleconej za pokwitowaniem, zawierającej wymówienie najmu – również nie odegrał. Dodatkowo przed garażem od tygodni parkuje drugi samochód, co jest sprzeczne z umową i utrudnia poruszanie się innym najemcom. Sąsiedzi widują tego człowieka w miejscu zamieszkania i okolicznych sklepach, co wyklucza chorobę itp. Proszę o wskazanie drogi postępowania w tej sprawie!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie dotyczące najmu reguluje Kodeks cywilny (K.c.).

 

Prawo stanowi, iż najemca obowiązany jest uiszczać czynsz w terminie umówionym (art. 669 K.c.).

 

Jeśli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, wynajmujący może najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia (art. 672 K.c.).

 

W tym celu powinien Pan w pierwszej kolejności wezwać najemcę do zapłaty zaległych czynszów, wskazując mu końcowy termin. Wysyłając wezwanie, proszę zrobić to listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru i zachować kopię pisma także dla siebie. Ułatwi to w późniejszym czasie dowodzenie przed sądem.

 

Jeżeli po tym czasie najemca nie ureguluje zaległości, ma Pan prawo skorzystać z tzw. prawa zastawu. Zgodnie z art. 670 K.c. – dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu. Przedmiotem ustawowego prawa zastawu wskazanego w art. 670 § 1 K.c. są rzeczy ruchome, stanowiące własność albo współwłasność najemcy (w tym także pieniądze), z wyłączeniem rzeczy, które nie podlegają zajęciu.

 

Po zajęciu mienia pozostawionego w garażu warto raz jeszcze wezwać do zapłaty najemcę, już z krótkim np. 3-dniowym terminem do zapłaty, wskazując jednocześnie, że następnym krokiem będzie pozew sądowy, co wiązać się będzie dla najemcy z dodatkowymi kosztami.

 

Ostatecznym rozwiązaniem jest wystąpienie na drogę sądowa z powództwem o zapłatę zaległych czynszów wraz z odsetkami. Opłata od pozwu to 5% dochodzonej kwoty do zapłaty. Do pozwu musi Pan załączyć kopię umowy najmu oraz wszystkie wezwania do zapłaty, które kierował Pan do najemcy.

 

Jeżeli mimo postępowania sądowego najemca nie uiści zaległości, to mając już wyrok, skieruje Pan sprawę do komornika celem wyegzekwowania należności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus sześć =

»Podobne materiały

Obecność przy spisywaniu aktu notarialnego

Moja mama chce podarować mi mieszkanie własnościowe. Czy ja musze być obecny u notariusza przy przepisywaniu, czy mama może to załatwić sama?  

 

Fikcyjna umowa

Spisałem z żoną fikcyjną umowę pożyczki pieniędzy – nigdy bowiem nie otrzymałem zadeklarowanej kwoty (40 tys. zł). Teraz się rozwodzimy i wiem, że żona będzie chciała dochodzić zwrotu pożyczonych mi niby pieniędzy. Jak udowodnić fikcyjność tamtej umowy?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »