Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisanie mieszkania po wykupie w celu uniknięcia zajęcia przez komornika

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 08.08.2017

Wiele lat temu ojcu przydzielono mieszkanie od miasta. Obecnie chcemy je wykupić, ale ojciec ma długi. Boimy się, że komornik zaraz po wykupie zajmie ten lokal. Czy możliwe jest szybkie przepisanie własności mieszkania na mnie po wykupie? Ja i tak płaciłbym za wykup. Nie chcemy stracić lokalu.

Patrycjusz Miłaszewicz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Regulacje dotyczące wykupu mieszkania komunalnego zawarte są ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 – dalej u.g.n.), a także w uchwałach rady gminy/miejskiej zwanej często uchwałą w sprawie zasad obrotu (sprzedaży) lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w mieszkaniowym zasobie gminy.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami w sytuacji zbywania nieruchomości osobom fizycznym, prawo pierwszeństwa w ich nabyciu będzie przysługiwało osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

 

Ponadto, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy „nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34”. Warto w tym miejscu zauważyć, iż szczegółowe zasady zbywania lokali mieszkalnych, które stanowią własność gminy z reguły zostają określone w stosownych uchwałach rad gmin/miejskich dlatego też odsyłam do analizy stosownej uchwały.

 

Zakładam, iż Pana ojciec chciałby wykupić mieszkanie z bonifikatą, a zatem należy zwrócić uwagę na art. 68 ust. 1 u.g.n., który wskazuje, iż właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana m. in. na cele mieszkaniowe.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Przepisanie mieszkania po wykupie w celu uniknięcia zajęcia przez komornika

 

Ponadto niezwykle istotny w praktyce jest art. 68 ust. 2 u.g.n., zgodnie z którym „jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu”.

 

Wspomnianego wyżej przepisu nie stosuje się na mocy art. 68 ust. 2a pkt 1 i 5 u.g.n. w przypadku zbycia na rzecz osoby bliskiej (z zastrzeżeniem, że również osoba bliska nie sprzeda lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od pierwotnego nabycia), a także jeżeli nastąpiła sprzedaż lokalu mieszkalnego, a środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

 

Zakładając zatem, iż Pana ojciec spełnia warunki do wykupu mieszkania komunalnego z bonifikatą, mieszkanie zostanie wykupione, po czym nastąpi zbycie mieszkania na Pana rzecz – to w takiej sytuacji nie ma obowiązku zwrotu udzielonej bonifikaty, jednakże mając na uwadze, iż Pana ojciec jest zadłużony, zastosowanie prawdopodobnie znajdzie art. 527 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121), zgodnie z którym „gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć”.

 

W art. 527 § 2 wspomnianego wyżej przepisu ustawodawca wskazał jak należy rozumieć definicję „z pokrzywdzeniem wierzycieli”, stanowiąc, iż „czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności”.

 

Dla Pana istotny jest również zapis art. 527 § 3, który wprowadza domniemanie, stanowiąc, iż „jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli”.

 

Z powyższego wynika, iż każdy z wierzycieli Pana ojca będzie mógł wystąpić na drogę sądową z żądaniem uznania za bezskuteczną w stosunku do niego umowy, na mocy której Pana ojciec zbędzie na Pana rzecz lokal mieszkalny.

 

Jeżeli ewentualnie wykupiony lokal mieszkalny będzie stanowił jedyny składnik majątku Pana ojca i następnie zostanie zbyty na Pana rzecz, to w uzasadnieniu pozwu z całą pewnością pojawi się informacja, iż zbycie nieruchomości na Pana rzecz powoduje, iż egzekucja komornicza prowadzona w stosunku do ojca jest bezskuteczna o ile tak faktycznie będzie, natomiast ojciec dokonując zbycia nieruchomości działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Ponadto na korzyść powoda (wierzyciela) będzie działało domniemanie z art. 527 § 3, jako że sprzedaż nastąpiłaby na rzecz syna czyli osoby bliskiej, co powoduje, iż domniemywa się, iż Pan wiedział o zobowiązaniach ojca.

 

Reasumując, należy stwierdzić, że o ile wykup mieszkania komunalnego jest możliwy, o tyle jednak następujące po wykupie zbycie nieruchomości może spowodować skuteczne wystąpienie wierzyciela o uznanie czynności za bezskuteczną, co spowoduje w konsekwencji obciążenia Pana ojca dodatkowo kosztami procesu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus jeden =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Śmierć strony postępowania administracyjnego

W 2007 r. rodzice nabyli mieszkanie (współwłasność). Blok stoi na działce będącej w użytkowaniu wieczystym. Wspólnota wystąpiła z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Rodzice ustanowili mnie swoim pełnomocnikiem. Po jakimś czasie zmarł mój tata. Nie przeprowadziliśmy jeszcze postępowania spadkowego (mam trzech braci). Jak mamy postąpić? Jak dalej będzie prowadzona sprawa przekształcenia, skoro doszło do śmierci strony postępowania administracyjnego?

 

Przekształcenie gruntu o statusie użytku ekologicznego na działkę budowlaną

Jestem od 2001 r. właścicielem działki, którą w 2003 r. włączono w pas ekologiczny. Odprowadzany jest podatek rolny za łąki klasy IV. Czy gmina ma prawo pobierać podatek za grunt ekologiczny? Co powinniśmy zawrzeć we wniosku o przekształcenie części gruntu na teren pod zabudowę?

Zamiana działki ze Skarbem Państwa

Moja mama jest właścicielem działki położonej w mieście. Na działkę był zatwierdzony 5 lat temu plan zagospodarowania. Chcemy tę działkę wymienić na inną (o podobnej powierzchni), należącą do Skarbu Państwa. Na tę działkę także był zatwierdzony plan miejscowy (3 lata temu). Co byłoby dla nas korzystniejsze – czy najpierw mama powinna dokonać zamiany ze Skarbem Państwa, a potem dokonać darowizny, czy lepiej zrobić to w odwrotnej kolejności? Czy darowizna wiąże się z jakimiś konsekwencjami finansowymi?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »