Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozmowy telefoniczne – możliwość dostępu do treści

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 05.03.2012

Czy mogę uzyskać dostęp do treści rozmów telefonicznych, które prowadziłam w pracy? Jestem niesłusznie oskarżana przez podwładnego o szantażowanie. Zamierzam zwrócić się w tej sprawie do prokuratury.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozmowy telefoniczne – możliwość dostępu do treści

Czy operatorzy telekomunikacyjni rejestrują treści rozmów?

Co do zasady operatorzy nie rejestrują treści rozmów telefonicznych klientów. Jest to nawet niezgodne z prawem. Taka czynność może mieć miejsce tylko w określonych przypadkach.

 

Zgodnie z art. 237 Kodeksu postępowania karnego:

Kiedy sąd może zarządzić kontrolę i utrwalenie treści rozmów telefonicznych?

„§ 1. Po wszczęciu postępowania sąd na wniosek prokuratora może zarządzić kontrolę i utrwalanie treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów dla toczącego się postępowania lub zapobieżenia popełnieniu nowego przestępstwa.

 

§ 2. W wypadkach niecierpiących zwłoki kontrolę i utrwalanie rozmów telefonicznych może zarządzić prokurator, który obowiązany jest zwrócić się w terminie 3 dni do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie postanowienia. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku w terminie 5 dni na posiedzeniu bez udziału stron.


§ 3. Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych są dopuszczalne tylko wtedy, gdy toczące się postępowanie lub uzasadniona obawa popełnienia nowego przestępstwa dotyczy:

 

 1. zabójstwa,
 2. narażenia na niebezpieczeństwo powszechne lub sprowadzenia katastrofy,
 3. handlu ludźmi,
 4. uprowadzenia osoby,
 5. wymuszania okupu,
 6. uprowadzenia statku powietrznego lub wodnego,
 7. rozboju, kradzieży rozbójniczej lub wymuszenia rozbójniczego,
 8. zamachu na niepodległość lub integralność państwa,
 9. zamachu na konstytucyjny ustrój państwa lub jego naczelne organy, albo na jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 10. szpiegostwa lub ujawnienia tajemnicy państwowej,
 11. gromadzenia broni, materiałów wybuchowych lub radioaktywnych,
 12. fałszowania oraz obrotu fałszywymi pieniędzmi, środkami lub instrumentami płatniczymi albo zbywalnymi dokumentami uprawniającymi do otrzymania sumy pieniężnej, towaru, ładunku albo wygranej rzeczowej albo zawierającymi obowiązek wpłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach lub stwierdzenie uczestnictwa w spółce,
 13. wytwarzania, przetwarzania, obrotu i przemytu środków odurzających, prekursorów, środków zastępczych lub substancji psychotropowych,
 14. zorganizowanej grupy przestępczej,
 15. mienia znacznej wartości,
 16. użycia przemocy lub groźby bezprawnej w związku z postępowaniem karnym,
 17. łapownictwa i płatnej protekcji,
 18. stręczycielstwa, kuplerstwa i sutenerstwa,
 19. przestępstw określonych w rozdziale XVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 5-8 Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708), zwanego dalej  »Statutem«.

 

§ 4. Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych są dopuszczalne w stosunku do osoby podejrzanej, oskarżonego oraz w stosunku do pokrzywdzonego lub innej osoby, z którą może się kontaktować oskarżony albo która może mieć związek ze sprawcą lub z grożącym przestępstwem”.

Uzyskanie dowodu w postaci treści podsłuchanej rozmowy

Podsłuch jest sposobem uzyskania dowodu (środka dowodowego) w postaci treści podsłuchanej rozmowy lub innego przekazu informacji. Pojęcie procesowego podsłuchu obejmuje nie tylko kontrolę, ale i utrwalanie rozmowy lub innego przekazu informacji.

 

Podsłuch można zarządzić w celu wykrycia i uzyskania dowodów dla toczącego się postępowania lub zapobieżenia popełnienia nowego przestępstwa, lecz wyłącznie wtedy, gdy dotyczy to przestępstw określonych w art. 237 § 3.

 

Nic Pani nie da wystąpienie do prokuratury, jeśli nie ma urządzenia rejestrującego rozmowy w zakładzie pracy (niektórzy przedsiębiorcy takowe instalują) – prokuratura w żaden sposób nie zapewni Pani dostępu do treści rozmów.

Ponadto jeśli chodzi o tego typu przestępstwo – oszczerstwa – jest ono ścigane z oskarżenia prywatnego. Zawiadomienie do prokuratury nie przyniesie tu pożądanego efektu.

Może Pani dochodzić swoich racji przed sądem karnym lub cywilnym w sprawie o naruszenie dóbr osobistych. W obu przypadkach będzie Pani musiała udowodnić swoje racje.

Proponuję obecnie rejestrować na własną rękę przeprowadzane rozmowy – inaczej nie uzyska Pani do nich dostępu.

 

Biling od operatora może pobrać tylko właściciel numeru, jednak jeśli sprawa trafi do sądu, sąd może zażądać takich wydruków i operator udostępni je na potrzeby sprawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 1 - 5 =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność za przeładowanie samochodu DMC w firmie transportowej

Pracuje w firmie transportowej jako spedytor. Problem mój polega na tym że w naszej firmie nagminnie i regularnie przeładowuje się samochody. Obawiam się, co z odpowiedzialnością kierowcy, kiedy doszłoby do wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a samochód będzie miał przekroczoną DMC? Czy pracodawca

 

Zgoda na wyjazd dziecka z Włoch

Mieszkam we Włoszech od kilku lat, tu urodziłam dziecko ze związku z Włochem. Chciałabym wrócić z nim do Polski, ale prawo włoskie nie pozwala mi na wyjazd, ponieważ ojcem dziecka jest Włoch. Jak jest w prawie polskim? Dodam, że dziecko ma podwójne obywatelstwo.

 

Jak wyegzekwować swoją część gospodarstwa rolnego?

Na mocy aktu notarialnego jestem w 1/8 współwłaścicielką gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni 13 ha wraz z nieruchomościami. Do tej pory nie udało mi się na drodze polubownej otrzymać należnej mi części ani ekwiwalentu pieniężnego. Czy mogę wystąpić do sądu z wnioskiem o wyegzekwowanie mojej n

 

Czerpanie korzyści z najmu przez jednego z właścicieli

Mieszkanie spółdzielcze wykupiłem w 1992 r., a rozwód z żoną wziąłem w 1990 r. Przez kilka lat nie płaciłem czynszu, mimo że oboje byliśmy współwłaścicielami lokalu. Teraz dowiaduję się, że była żona wynajmuje to mieszkanie od lat i sama czerpie z tego tytułu korzyści. Czy ma do tego prawo? Co mogę

 

Jak przeprowadzić cesję uprawnień z zawartych umów na nowo powstały podmiot gospodarczy?

Jako firma jednoosobowa zamierzam podpisać 50 umów o współpracę z innymi biurami agencyjnymi. Te biura będą pośredniczyły przy obsłudze klientów i otrzymają za to ustalony w umowie procent od obrotu. Za rok planuję założyć osobną spółkę kapitałową (z o.o.) i chciałbym przenieść wszystkie umowy na no

 

Jak przekształcić lokal mieszkalny na użytkowy?

Chcę kupić lokal mieszkalny albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – z zamiarem zaadaptowania go na sklep, a następnie go wynająć. Jak to powinienem załatwiać? Jeżeli na przykład zlecę to pośrednikowi, na co w umowie pośrednictwa powinienem zwrócić uwagę, aby nie wpaść w p

 

Przepisanie mieszkania po wykupie w celu uniknięcia zajęcia przez komornika

Wiele lat temu ojcu przydzielono mieszkanie od miasta. Obecnie chcemy je wykupić, ale ojciec ma długi. Boimy się, że komornik zaraz po wykupie zajmie ten lokal. Czy możliwe jest szybkie przepisanie własności mieszkania na mnie po wykupie? Ja i tak płaciłbym za wykup. Nie chcemy stracić lokalu.

 

Odzyskanie towaru od firmy w upadłości

Sprzedaliśmy innej firmie towar z terminem płatności 30 dni. Nie uzyskaliśmy zapłaty. Na fakturze była zamieszczona informacja, że do momentu pełnego uregulowania kwoty wynikającej z faktury towar nie jest własnością nabywcy. W dniu sprzedaży firma nie była w upadłości, ale obecnie ma przejść w taki

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »