Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nie zaliczenie przez ZUS dwóch lat studiów do stażu pracy

Autor: Michał Kucharski • Opublikowane: 20.03.2008

Jestem nauczycielem. ZUS – po rozpatrzeniu mojego wniosku o emeryturę – odmówił mi jej przyznania z uwagi na brak wymaganego stażu pracy. Nie doliczono mi bowiem do stażu 2 lat studiów - nauki w szkole wyższej. Po dwóch latach studiów zostałem skreślony z listy studentów. Podjąłem studia zaoczne na tej samej uczelni, tym samym wydziale, tym samym kierunku i uzyskałem zaliczenie studiów i dyplom magistra. Czy ZUS miał rację nie zaliczając mi przedmiotowych dwóch lat do stażu pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie zaliczenie przez ZUS dwóch lat studiów do stażu pracy

Wliczenie czasu nauki w szkole wyższej do okresu nieskładkowego

Zgodnie z art. 7 pkt 9 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) – okresami nieskładkowymi są okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki w wymiarze określonym w programie studiów.

 

Oznacza to, że aby czas nauki w szkole wyższej został zaliczony do okresu nieskładkowego, muszą zostać spełnione następujące warunki: nauka musi zostać ukończona (uzyskanie dyplomu), nauka musi odbywać się na jednym kierunku. Wówczas, jako okres nieskładkowy zalicza się czas nauki według programu studiów, tj. bez względu na fakt, ile rzeczywiście trwały dane studia w indywidualnym przypadku. Tak więc zaliczeniu podlegają okresy z góry ustalone w programie studiów np. studia 5-letnie – 5 lat okresu nieskładkowego. Dla przykładu podczas studiów 5-letnich student powtarza 2 i 3 rok, w jego wypadku studia 5-letnie trwają 7 lat, a mimo to do okresu nieskładkowego zaliczone zostaje mu 5 lat.

Warunek zaliczenia nauki w szkole wyższej do okresu nieskładkowego 

W podobnej sprawie wypowiadał się już Sąd Najwyższy w wyroku z 3 lutego 1994 r. (II URN 55/93), który stwierdził, że jeżeli został spełniony warunek ukończenia nauki w szkole wyższej, okresem nieskładkowym jest okres nauki na wyższej uczelni na jednym kierunku, w wymiarze określonym w programie, bez względu na to, czy ukończenie nauki, obrona pracy dyplomowej miały miejsce w czasie trwania roku akademickiego – semestru objętego programem studiów, czy też po jego ukończeniu.

 

W swoim pytaniu nie określił Pan dokładnie, czy ZUS zaliczył Panu okres studiów zaocznych, a nie zaliczył – poprzedzających te studia – studiów stacjonarnych. Jeśli tak było, należy uznać, iż ZUS nie popełnił błędu, ponieważ, zgodnie z brzmieniem cytowanego przepisu, mógł Panu zaliczyć tylko studia ukończone, w wymiarze określonym programem.

 

Mogło być również tak, że ZUS nie zaliczył studiów zaocznych jako okresu nieskładkowego, ponieważ w czasie studiów wykonywał Pan pracę zarobkową. Zgodnie z art. 11 cytowanej na wstępie ustawy, jeżeli okresy, o których mowa w art. 6, 7 i 10, zbiegają się w czasie, przy ustalaniu prawa do świadczeń określonych w ustawie uwzględnia się okres korzystniejszy. Wykonywanie w czasie studiów pracy zarobkowej nakłada na ZUS obowiązek zaliczenie tego okresu, zamiast studiów w szkole wyższej.

 

Z pewnością ZUS nie może również zaliczyć samych 2 lat studiów dziennych, ponieważ został Pan z nich skreślony, co nie skutkowało ukończeniem studiów w rozumieniu art. 7 pkt 9 ustawy. Podjęcie studiów zaocznych na tym samym kierunku i na tym samym wydziale, po skreśleniu, oznacza faktyczne rozpoczęcie nowych studiów.

 

ZUS miałby obowiązek zaliczenia tych 2 lat studiów do okresu nieskładkowego, w sytuacji, gdy, po skreśleniu z listy studentów, zostałby Pan wpisany na listę studentów studiów zaocznych i na nich zaliczono by Panu 2 lata studiów dziennych. W efekcie studia zaoczne rozpoczęłyby się od 3 roku. Wówczas ZUS powinien zaliczyć Panu okres nieskładkowy w wymiarze zgodnym z programem studiów, np. 5 lat gdyby studia były pięcioletnie. Oczywiście pod warunkiem, że w trakcie studiów zaocznych nie wykonywał Pan pracy zarobkowej (legalnej, oskładkowanej).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - X =

»Podobne materiały

Przywrócenie do pracy pracownicy, która w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę

15 grudnia wręczyłem pracownicy zatrudnionej na czas nieokreślony rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (3-miesięcznym). Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim do 31 marca i tego dnia umowa została rozwiązana, a świadectwo pracy wydane. W tym tygodniu otrzymałem informację, że osob

 

Kwalifikacje potrzebne do pracy na stanowisku pracownika socjalnego

Czy mogę pracować na stanowisku pracownika socjalnego, posiadając wykształcenie magisterskie, kierunek pedagogika, specjalność niedostosowanie społeczne i resocjalizacja, oraz studia podyplomowe z zakresu mediacji sądowej i szkolnej?

 

Żona jako pracownik w jednoosobowej działalności męża

Mój mąż od kilku lat prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Od czterech lat pomagam mu w tym, a szczerze mówiąc – zajmuję się wieloma sprawami w jego firmie (wydaje mi się, że jestem jej filarem). Chciałabym więc formalnie jakoś należeć do tej firmy, wzmocnić swoją pozycję, ale mąż jes

 

Niestawienie się do pracy a oddanie krwi

Przełożony (mistrz zmiany) odjął mi część wynagrodzenia z tzw. premii za to, że nie było mnie w pracy, bo oddawałem krew. Twierdzi, że ma do tego prawo i że powinienem poinformować go wcześniej o planowanej nieobecności. Czy zabranie części wynagrodzenia ma podstawy prawne? Czy musiałem faktycznie p

 

Kłopoty ze współwłasnością domu po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej

Mieszkam z mężem we wspólnym domu, w którym mąż prowadzi biuro, a w garażu magazyn. Od dwóch lat żyjemy w ustroju rozdzielności majątkowej. Mąż płaci większość rachunków, tylko koszty ogrzewania dzielimy po połowie. Pracuję, ale także wykonuję wszystkie prace domowe, łącznie z pielęgnacją ogrodu, co

 

Upoważnienie adwokata do wglądu do akt

Mieszkam od wielu lat na stałe w Hiszpanii. Kilka tygodni temu do moich rodziców, którzy mieszkają w Polsce, przyszli policjanci. Podali rodzicom sygnaturę akt jakiejś sprawy i nazwisko prokuratora, z którym mam się skontaktować. Dzwoniłam do prokuratury, ale przez telefon nie mogłam dowiedzieć się,

 

Uzyskanie absolutorium

Jestem studentem. Nie złożyłem pracy dyplomowej w terminie z powodów technicznych – trudności w kontaktach z chorującym promotorem. Zostałem skreślony z listy studentów. Zdaniem sekretarki nie uzyskałem absolutorium, mimo że byłem pewny, iż jest inaczej – mam zaliczone wszystkie przedmio

 

Świadczenie usług budowlanych w Niemczech

Założyłem niedawno jednoosobową działalność gospodarczą (usługi remontowo-budowlane). Jestem na książce przychodów i rozchodów, mam VAT UE. Chciałbym sprzedawać towar i świadczyć usługi budowlane w Niemczech i w Polsce dla klientów indywidualnych (nie dla firm). Czy mogę wystawiać rachunki bez podat

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »