.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odpowiedzialność wynajmującego za szkody

• Autor: Jakub Bonowicz

Od jakiegoś czasu mieszkam za granicą wraz z moim synem. Swoje mieszkanie, znajdujące się we Wrocławiu, postanowiłam wynająć młodemu człowiekowi. W zeszłym tygodniu powiadomiono mnie, że pod wanną pękł wężyk i zostały zalane cztery piętra. Czy wynajmujący jest odpowiedzialny za zalanie i szkody?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odpowiedzialność za zalanie mieszkań

W pierwszej kolejności należy ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za zalanie mieszkań.

 

Podstawą odpowiedzialności jest art. 433 Kodeksu cywilnego (K.c.), który stanowi: „Za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec”.

 

Nie jest konieczne udowodnienie winy. W orzecznictwie przyjęte zostało, że przez osobę zajmującą pomieszczenie należy rozumieć każdą osobę, „w której faktycznym władaniu znajduje się to pomieszczenie z jakiegokolwiek tytułu” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 września 1959 r., sygn. akt 4 CR 1071/58, opubl. OSPiKA 1961, nr 6, poz. 159).

Zapłata odszkodowania

Oznacza to, że obowiązanym do zapłaty odszkodowania będzie najemca lokalu, a nie jego właściciel, jeżeli najemca ten rzeczywiście lokal zajmował.

 

Jednakże zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 5 marca 2002 r. (I CKN 1156/99) przepis art. 433 K.c. nie ma zastosowania do odpowiedzialności za szkody spowodowane przelaniem się wody w budynku z lokalu położonego wyżej do lokalu usytuowanego niżej (OSP 2003/1/5, OSP 2005/10/116). Orzeczenie to wywołało wiele kontrowersji, niemniej stan jest taki, jaki jest (orzeczenia Sądu Najwyższego nie mają mocy wiążącej, sąd może więc orzec inaczej, choć z dużym prawdopodobieństwem przyjmie pogląd Sądu Najwyższego). Nie znaczy to oczywiście, że nie można dochodzić odszkodowania od właściciela lokalu – można, ale na zasadach ogólnych (art. 415 K.c.). To oznacza, iż trzeba udowodnić jego winę. Zgodnie z art. 415 K.c. kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

 

Zgodnie z § 11 umowy najmu: „Jeżeli w trakcie trwania najmu zaistnieje konieczność napraw, które obciążają Wynajmującego, Najemca niezwłocznie powiadomi go lub osobę przez niego wskazaną i ustali termin ich wykonania”. Ust. 2: „W przypadku wykonania napraw przez Wynajmującego o określonym przez Najemcę terminie, Najemca ma prawo wykonać je we własnym zakresie, a potwierdzonymi kosztami naprawy obciążyć Wynajmującego”. Ust. 3: „Najemca jest upoważniony do wezwania pogotowia energetycznego oraz wodno-kanalizacyjnego w przypadku powstania awarii wymagających interwencji tych służb. Najemca niezwłocznie powiadomi Wynajmującego o takiej awarii, a Wynajmujący zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania niezbędnych uzgodnień z Najemcą”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wykazanie winy za zalanie mieszkania

W związku z tym w pierwszej kolejności, aby powstała odpowiedzialność za zalanie mieszkania, konieczne jest wykazanie winy. Pani tę winę dość trudno przypisać, ponieważ przebywa Pani za granicą od jakiegoś czasu, wynajęła Pani mieszkanie i zakładam, że stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej był należyty. Jeśli najemca nie dbał o bieżące naprawy sieci wodno-kanalizacyjnej i rzeczywiście w wyniku tego nastąpiła awaria, to można obciążyć odpowiedzialnością najemcę.

 

Dodam, że gdy pęknie rura idąca przez cały pion, to odpowiedzialność ponosi wspólnota mieszkaniowa, ponieważ pęknięcie następuje na części rury należącej do nieruchomości wspólnej. W niniejszym wypadku, jak Pani pisze, pękł wężyk pod wanną, więc znajdował się on w lokalu. Zatem ewentualną winę można przypisać najemcy.

 

Niemniej warto zadbać o należyte udowodnienie stanu faktycznego, tj. zebranie dowodów na to, że jest Pani od jakiegoś czasu za granicą i że nie ma Pani możliwości sprawowania kontroli nad mieszkaniem. Jednocześnie warto wysłać do najemcy pismo z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego nie wykonał swoich obowiązków wynikających z § 11 ust. 2 umowy.

 

Jeszcze jedna sprawa – jeżeli ma Pani ubezpieczenie mieszkania, to być może ewentualne szkody powstałe w innych mieszkaniach pokryje ubezpieczyciel, o ile oczywiście ogólne warunki ubezpieczenia i polisa przewidują odpowiedzialność ubezpieczyciela za zalanie niżej położonych mieszkań w wyniku pęknięcia wężyka pod wanną.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Jakub Bonowicz

Radca prawny obsługujący przedsiębiorców i osoby fizyczne z kraju, a także z zagranicy. W kręgu jego zainteresowań pozostają sprawy trudne i skomplikowane, dotyczące obszarów słabo jeszcze uregulowanych prawnie (w tym z zakresu prawa nowych technologii) oraz sprawy z zakresu międzynarodowego obrotu gospodarczego i kolizji systemów prawnych różnych państw (w tym m.in. gospodarcze prawo brytyjskie, amerykańskie, słowackie, bułgarskie, czeskie). Specjalizuje się przede wszystkim w prawie Internetu, usług elektronicznych (sporządza regulaminy e-usług, sprzedaży online), prawie nowych technologii, własności intelektualnej (autorskim, znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych).

Reprezentuje Klientów przed sądami (w tym także sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym), organami administracji i organami podatkowymi w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz podatkowych. Sporządza profesjonalne umowy handlowe, w tym w obrocie zagranicznym.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu