Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Parkowanie na wykupionym miejscu parkingowym

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 09.11.2018

Jestem właścicielem mieszkania w bloku i wykupionego miejsca parkingowego (w akcie notarialnym zapis o prawie wieczystego użytkowania). Tymczasem pewni sąsiedzi notorycznie zajmują moje miejsce i ignorują prośby i groźby (dotyczące np. straży miejskiej). Według nich to posesja prywatna i nic im nie grozi. Czy mają rację? Co mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Parkowanie na wykupionym miejscu parkingowym

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności trzeba zweryfikować, czy przypadkiem wraz z zakupem lokalu nie dokonał Pan zakupu miejsca postojowego, choć z Pan opisu wynika, że tak nie było. Wymienione przez Pana prawo użytkowania wieczystego jest tzw. prawem związanym z odrębną własnością lokalu.

 

Zgodnie z art. 3 ustawy o własności lokali:

 

„1. W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali.

2. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

3. Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi”.

 

W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Jeżeli budynek został wybudowany na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, przedmiotem wspólności jest to prawo, a przepisy o własności lub współwłasności gruntu stosuje się odpowiednio do prawa użytkowania wieczystego. Odrębna własność lokalu związana jest wówczas z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu.

 

Zgodnie art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali samodzielnym lokalem jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb. Miejsce parkingowe nie może zatem stanowić odrębnej nieruchomości, a w konsekwencji odrębnego przedmiotu własności.

 

Miejsce parkingowe nie spełnia też warunków do uznania go za pomieszczenie przynależne. Jak stanowi art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali, do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż.

 

Miejsce parkingowe nie jest pomieszczeniem, więc nie może być pomieszczeniem przynależnym (wynika to bezpośrednio z treści jednego z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego – postanowienia z dnia 14 grudnia 2005 roku sygn. akt SK 24/05).

 

Pod pojęciem miejsca parkingowego rozumieć należy wydzielone miejsce na parkingu przed budynkiem. W różnych wspólnotach mieszkaniowych zasady korzystania z miejsc parkingowych przed budynkiem są różnie regulowane.

 

Kwestią kluczową dla Pana jest ustalenie, czy parking jest częścią nieruchomości wspólnej – radzę kontakt w tej sprawie z administracją/wspólnotą mieszkaniową. Najczęściej bywa tak, że brak jest regulacji w tej kwestii – tzn. poszczególne miejsca parkingowe zajmowane są na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Możliwe jest jednak określenie zasad korzystania z miejsc parkingowych przed budynkiem.

 

Wspólnota mieszkaniowa, w której takie zasady regulujące kwestie miejsc parkingowych nie zostały określone, może np. w drodze uchwały określić zasady korzystania z parkingów w ten sposób, że wydzieli się poszczególne miejsca parkingowe i przypisze  je do właścicieli poszczególnych lokali.

 

Powinien Pan moim zdaniem tę sprawę zgłosić to wspólnoty mieszkaniowej lub wyznaczonego administratora zarządzających terenem z miejscem parkingowym i wyjść z inicjatywą podjęcia takiej uchwały.

 

Treść przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, umożliwia egzekwowanie przepisów na drogach nie tylko publicznych, lecz także wewnętrznych. Zgodnie z tymi regulacjami możliwe jest karanie kierowców w strefach ruchu na drogach wewnętrznych.

 

Decyzja zatem (uchwała) o ustanowieniu strefy ruchu należy do wspólnoty mieszkaniowej, która także odpowiada za dostosowanie oznakowania dróg wewnętrznych do wymagań wynikających z obowiązujących przepisów i pokrywa koszty zakupu tablic.

 

Zatem jeżeli wspólnota mieszkaniowa chce, aby każde parkowanie poza miejscem do tego przeznaczonym spotkało się z mandatem, wystarczy, że ustanowi na drogach wewnętrznych wspólnoty strefę ruchu i umieści odpowiednie znaki.

 

Wówczas każdy przypadek parkowania na miejscach do tego niewyznaczonych można będzie zgłaszać policji lub straży gminnej, co dla osób łamiących przepisy skutkować będzie mandatem. Jeżeli pojazd jest zarejestrowany, lecz nie wiadomo, kto jest jego właścicielem to warto zgłosić Policji lub straży miejskiej od razu, przy okazji, wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa – np. z tytułu przywłaszczenia prawa majątkowego (z art. 284 Kodeksu karnego), wówczas organy ścigania rozpoczną poszukiwanie sprawcy. Aczkolwiek, najpierw zalecałbym zwrócenie się do wspólnoty.

 

W sytuacji, gdy znany będzie już „sprawca” zajęcia miejsca parkingowego, można pisemnie wezwać go do zwolnienia tego miejsca z zagrożeniem, że w przypadku zignorowania wezwania zostanie wniesiona sprawa do sądu z roszczeniem o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + siedem =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki