Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód w Belgii

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 29.09.2010

Wraz z mężem mieszkamy w Belgii. Zamierzamy się rozwieść. Jesteśmy zgodni w kwestii podziału majątku i opieki nad dziećmi. Wiemy, że wystarczy pojawić się dwa razy w sądzie i wyrazić naszą wolę, a rozwód zostanie orzeczony. Czy jednak nie trzeba skorzystać z usług notariusza i adwokata? Czy po rozwodzie muszę osobiście przedstawić jakieś dokumenty w Polsce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo belgijskie przewiduje dwie formy rozwodu: rozwód z orzeczeniem przyczyny oraz rozwód za obopólną zgodą.

 

Rozwód z orzeczeniem przyczyny opiera się na naruszeniu przez jednego ze współmałżonków, należycie udowodnionym przez drugiego współmałżonka, jednego z obowiązków małżeńskich. Rodzaj naruszeń jest wyraźnie określony przez prawo. Podstawą rozwodu z orzeczeniem przyczyny może być faktyczna, co najmniej dwuletnia separacja małżonków, uznawana za długą separację, która może oznaczać nieodwracalny koniec małżeństwa.

 

Rozwód za obopólną zgodą realizowany jest poprzez trwałe i wymagające odpowiedniej formy wyrażenie woli zakończenia związku przez obydwoje małżonków. Każde z małżonków musi mieć skończone 20 lat (art. 275 Kodeksu cywilnego). Obopólna zgoda zostaje przyjęta wyłącznie w przypadku, gdy małżeństwo zostało zawarte co najmniej dwa lata przed złożeniem pozwu (art. 276 Kodeksu cywilnego).

 

Ponieważ rozwód wnosi zmiany do stanu cywilnego osób, orzekanie o nim wynika z zasad porządku publicznego. W konsekwencji może być orzekany wyłącznie przez organy sądowe.

 

W ustawodawstwie belgijskim podstawą rozwodu może być cudzołóstwo (art. 229 Kodeksu cywilnego), poważne uchybienie w zachowaniu, złe traktowanie lub ciężka zniewaga (art. 231) oraz faktyczna separacja małżonków (art. 232). Pomimo szerokiej interpretacji pojęcia ciężkiej zniewagi w orzecznictwie, musi ono nzawsze być ściśle związane z dziedziną wzajemnych obowiązków współmałżonków.

 

Niezależnie od przedstawionego motywu materialnego, aby mógł on zostać uznany za podstawę rozwodu, musi spełnić cztery następujące warunki: musi dojść do poważnego uchybienia obowiązkom małżeńskim, uchybienie musi być umyślne i możliwe do przypisania małżonkowi, który jest jego sprawcą, uchybienie musi mieć charakter obraźliwy dla małżonka uznanego za poszkodowanego oraz czyn musi zostać popełniony w trakcie małżeństwa lub co najmniej towarzyszyć jego trwaniu.

 

Rozwód oparty na faktycznej separacji małżonków został zaliczony przez ustawodawcę do rozwodów z orzeczeniem przyczyny. Nie wymaga on w żadnym momencie zgody obydwu małżonków. Pozew o rozwód może zostać wniesiony przeciwko drugiemu z małżonków bez wykazania winy tego ostatniego. Nadzór sądu opiera się w tym przypadku na sprawdzeniu czasu separacji oraz nieodwracalnego rozkładu związku małżeńskiego, którego separacja jest widocznym odzwierciedleniem. Nieodwracalny charakter rozkładu związku oznacza sytuację, w której nie ma widocznych szans na ponowne rozpoczęcie wspólnego pożycia. Aby rozwód mógł zostać orzeczony na podstawie faktycznej separacji małżonków, nie może w znaczącym stopniu pogorszyć materialnej sytuacji pochodzących z małżeństwa lub adoptowanych przez małżonków nieletnich dzieci.

 

Rozwód na podstawie faktycznej separacji jest możliwy również wtedy, gdy separacja wynika ze stanu umysłu, w jakim znajduje się jedno z małżonków.

 

Po unieważnieniu wspólności majątkowej przystępuje się do ustalenia wysokości majątku każdego z małżonków. Określa się go na dzień złożenia pozwu o rozwód w celu odtworzenia stanu majątkowego. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie jedynie małżonek otrzymujący rozwód zachowuje prawo do umownych postanowień na jego korzyść ustanowionych w intercyzie małżeńskiej bądź też podczas trwania małżeństwa. W przypadku rozwodu orzeczonego na podstawie faktycznej separacji za winnego uznaje się małżonka, który otrzymał rozwód. W rezultacie traci on korzyści przyznane mu przez współmałżonka. W przypadku separacji wynikającej ze stanu mentalnego jednego z małżonków obydwoje małżonkowie zachowują prawo do ustanowień umownych.

 

Przy rozwodzie za obopólną zgodą strony wcześniej regulują swoje prawa do majątku. Mogą zawrzeć ze sobą ugodę, sporządzając wykaz majątku (art. 1287 Kodeksu postępowania cywilnego). Wcześniejsze uregulowanie spraw majątkowych powinno być potwierdzone w przypadku nieruchomości aktem notarialnym.

 

Mając na uwadze powyższe, przed wystąpieniem z pozwem o rozwód powinna Pani udać się do notariusza w celu dokonania podziału majątku dorobkowego, a następnie złożyć pozew rozwody – osobiście uważam, że przy tej czynności udział adwokata będzie zbędny.

 

Przetłumaczony wyrok należy przedstawić w USC, tej czynności można dokonać za pośrednictwem pełnomocnika.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - III =

»Podobne materiały

Poradnia małżeńska w trakcie postępowania rozwodowego

Moja partnerka jest w trakcie rozwodu. Na pierwszej sprawie sąd nakazał małżonkom udać się do poradni psychologicznej, gdzie z kolei zalecono im poradnię małżeńską. Z partnerką mieszkałem już pół roku, niedawno się wyprowadziła, ale teraz znów ze mną zamieszkała. Czy musi chodzić do tej poradni małż

 

Jak zabezpieczyć majątek na wypadek rozwodu?

Jakiś czas temu dowiedziałem się, że żona mnie zdradziła. Jesteśmy małżeństwem od 11 lat i mamy dzieci. Na razie nie chcę się rozwodzić, ale kto wie, co będzie w przyszłości. Ja i żona mamy wspólny majątek (dom, oszczędności). Poza tym prowadzę własną firmę. Jak mogę zabezpieczyć swój mają

 

Rozwiązanie związku małżeńskiego

Proszę o informację, jakie prawa i możliwości uzyskania rozwodu i alimentów ma żona w następującej sytuacji. Mąż domaga się rozwiązania związku małżeńskiego (jako powód podaje, że chce być sam). Proponuje rozwód bez orzekania o winie. Małżeństwo nie ma dzieci. Mąż jest w bardzo dobrej sytuacji

 

Romans a rozwód za porozumieniem stron

Pół roku temu moja żona złożyła pozew o rozwód za porozumieniem stron. Odpowiedziałem na pozew, chcąc rozwodu z winy żony, bo nie mogę pogodzić się z faktem, że żona miała romans. Na pierwszej rozprawie sędzia skierował nas do mediacji, na których jednak przystałem na rozwód za porozumieniem stron.

 

Odpowiedź na pozew rozwodowy – brak zgody na rozwód

Po 35 latach małżeństwa mąż złożył pozew o rozwód bez orzekania o winie. Nie zgadzam się na rozwód, bo do momentu przyznania się przez mojego męża do zdrady nasze małżeństwo było zgodne i spełniało wszystkie przesłanki prawne (wspólne gospodarstwo domowe, więzi emocjonalne, współżycie seksualne). Ma

 

Zmiana odpowiedzi na pozew rozwodowy

Czy jak w odpowiedzi na pozew rozwodowy żony napiszę, że chcę oddalenia pozwu, mogę później odpowiedź zmienić na to, że się zgadzam?

 

Czy ukrywać nowy związek do czasu uzyskania rozwodu?

Od mojego obecnego partnera odeszła żona i przez 6 miesięcy nie podejmowała żadnej próby powrotu. W międzyczasie okazało się, że jest w ciąży, ale mimo to mąż jej nie interesował. W tym czasie wróciliśmy do siebie, bo od wielu lat byliśmy sobie bliscy, ale okoliczności nam nie sprzyjały. On jest po

 

Zdrada powodem rozpadu małżeństwa

Żona złożyła pozew o rozwód z orzeczeniem wyłącznie o mojej winie. Nie mamy dzieci. Podała zdradę jako powód rozpadu małżeństwa. Przyznaję, że związałem się z inną kobietą, ale uważam, że powodem rozpadu małżeństwa jest też zachowanie żony. Czy muszę godzić się na takie orzeczenie, czy też powiniene

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »