.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Darowizna nieruchomości i dalszy najem przez poprzedniego właściciela

Autor: Kiecana Kamil • Opublikowane: 31.05.2022 • Zaktualizowane: 31.05.2022

Moja mama chce przekazać mi działki w formie darowizny. Jedna z nich jest częściowo zabudowana budynkami gospodarczymi. Obecnie mama wynajmuje cześć pomieszczeń w tych budynkach. Chcemy, aby mama po przekazaniu mi tej działek nadal mogła wynajmować te nieruchomość. Rozmawiałam z notariuszem, który polecił mi kontakt z radcą prawnym w celu ustalenia, jaki zapis zrobić w umowie darowizny lub wpis w księdze wieczystej, aby mama kontynuowała wynajem zgodnie z prawem. Mama ma podpisane umowy najmu, rozlicza się z urzędem skarbowym i odprowadza podatek do gminy i zależy nam, aby tak dalej zostało po podpisaniu umowy darowizny.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna nieruchomości i dalszy najem przez poprzedniego właściciela

Podatek od nieruchomości po jej zbyciu

Zgodnie z art. 62b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa:

 

„§ 1. Zapłata podatku może nastąpić także przez:
1) małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;
2) aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
3) inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.
§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1–3, przepisy dotyczące zapłaty podatku przez podatnika stosuje się odpowiednio”.

 

Zatem darowanie nieruchomości Pani jako córce może być podstawą do kontynuacji zapłaty podatku przez mamę. Jednak to Pani będzie już podatnikiem w sprawie tej nieruchomości i to Pani będzie się rozliczała z urzędem skarbowym.

Dalsze prawo do wynajmowania nieruchomości

Co do sprawy kontynuacji prawa mamy do wynajmowania nieruchomości, to zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia.
§ 2. Powyższe uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przysługuje nabywcy, jeżeli umowa najmu była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy wydana”.

 

Zatem automatycznie to Pani wejdzie w stosunek najmu z najemcami jako właściciel nieruchomości. Mama przestanie być wynajmującym. Nie ma możliwości dodania w umowie darowizny ani w księdze wieczystej zapisu o kontynuacji mamy jako wynajmującego.

 

Natomiast może Pani mamę upoważnić jako Pani pełnomocnika do relacji z najemcami. Projekt takiego pełnomocnictwa możemy Pani przygotować w ramach osobnego zlecenia.

Właściciel a wynajmujący

Wynajmujący nie musi być właścicielem. Jednak sprzedaż nieruchomości powoduje automatyczną zmianę wynajmującego (ze starego właściciela na nowego). Aby mama była znów wynajmującym, należałoby:

 

  • albo zawrzeć trójstronną umowę z najemcą, Panią i mamą o przeniesieniu umowy najmu na mamę,
  • albo rozwiązać umowę najmu, następnie zawrzeć między Panią a mamą umowę np. użyczenia nieruchomości i następnie mama mogłaby wynająć nieruchomość najemcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl