Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ślub z Niemcem

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 06.04.2008

Wkrótce zawieram związek małżeński z obywatelem Niemiec. Ja posiadam obywatelstwo polskie. Przed ślubem nie będziemy podpisywać małżeńskiej umowy majątkowej . Mój przyszły mąż jest wdowcem, ma dwójkę dzieci, firmę handlową i dom. Czy może bez mojej zgody zbyć ten majątek? Co dziedziczę po mężu w przypadku jego śmierci? Czy jestem w jakiś sposób zabezpieczona, jeśli przyszły mąż zapisze swój majątek w testamencie np. dzieciom? Czy mam prawo do jakiegoś majątku w przypadku rozwodu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ślub z Niemcem

Ślub z Niemcem a dziedziczenie w razie jego śmierci

O tym, według którego prawa oceniane będą stosunki majątkowe pomiędzy Panią i przyszłym mężem, będzie decydowało Państwa miejsce zamieszkania.

 

Zgodnie z ustawą – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z dnia 17 listopada 1965 r.) – stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami podlegają ich każdoczesnemu wspólnemu prawu ojczystemu. W braku wspólnego prawa ojczystego małżonków prawem właściwym jest prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają miejsce zamieszkania, a jeśli nie mają miejsca zamieszkania w tym samym państwie, właściwe jest prawo polskie. Z omówionego uregulowania wynika więc, że jeżeli Państwa miejscem zamieszkania będzie Polska, wówczas do stosunków majątkowych pomiędzy Panią i mężem będzie miało zastosowanie prawo polskie, a jeżeli Niemcy – niemieckie.

 

Zgodnie z art. 33 pkt. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej. Również prawo niemieckie zawiera podobną regulację. Tak więc majątek posiadany przez Pani przyszłego męża, po zawarciu związku małżeńskiego, będzie jego majątkiem osobistym. Oznacza to, że nie będzie musiał posiadać Pani zgody na dysponowanie tym majątkiem.

Podział majątku wspólnego po rozwiązaniu małżeństwa według prawa polskiego

Według prawa polskiego, po rozwiązaniu małżeństwa podziałowi podlega majątek wspólny małżonków, a więc przedmioty i prawa nabyte w czasie trwania małżeństwa. Polskie prawo przewiduje domniemanie równych udziałów w majątku wspólnym. W przypadku rozwodu Pani mąż nie będzie mógł domagać się części Pani majątku wspólnego (np. mieszkania wchodzącego w skład Pani majątku małżeńskiego).

 

Według prawa niemieckiego, jeżeli małżonkowie ustanowili ustawową wspólnotę dorobku majątkowego małżonków, wówczas – w przypadku rozwodu – dorobek majątkowy małżonków z okresu małżeństwa należy podzielić między małżonków. Majątek dorobkowy małżonków nie będzie podlegał podziałowi, jeżeli taki podział byłby niesłuszny.

Czy majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa podlega podziałowi w razie rozwodu?

Zgodnie z art. 1100 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego do jurysdykcji krajowej należą sprawy małżeńskie, jeżeli choćby jedno z małżonków ma obywatelstwo polskie. Zgodnie z § 2 tego artykułu, jeżeli oboje małżonkowie mają miejsce zamieszkania w Polsce, jurysdykcja przewidziana w paragrafie poprzedzającym jest wyłączna. Z uwagi na to, należy stwierdzić, iż niezależnie od tego, czy zastosowanie będzie miało prawo polskie czy niemieckie, w przypadku rozwodu do podziału będzie tylko majątek wspólny. Majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa nie będzie podlegał podziałowi. Każdy z małżonków będzie mógł swobodnie, bez zgody drugiego małżonka, dysponować swoim majątkiem osobistym.

 

Zgodnie z art. 34 ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe – w sprawach spadkowych właściwe jest prawo ojczyste spadkodawcy z chwili jego śmierci. Jako że Pani mąż jest obywatelem Niemiec, w przypadku jego śmierci zastosowanie będzie miało prawo niemieckie. Według prawa niemieckiego małżonek dziedziczy obok krewnych po spadkodawcy, o ile ten nie wystąpił o rozwód. Małżonkowi dziedziczącemu obok dzieci przypada 1/4 spadku.

 

Wysokość udziału w spadku jest uzależniona od istniejącego pomiędzy małżonkami ustroju majątkowego. Jeżeli w chwili otwarcia spadku pomiędzy spadkodawcą a jego małżonkiem istniał ustrój małżeńskiej rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków – małżonkowi przypada dodatkowo 1/4 spadku. Jeśli natomiast w chwili otwarcia spadku pomiędzy spadkodawcą a jego małżonkiem istniał ustrój małżeńskiej rozdzielności majątkowej, a spadkodawca pozostawił dzieci, małżonek dziedziczy wraz z nimi po równo, lecz nie mniej niż 1/4 spadku.

Dziedziczenie po mężu Niemcu

Dziedziczenie po mężu będzie podlegało jurysdykcji niemieckiej. W Polsce nie będzie Pani mogła przeprowadzić postępowania spadkowego. Wynika to z art. 1108 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że sprawy spadkowe obywateli państw obcych nie należą do jurysdykcji krajowej.

 

W skład spadku po Pani mężu będzie wchodził cały jego majątek, w tym również prowadzone przez niego przedsiębiorstwo.

 

Prawo niemieckie przewiduje w przypadku spadkobrania testamentowego zachowek dla spadkobiercy ustawowego pominiętego w testamencie. Jeżeli Pani mąż pominie Panią w testamencie, będzie Pani mogła w Niemczech ubiegać się, według prawa niemieckiego o zachowek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus 0 =

»Podobne materiały

Przetrzymywaliśmy przez rok testament, czy grozi za to kara?

Za miesiąc minie rok od śmierci mojej babci. Ja i mąż przechowywaliśmy jej testament, w którym z resztą wszystko co miała zapisała nam obojgu, w tym mieszkanie. Czy grożą nam jakieś konsekwencje prawne z racji tego, że tak długo zwlekaliśmy ze złożeniem testamentu w sądzie i ze zgłoszeniem dzie

 

Rozwód w Niemczech czy rozwód w Polsce?

Mam pytanie o rozwód w Niemczech, bo tutaj wyszłam za mąż (tylko ślub cywilny) i urodziłam córeczkę. Chciałabym się rozwieść, tylko boję się, że ojciec może mi zabrać dziecko albo sąd przyzna ojcu opiekę nad dzieckiem. Co mogę zrobić? Czy poza tym lepiej wziąć rozwód w Niemczech czy w Polsce?

 

Odszkodowanie za roboty przymusowe na terenie III Rzeszy

Czy jest możliwość uzyskania dla mojej mamy, jako jedynej spadkobierczyni, odszkodowania za pobyt jej ojca w czasie wojny na robotach przymusowych w Niemczech? Już w pierwszych dniach wojny został zabrany jako jeniec wojenny i cały okres wojenny był zmuszony do robót na terenie Rzeszy. Wszystkie dok

 

Kara za przemyt papierosów w Niemczech

Chcę wybrać się z rodzina na urlop i muszę przejechać przez Niemcy, dostałem tam 6 lat temu karę za przemyt papierosów. W Polsce zgłosił się do mnie komornik w tej sprawie, bo Niemcy przekazali tę sprawę do Polski. Czy mogę teraz jechać do Niemiec i ewentualnie czego mogę się tam spodziewać przy kon

 

Zobowiązania podatkowe w Niemczech

Sprawa dotyczy zobowiązań podatkowych w Niemczech. Pracowałem w Niemczech w latach 2005–2009 jako jednoosobowa firma. Pracę wykonywałem dla firmy, gdzie częstym problemem była zapłata. Nie zawsze płacono mi za faktury. Nie zapłaciłem pełnego podatku za lata pracy w Niemczech. Później ciężko ch

 

Praca w Niemczech rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

Czy mając kartę rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, mogę mieszkać i pracować w Niemczech? Jestem inżynierem.

 

Wyjazd z dzieckiem do Polski z Niemiec bez zgody męża

Mieszkam w Niemczech. Mam obywatelstwo polskie, zaś mąż polsko-niemieckie. Rok temu urodziłam syna. Chcę odwiedzić rodziców w Polsce, ale mąż nie zgadza się, abym jechała z dzieckiem. Grozi, że odbierze mi prawa do syna. Twierdzi, że ma większe prawa do dziecka, ponieważ syn jest obywatelem Niemiec.

 

Sprawa o alimenty w Niemczech

Jestem ojcem noworodka urodzonego w Niemczech (matka jest Polką, ale od lat mieszkamy w Niemczech – nie jesteśmy małżeństwem). Podpisałem uznanie ojcostwa, ale nie jestem pewien, czy dziecko jest moje i chcę zrobić badania DNA. Gdy partnerka o tym usłyszała, zaczęła mi grozić sądem i alim

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »