.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieobecność świadka w sądzie

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 24.01.2013

Jestem świadkiem w pewnej sprawie. Tak się pechowo złożyło, że zapomniałem udać się do sądu na rozprawę. Za tę nieobecność sąd nałożył na mnie karę grzywny (1000 zł). Nie mogę okazać zwolnienia lekarskiego, a kara jest wysoka. Co robić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieobecność świadka w sądzie

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo świadka na sprawie 

Z przesłanych przez Pana dokumentów wynika, iż nie jest to sprawa karna. Zatem w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z procedurą regulowaną Kodeksem postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.). Jak podaje art. 1 K.p.c.:

 

„Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne)”.

 

Ponadto, jak wynika z treści pytania, jest Pan świadkiem w sprawie.

 

W Pana sytuacji istotna jest treść art. 274 § 1 K.p.c. Wspomniany przepis stanowi:

 

„Art. 274. § 1. Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd skaże świadka na grzywnę, po czym wezwie go powtórnie, a w razie ponownego niestawiennictwa skaże go na ponowną grzywnę i może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie”.

Usprawiedliwienie się świadka z niestawiennictwa na sprawie 

Z kolei według art. 275 K.p.c.:

 

„Art. 275. Świadek w ciągu tygodnia od daty doręczenia mu postanowienia skazującego go na grzywnę lub na pierwszym posiedzeniu, na które zostanie wezwany, może usprawiedliwić swe niestawiennictwo. W razie usprawiedliwienia niestawiennictwa sąd zwolni świadka od grzywny i od przymusowego sprowadzenia. Postanowienia sądu mogą zapaść na posiedzeniu niejawnym”.

 

Przepis przewiduje dwie możliwości usprawiedliwienia nieobecności:

 

  • w terminie tygodnia od daty doręczenia postanowienia skazującego na grzywnę lub
  • na pierwszym posiedzeniu, na które świadek zostanie wezwany.

 

Świadek może usprawiedliwiać swe niestawiennictwo chorobą lub inną ważną przyczyną (np. niezbędnym wyjazdem służbowym). Okoliczności mające uzasadnić usprawiedliwienie powinny być w odpowiedni sposób udokumentowane. Proszę zatem w sposób możliwie dokładny przypomnieć sobie, co Pan robił w dniu, w którym miał się Pan stawić w sądzie, bowiem prócz zwolnienia lekarskiego możliwe jest także inne usprawiedliwienie Pana nieobecności w sądzie.

Ukaranie grzywną z powodu niestawienia się świadka na sprawie mimo wezwania 

Na postanowienie o ukaraniu grzywną z powodu nieusprawiedliwionego niestawiennictwa świadkowi przysługuje zażalenie (art. 394 § 1 pkt 5).

 

Jak stanowi art. 163 § 1 K.p.c.:

 

„Art. 163. § 1. Jeżeli kodeks przewiduje grzywnę bez określenia jej wysokości, grzywnę wymierza się w kwocie do pięciu tysięcy złotych. Grzywny ściąga się w drodze egzekucji sądowej na rzecz Skarbu Państwa”.

 

Możliwe jest zatem zażalenie na samą wysokość grzywny jako kwotę zbyt wygórowaną. Kwotę grzywny sąd ustala według własnego uznania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »