.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozwiązanie umowy-zlecenia, gdy brak pracy dla zleceniobiorcy

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 31.12.2019

Mamy podpisaną umowę-zlecenie na rok z pewną osobą. Co miesiąc dostarcza nam wykaz godzin, na podstawie którego wypłacamy pensję. W ubiegłym miesiącu ten człowiek nie przepracował żadnej godziny, bo nie było dla niego pracy. Stąd pytanie: czy ma nam podesłać wykaz z zerową liczbą godzin, czy przegapiliśmy jakiś moment, w którym powinniśmy byli rozwiązać umowę? Chodzi mi głównie o prawidłowe działanie w kontekście ZUS. Czy jest jakaś podstawa do wyrejestrowania wstecznego? Czy aneks z krótszą datą zakończenia umowy jest tak samo skuteczny jak wypowiedzenie umowy i możemy go zastosować, żeby skrócić umowę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie umowy-zlecenia, gdy brak pracy dla zleceniobiorcy

Fot. Fotolia

Rozwiązanie umowy - zlecenia za obopólną zgodą

Umowa-zlecenie tak jak każda inna umowa może być przez strony rozwiązana za ich obopólną zgodą w każdym czasie. Nie powinno to jednak prowadzić do sytuacji, jakie mogą być podważane z punktu widzenia prawa lub logiki (np.: zgłoszenie do wyrejestrowania z ubezpieczenia zleceniobiorcy w sytuacji, gdy rozwiązanie umowy miało formalnie miejsce miesiąc wcześniej – prowadzi to do podejrzenia antydatowania rozwiązania).

 

Skoro strony zgodzą się na aneks i zmianę daty zakończenia umowy, to zgodzą się zapewne na jej rozwiązanie w dowolnym terminie. Proponuje zatem takie wyjście z problemu – rozwiązanie za zgodą stron.

Zakończenie umowy zlecenia przed określoną datą

Jeżeli zakończenie umowy następuje szybciej niż data jej rozwiązania wskutek wypowiedzenia (okres wypowiedzenia jest dłuższy niż czas do zakończenia trwania umowy) – niecelowe jest jej wypowiadanie. Wypowiedzenie nie jest w takiej sytuacji obowiązkowe, poza przypadkiem gdyby umowa przewidywała, że strony po wypowiedzeniu umowy mogą okres ten skrócić.

Aneks do umowy - zlecenia kończący umowę

Aneks z szybszą datą zakończenia umowy jest równie skuteczny jak wypowiedzenie umowy. Można zastosować aneks celem szybszego zakończenia umowy. Aneks ze zmianą daty końcowej umowy stosuje się w sytuacji, kiedy data ta ma być istotnie szybsza niż przewidywana pierwotnie, ale w dniu zawierania aneksu jeszcze nie nadeszła.

Jeżeli umowa przewiduje wypowiedzenie umowy, można je zastosować, gdy rozwiązanie wskutek wypowiedzenia byłoby szybsze niż data zakończenia umowy (wg brzmienia pierwotnego lub aneksu).

Rozliczanie umowy-zlecenia na podstawie godzin

Przy zleceniu liczba godzin ma znaczenia dla ustalenia, czy wynagrodzenie za nie jest na poziomie minimalnym. W przypadku wpłacania części wynagrodzenia za zlecenie konieczne jest wskazanie liczby godzin poświęconych na dane zlecenie w określonym czasie, i to niezależnie czy częściowe wynagrodzenie zależne jest od liczby godzin, czy też stanowi z góry określoną część całego wynagrodzenia. W przypadku niepoświęcenia zleceniu jakiegokolwiek czasu w okresie rozliczeniowym zleceniobiorca powinien wskazać, że liczba godzin to „0”. Pana firma ma dowód.

 

Tylko od treści umowy zależy, czy „0”godzin poświęconych na wykonanie zlecenia stanowi podstawę do zakończenia umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia.

Obowiązek ubezpieczeniowy przy umowie-zleceniu

Obowiązek ubezpieczeniowy powstaje od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania, a trwa do dnia rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia. Objęcie ubezpieczeniem chorobowym, które jest dobrowolne, następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, a ustaje od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tego ubezpieczenia. Ubezpieczenie chorobowe ustaje również z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy-zlecenia.

Wyrejestrowanie wsteczne z ZUS przy rozwiązaniu umowy-zlecenia

Nie ma podstawy do wyrejestrowania „wstecznego”. Zmiany w zakresie podlegania ubezpieczeniu lub wyłączeniu z niego muszą być zgłaszane najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zajścia takich zmian. Zatem:

 

  • Na wyrejestrowanie zleceniobiorcy płatnik składek ma 7 dni od momentu ustania tytułu do ubezpieczeń.
  • W przypadku zleceniobiorcy będzie to dzień rozwiązania lub wygaśnięcia umowy-zlecenia. Wyrejestrowania dokonuje się podając jako datę wyrejestrowania datę, od której osoba ta nie podlega już ubezpieczeniom.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl