.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zwiększenie wymiaru zatrudnienia

W regulaminie zatrudnienia pracowników na każde stanowisko jest wymagany tzw. konkurs. Wyjątek stanowi zatrudnienie na pół etatu, gdzie konkurs nie jest wymagany. Czy jeżeli pracownik jest zatrudniony na pół etatu, na umowę o pracę, jeżeli wolą pracodawcy jest zatrudnienie go na pełen etat, to jest wymagany konkurs? Czy w takim przypadku można odstąpić od konkursu, zwiększając wymiar czasu pracy? Przypominam, że pracownik jest już zatrudniony, zatem jeśli nie wygra konkursu należy rozwiązać z nim stosunek pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zwiększenie wymiaru zatrudnienia

Zmiana warunków umowy o pracę

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

1) rodzaj pracy,

2) miejsce wykonywania pracy,

3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,

4) wymiar czasu pracy,

5) termin rozpoczęcia pracy.

 

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

 

Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.

Zatrudnienie pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy

Wymiar czasu pracy, zgodnie z art. 29 § 1 pkt 4 K.p., składa się na treść umowy o pracę. Wymiar jest ustalany w jednostkach miary czasu, na co wskazuje art. 129 K.p. Użyte pojęcie wymiaru czasu pracy w art. 29 K.p. należy rozumieć jako określenie tego, czy pracownik będzie pracował w pełnych jednostkach czasu pracy (pełnym wymiarze czasu pracy), które przypadają na dane stanowisko (rodzaj) pracy, czy też wymiar ten będzie niepełny. Jeśli strony zdecydują się na niepełny wymiar, muszą określić dokładnie jego część. W tym znaczeniu wymiaru nie należy łączyć z systemem czasu pracy ani rozkładem czasu pracy. Jednak w zakresie swobody umów mieści się możliwość ustalenia oprócz wymiaru czasu pracy także systemu czasu pracy, zwłaszcza gdy wiąże się on ze szczególnym sposobem wykonywania pracy, na przykład w formie zadań do wykonania (system zadaniowy). Zgodnie bowiem z art. 140 K.p. w wypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. W tym jednak przypadku sama czynność prawna w postaci postanowienia o wyborze zadaniowego systemu czasu pracy nie jest podstawą do stosowania omawianego przepisu, jeżeli nie jest to uzasadnione rodzajem pracy i jej organizacją.

 

Do rozróżniania pracowników zatrudnionych w pełnym oraz w niepełnym wymiarze czasu pracy nawiązuje również art. 151 § 5 K.p., ustalając prawo do godzin nadliczbowych. Zgodnie z powołanym artykułem umowa o pracę, w której strony przewidują zatrudnienie pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy, powinna dodatkowo określać dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, której przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zwiększenie wymiaru zatrudnienia na podstawie zgodnej woli stron

W przypadku gdy strony nie ustaliły wymiaru czasu pracy, należy przyjąć, że jest to zatrudnienie w pełnym wymiarze. Analogiczna sytuacja ma miejsce w zakresie wyboru umowy terminowej. Wybór tego rodzaju musi wynikać wprost bądź w sposób dorozumiany z woli stron. Jeśli strony woli tej nie ujawniły, jako podstawę nawiązania stosunku pracy przyjmuje się umowę na czas nieokreślony.

 

W mojej opinii, w przypadku opisanym w pytaniu dojdzie nie do nawiązania nowego stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, do czego potrzebny byłby konkurs, ale do zwiększenia wymiaru zatrudnienia na podstawie zgodnej woli stron, czego dokonać można przy pomocy aneksu do umowy o pracę bez przeprowadzania konkursu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu