Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara za posiadanie broni bez zezwolenia

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 23.10.2009

Mój brat posiadał kupioną legalnie w latach 90-tych broń gazową. Zmieniły się przepisy i trzeba było wyrabiać nowe pozwolenia lub broń oddać, ale brat to zlekceważył, a w końcu zapomniał. Trzy miesiące temu przyszła do niego policja i oddał broń dobrowolnie. Postawiono mu jednak zarzut posiadania broni bez pozwolenia, w czasie przesłuchania był straszony więzieniem i zgodził się poddać dobrowolnie karze. Prokurator wniósł o karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, oprócz tego grzywna i pokrycie kosztów. Za tydzień ma się odbyć rozprawa. Szukaliśmy informacji o wyrokach w podobnych wypadkach, zaskoczyło nas, że w różnych częściach kraju te sprawy są różnie traktowane, niektóre prokuratury je umarzają, a inne oskarżają, skąd takie różnice?! Nie wiemy, co robić, czy jest jakaś szansa, żeby brat uniknął wyroku? Do tej pory nie miał konfliktów z prawem, jest spokojnym człowiekiem, ma żonę i dzieci, a wyrok, który mu grozi, nas przeraża.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kara za posiadanie broni bez zezwolenia

Dobrowolne poddanie się karze

Niestety często się tak zdarza, że prowadzący postępowanie przygotowawcze „straszą” podejrzanych więzieniem tylko po to, aby osoba dobrowolnie poddała się karze. Taki wniosek zazwyczaj powoduje uproszczenie postępowania i jest korzystny zwłaszcza dla prowadzących postępowanie. Jednak w wielu przypadkach dobrowolne poddanie się karze jest również pomyślne dla sprawcy przestępstwa.

 

Jeżeli Pana brat nie miał konfliktów z prawem, nie popełnił do tej pory przestępstwa i cieszy się dobrą opinią, szanse, aby w przypadku skazania, poszedł do więzienia (jak twierdzili prowadzący postępowanie), były i są bardzo znikome.

Posiadanie broni bez zezwolenia

To, że w równych częściach kraju zapadają różne wyroki w podobnych sprawach, postępowania są umarzane ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu, wynika z różnych interpretacji przepisów, a także z różnej oceny okoliczności popełnionego czynu zabronionego przez różne organy (sądy). To, czy postępowanie zostanie umorzone ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu, czy też zostanie wniesiony akt oskarżenia i sprawca zostanie skazany, zależy od oceny każdego indywidualnego przypadku.

 

Stosownie do art. 1 § 1 Kodeksu karnego, odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

 

Według zaś § 2 tego artykułu, nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.

 

Zgodnie z art. 115 §2 K.k., przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Kiedy czyn jest czynem o znikomej szkodliwości społecznej?

Jak z tego wynika, ustawodawca nie wskazał wprost, kiedy czyn jest czynem o znikomej szkodliwości społecznej. Ta znikoma szkodliwość społeczna jest definiowana pojęciami nieostrymi. Stąd też wynika różna ocena czynu przez różne organy wymiaru sprawiedliwości.

 

Pana brat popełnił czyn określony w art. 263 § 2 zgodnie z którym, kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W jego przypadku jest niewątpliwym, że dopuścił się on przestępstwa posiadania broni bez zezwolenia. Może się starać o umorzenie postępowania ze względu na to, że szkodliwość społeczna jego czynu była znikoma.

Wniosek o umorzenie postępowania ze względu na nikłą szkodliwość społeczną czynu

W tym celu powinien – jeszcze przed wyznaczonym posiedzeniem sądu – złożyć do sądu pismo, w którym będzie zawarty wniosek o umorzenie postępowania ze względu na nikłą szkodliwość społeczną czynu.

 

We wniosku tym brat powinien wskazać okoliczności popełnienia zarzucanego mu czynu – w szczególności to, że posiadał on pozwolenie na broń i nie starał się o ponowne jego wydanie po zmianie przepisów, ponieważ o tym nie wiedział (lepiej nie pisać, że zlekceważył obowiązek ubiegania się o ponowne pozwolenie). Należy wskazać, że brat posiadał broń gazową, a więc o wiele mniej niebezpieczną niż broń ostra, nie korzystał z niej i nie używał. Można wskazać, iż nie spowodował również szkody swoim postępowaniem.

 

Można jeszcze wskazać, że złożył on wniosek o dobrowolne poddanie się karze właśnie dlatego, że prowadzący postępowanie mówili mu, że jeżeli nie złoży takiego wniosku, to z pewnością zostanie skazany na karę pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszenia.

Nielegalne posiadanie broni gazowej

Brat może też wskazać, że do tej pory nie popełnił żadnego przestępstwa, nie istniało żadne prawdopodobieństwo, że popełniłby on przestępstwo z użyciem broni, którą nielegalnie posiadał. Można też wskazać, że to, iż nie wystąpił o ponowne zezwolenie nie wynikało z chęci ukrycia faktu posiadania broni gazowej przed stosownymi organami.

 

Składając taki wniosek, należy pamiętać, że jeśli sąd – uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy – uzna, że szkodliwość społeczna nie była znikoma i skarze brata, to kara może być nawet wyższa niż zaproponowana we wniosku o dobrowolne poddanie się karze.

 

Sąd prowadzący postępowanie oceni, czy rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia uzasadniają umorzenie postępowania ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu.

 

Ze względu na wyjątkową nieostrość pojęcia znikomej szkodliwości czynu trudno wskazać, jakie szanse ma Pański brat na umorzenie postępowania. W tej sprawie wszystko zależy od ustaleń i oceny popełnionego przestępstwa poczynionych przez sąd.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus siedem =

»Podobne materiały

Zdrada małżeńska – konsekwencje romansu dla funkcjonariusza służb publicznych

Miałem romans z mężatką. Informacje o tym dotarły do męża kobiety, który straszy mnie, że złoży zawiadomienie do prokuratury o rozbiciu małżeństwa oraz założy sprawę o pozbawienie żony praw rodzicielskich. Czy jako funkcjonariusz publiczny muszę liczyć się z jakimiś dodatkowymi, dyscyplinarnymi kons

 

Sprostowanie aktu stanu cywilnego – niezgodność imienia w akcie urodzenia i akcie zgonu

Moja babcia urodzona w 1887 r. w akcie chrztu i akcie urodzin ma zapisane imię Marianna. Jako młoda dziewczyna wyjechała do Ameryki, tam wzięła ślub, urodziła troje dzieci, następnie jeszcze przed wybuchem wojny wróciła wraz z rodziną do Polski (brak informacji o akcie ślubu i aktach urodzin dz

 

Proces o ustanowienie służebność drogi koniecznej a podejrzenie sędziego o stronniczość

W sądzie rejonowym toczy się sprawa o ustanowienie służebności drogi koniecznej kosztem mojej działki. Ma ona polegać na poszerzeniu istniejącej ścieżki o szerokości ok. 1,5 m do szerokości 3,5 m. Ten szlak istnieje na znacznej części naszego gruntu od wielu lat (nieodpłatnie), a jego poszerzenie ma

 

Wykup mieszkania komunalnego po rozwodzie

Przydział mieszkania komunalnego jest na mojego ojca i uprawniona do mieszkania z nim była moja mama. Ale rodzice są po rozwodzie od 1988 r. Sąd zarządził też eksmisję ojca. Ojciec nie jest również tam już zameldowany. Mama mieszka sama. Co mama musi zrobić, żeby mogła wykupić to mieszkanie? Wn

 

Brak zgody mniejszościowego współwłaściciela nieruchomości na sprzedaż

Jestem właścicielem w 1/8 nieruchomości, działki budowlanej. Czy mam prawo nie zgodzić się na jej sprzedaż nieruchomości jako współwłaściciel mniejszościowy? Nikt ze mną nie rozmawia i nie uzgadnia ceny w związku z tym nie zgadzam się na sprzedaż. Proszę podać jakie mam możliwości.

 

Czy można oskarżyć o usiłowanie molestowania?

Czy poprawne jest oskarżenie z art. 13 w związku z art. 199 Kodeksu karnego? Czy można kogoś oskarżać o usiłowanie molestowania?

 

Totalizator Sportowy i oszustwo pracownika kolektury

Mój chłopak, 20-letni pracownik oddziału kolektury (sprzedawca kuponów, który jednak nie przeszedł szkolenia z obsługi maszyny), sprzedając kupony, brał za nie pieniądze, po czym kupony unieważniał i sam zabierał należność. Unieważnienia wraz z kopiami wyrzucał. Sprawa się wydała i trafiła do g

 

Niesłuszne oskarżenie o posiadanie narkotyków

Zostałem posądzony o posiadanie narkotyków (amfetaminy). Osobą, która doniosła na policję, jest mój ojciec. Kiedy rzekomo znalazł w moich rzeczach ten narkotyk, ja już z nim nie mieszkałem. Nasze stosunki od lat były złe, ojciec wiele razy groził mi i rodzeństwu, znęcając się nad nami fizycznie i ps

 

Nieuprawnione skorzystanie z karty kredytowej a kwalifikacja czynu i jego konsekwencje karne

Od kilku tygodni borykam się z pewnym problemem, mianowicie moja dobrze sytuowana kuzynka zaprosiła mnie na wyjazd urlopowy (na jej koszt) do Francji. Od pewnego czasu bardzo się przyjaźniłyśmy, czego wyrazem niech będzie fakt, że miałam dostęp do jej kart płatniczych, debetowych, kluczy od jej fran

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »