Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniesienie odrębnych majątków do małżeństwa

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 23.11.2018

Wraz z partnerem (obecnie mężem) nabyliśmy nieruchomość. W akcie notarialnym mamy po 50% własności. Następnie wzięliśmy ślub i teraz chcielibyśmy wnieść swój odrębny majątek do małżeństwa, żeby można było dziedziczyć po sobie. Problem polega na tym, że ja posiadam jeszcze inną nieruchomość osobistą, zakupioną wiele lat temu, i tę nieruchomość chcę pozostawić w majątku osobistym. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby tylko wskazaną nieruchomość wnieść do majątku wspólnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniesienie odrębnych majątków do małżeństwa

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 47 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa”.

 

Umowa rozszerzająca wspólność majątkową jest zatem standardową umową przewidzianą przepisami Kodeksu. Nadmienię, że charakter Państwa umowy w zakresie opisanym nie jest jednoznaczny – można ją bowiem traktować jako umowę przesuwającą składniki między majątkiem wspólnym a majątkiem osobistym. Zgodnie z wyrokiem SN z 9.09.2011 r., sygn. akt I CSK 616/10, LEX nr 1055017, SN podkreślił, że „orzecznictwo SN dopuszcza umowy przesuwające składniki między majątkiem wspólnym a majątkiem osobistym jednego z małżonków, ale umowy takie nie są uznawane za typ umowy majątkowej małżeńskiej. Można wskazać na dwie podstawowe różnice pomiędzy intercyzami a umowami przesuwającymi składniki między majątkami małżonków. Po pierwsze, jest to cel umowy. Po drugie, jedynie w intercyzie może zostać zmieniony skład majątków małżonków określony przez przepisy art. 31 i 33”.

 

U Państwa majątek wspólny miałby objąć tylko jeden składnik z majątku osobistego, nabytego w przeszłości. Nie miałby natomiast obejmować innej nieruchomości, także należącej do majątku osobistego – już tylko Pani. Nie ma przeszkód prawnych, by taką umowę zawrzeć – tj. jedynie prawo własności jednej z nieruchomości przenieść do majątku wspólnego. Notariusz powinien taką umowę sformułować.

 

Nie jest dla mnie zrozumiały cel, dla którego chcecie Państwo taką umowę zawrzeć – podaje Pani, że ma ona być zawarta po to, by „dziedziczyć po sobie” – oczywiście rozumiem, że chcą Państwo po sobie dziedziczyć, niemniej jednak zawarcie takiej umowy nie będzie miało żadnego wpływu na dziedziczenie. Z chwilą śmierci jednego z małżonków współwłasność bezudziałowa (łączna), która jest cechą majątku wspólnego małżonków, zamienia się we współwłasność udziałową. Zatem np. w przypadku, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, pozostały przy życiu małżonek pozostaje właścicielem udziału w 1/2 tej nieruchomości, natomiast pozostała 1/2 wchodzi w skład spadku po zmarłym. Dokładnie tak samo będzie, gdyby Państwo nadal byli współwłaścicielami udziałowymi rzeczonej nieruchomości, tj. nie przenosili jej do majątku wspólnego. Jeśli źle zrozumiałam cel, jaki Państwu przyświeca, proszę o ewentualne wyjaśnienia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus 8 =

»Podobne materiały

Kontakty z dzieckiem po wyprowadzce żony

W zeszłym miesiącu żona zabrała nasze dziecko i wyprowadziła się do rodziców. Nie mogę teraz widywać synka, rodzina żony wyrzuca mnie z terenu posesji. Jestem zrozpaczony. Co powinienem zrobić w tej sytuacji, jeśli chcę utrzymywać kontakty z dzieckiem?

 

Przekazanie gospodarstwa rolnego w zamian za emeryturę

Mój brat chce mi przekazać gospodarstwo rolne w zamian za emeryturę rolniczą. Jakie muszę spełnić warunki i co muszę zrobić, by do tego doszło? Dodam, że pracuję w szkole.

 

Spłata po zniesieniu współwłasności

Niedługo zostanie zawarta przed sądem ugoda w sprawie zniesienia współwłasności. Umówiono się, że jedna ze stron otrzyma wyłączne prawo własności, a pozostałe zostaną spłacone. Jaka jest najszybsza i najskuteczniejsza forma zapłaty? Czy zobowiązujący się do spłaty może opóźniać termin spłaty? Czy są

 

Sądowy dział spadku i długi pozostałe po spadkodawcy

Ja i moje rodzeństwo otrzymaliśmy w spadku po ojcu majątek (po 1/3), który przyjęliśmy wprost. Dokonaliśmy zgodnie sądowego działu spadku, na podstawie którego całość przejmuje jedna osoba. W postanowieniu sądowym jednak nie są wspomniane zobowiązania wynikające ze spadku. Czy wszystkie długi przesz

 

Czy mogę wymeldować brata z domu po rodzicach?

Ja i brat odziedziczyliśmy dom po rodzicach. W domu tym brat jest zameldowany, ale nie przebywa od dwóch lat. Ja opłaciłem wszystkie jego długi (rachunki itp.) i znów postarałem się o przyłącza mediów. Obecnie staram się doglądać nieruchomości. Nie znam miejsca zamieszkania brata. Czy mogę go w tej

 

Przegrana sprawa z ZUS i zapłata grzywny

Miałem sprawę z ZUS-em, dotyczyła pobranej w latach wcześniejszych renty rodzinnej. ZUS uważa, że pobrałem świadczenia bezzasadnie, ponieważ nie byłem osobą uczącą się. Nie stawiłem się na rozprawie i sprawę przegrałem, bo nie dotarł do mnie pocztą wyrok sądu. Później przeczytałem w nim, że w wyniku

 

Konkurs internetowy a gra hazardowa

Jakie są regulacje prawne związane z organizacją konkursów internetowych, w których warunkiem udziału jest wykupienie dostępu do konkursu? Oto pobieżny opis konkursu, który chciałbym zaproponować internautom: Użytkownik kupuje „żetony” w serwisie poprzez płatności online. Spośród dostępn

 

Emerytura niemiecka a zasiłek pogrzebowy

Moja niedawno zmarła mama pobierała emeryturę niemiecką, ale chorowała i zostanie pochowana w Polsce. Ja mieszkam w Polsce i jestem emerytką. Czy przysługuje mi zasiłek pogrzebowy, jeśli ponoszę koszty pogrzebu?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »