.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uciążliwe rozładunki towaru do sklepu - co zrobić?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 06.10.2018

Po drugiej stronie mojej uliczki wójt kupił działkę, wybudował budynek i wynajął go na sklep. Od tej pory każdego dnia ja i sąsiad od godz. 6 jesteśmy budzeni prze głośne rozładunki towaru po drugiej stronie ulicy. Sytuacja jest dla nas nie do zniesienia. Co możemy zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jedyne, co mogę w opisanej sytuacji doradzić, to skorzystanie z treści art. 144 Kodeksu cywilnego, który to przepis stanowi, iż właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Jest to ochrona przed tzw. immisjami. Immisje, zwane również zakłóceniami, oznaczają skutki korzystania z nieruchomości (tzw. nieruchomości wyjściowej) polegające na oddziaływaniach na okoliczne nieruchomości.

 

W takim przypadku, jaki został opisany w zadanym przez Panią pytaniu, mamy do czynienia z immisjami materialnymi. Przez immisje materialne w nauce prawa rozumie się oddziaływania polegające na przenikaniu na sąsiednie nieruchomości cząsteczek materii, fal i sił. Są to np. dymy, ciecze, zapachy, hałasy, światło, wstrząsy.

 

Hałas na sąsiedniej nieruchomości, jeśli jest nadmierny, będzie zatem stanowił immisję. Wyjaśniam jednak, że nie oznacza to automatycznie, że każdy hałas ją stanowi, chodzi tu bowiem o hałas ponad przeciętną miarę. Jak wynika z cytowanego przepisu, przeciętna miara jest ustalana przy pomocy dwóch kryteriów: społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości oraz stosunków miejscowych. Immisje, które tej miary nie przekraczają, są dopuszczalne, jako że nie byłoby możliwe korzystanie z nieruchomości w sposób niedostrzegalny i nieodczuwalny na nieruchomościach sąsiednich.

 

Jeśli chodzi o kryterium społeczno-gospodarcze, to wskazuję, iż jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 września 2008 r., sygn. akt II CSK 169/08, i Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 6 marca 2007 r., sygn. akt I ACa 48/07, funkcja mieszkaniowa okolicznych nieruchomości jest wiodąca, to wiąże się z nią potrzeba zapewnienia mieszkańcom spokojnego wypoczynku. Prowadzenie działalności gospodarczej na nieruchomości otoczonej domami jednorodzinnymi jest dozwolone, lecz przedsiębiorca winien ją tak prowadzić, by nie zakłócać wiodącej na danym terenie funkcji mieszkaniowej – odnieść to należy do Pani przypadku, jeśli prowadzony jest obok duży sklep, to powinien on być prowadzony w taki sposób, aby reszta mieszkańców nie odczuwała dyskomfortu z tym wiązanego. Jeśli zaś chodzi o kryterium stosunków miejscowych, to ważna jest intensywność i częstotliwość immisji, które, jak Pani określa, są codzienne, a więc można przyjąć, że częste.

 

Jeśli zatem immisje z sąsiedniej działki przekraczają przeciętną miarę, może Pani skorzystać z tzw. roszczenia negatoryjnego i żądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechania dalszych naruszeń w postaci hałasu chociażby. Mówi o tym art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego stosowany odpowiednio. Poniżej go cytuję: „Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”.

 

Działania te wymagają wytoczenia powództwa przed sądem cywilnym. Na początek jednak proponuję napisanie pisma do sąsiada, w którym się powoła Pani na wyżej zawarte argumenty, może to pismo jakoś wpłynie na sposób korzystania z sąsiedniej działki tak, aby była Pani usatysfakcjonowana.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton