Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Totalizator Sportowy i oszustwo pracownika kolektury

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 05.01.2012

Mój chłopak, 20-letni pracownik oddziału kolektury (sprzedawca kuponów, który jednak nie przeszedł szkolenia z obsługi maszyny), sprzedając kupony, brał za nie pieniądze, po czym kupony unieważniał i sam zabierał należność. Unieważnienia wraz z kopiami wyrzucał. Sprawa się wydała i trafiła do głównego oddziału Totalizatora Sportowego. Ma trafić do prokuratury. Suma oszustwa to ok. 350 zł. Co grozi pracownikowi? Czy odbędą się jakieś przesłuchania? Jaką karę należy przewidywać i czy przyznanie się do winy i skrucha mogą obniżyć jej wymiar? Czy kasjer zostanie zawiadomiony o wszczęciu postępowania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czyn, który Pani opisała, może zostać zakwalifikowany przez organy ścigania (a następnie i sąd) jako przestępstwo przywłaszczenia (art. 284 Kodeksu karnego), a konkretniej sprzeniewierzenia (ust. 2), choć najpewniej jako czyn mniejszej wagi (art. 284 ust. 3 Kodeksu karnego).


Zgodnie ze wspomnianym przepisem kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, przy czym kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą (sprzeniewierzenie), podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega jednak tylko grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Co istotne, rzeczą ruchomą w rozumieniu przepisów ustawy jest także pieniądz (art. 115 ust. 9 Kodeksu karnego).

 

Dodatkowo, sąd, gdy uzna winę sprawcy, najprawdopodobniej zasądzi od niego na rzecz totalizatora obowiązek naprawienia szkody w postaci oddania przywłaszczonej kwoty pieniędzy (art. 46 Kodeksu karnego).


W mojej ocenie opisany przez Panią czyn stanowi przykład sprzeniewierzenia, a nie zwykłego przywłaszczenia, albowiem dotyczy rzeczy powierzonej kasjerowi. Rzecz powierzona zaś to rzecz przekazana innej osobie pod opiekę lub do dysponowania nią, z zastrzeżeniem jej zwrotu właścicielowi (także pieniądze).


Okoliczność braku przeszkolenia kasjera ma w sprawie moim zdaniem znaczenie drugorzędne, bowiem jeżeli sposób działania kasjera zostanie ustalony i udowodniony przez organy ścigania, to okoliczność ta jednoznacznie wskazuje na zamiar sprawcy popełnienia przestępstwa i pełne rozeznanie sprawcy w zasadach przyjmowania zakładów oraz obsługi maszyny. Niemniej można okoliczność braku przeszkolenia podnosić w toku postępowania – być może stanowić to będzie dodatkowy element, poza niżej wymienionymi, który właściwe organy wezmą pod uwagę przy wymierzaniu kary.

 

Jednocześnie z uwagi na określoną przez Panią wartość przedmiotu przestępstwa czyn stanowi przestępstwo, a nie wykroczenie. Tylko bowiem jeżeli wartość przywłaszczonej rzeczy nie przekracza 250 zł, to sprawca ponosi lżejszą odpowiedzialność za wykroczenie określone w art. 119 Kodeksu wykroczeń.

Najprawdopodobniej jednak ewentualny wyrok sądowy w sprawie nie będzie surowy. Czyn może bowiem zostać zakwalifikowany choćby z uwagi na wartość przedmiotu przestępstwa jako czyn mniejszej wagi. Dodatkowo z Pani opisu wynika, że sprawca jest młodociany w rozumieniu Kodeksu karnego (art. 115 ust. 10 Kodeksu karnego), tzn. w czasie popełnienia czynu nie miał ukończonych 21 lat, a w chwili orzekania sądu najpewniej nie ukończy 24 lat. Tymczasem sprawców młodocianych sądy traktują jeszcze łagodniej (m.in. art. 54 ust. 1 Kodeksu karnego – sąd, wymierzając karę, obowiązany jest kierować się tym, aby sprawcę wychować).

 

Jeżeli Totalizator złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, to organy ścigania karnego (policja, prokuratura) podejmą czynności wyjaśniające, w ramach których zapewne dotrą, chociażby wskutek ustalenia miejsca i czasu nadania kuponu oraz po przesłuchaniu przedstawiciela Totalizatora, do kasjera, o którym Pani pisze, i jego także mogą przesłuchać.

Gdy policja lub prokuratura uzna na podstawie wszystkich zebranych dowodów (dokumentów, przesłuchanych świadków), że kasjer popełnił przestępstwo, przedstawi mu zarzut naruszenia konkretnego przepisu prawa karnego, a następnie wniesie do sądu tzw. akt oskarżenia. Sąd może ponownie chcieć przesłuchać w sprawie świadków oraz kasjera i zakończy sprawę wyrokiem.

Oczywiście organy ścigania mogą także umorzyć postepowanie zainicjowane zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa np. z uwagi na niemożliwość ustalenia sprawcy czynu czy niedopatrzenie się w sprawie przestępstwa, co jednak wydaje się mało realne.

Moim zdaniem (choć są to tylko moje przypuszczenia), jeżeli sprawa trafiłaby do sądu, zakończyłaby się bądź to niską grzywną oraz obowiązkiem naprawienia szkody, bądź nawet umorzeniem postepowania z uwagi na niską społeczną szkodliwość czynu z równoczesnym nałożeniem na kasjera obowiązku naprawienia szkody oraz obciążeniem go kilkudziesięciozłotowymi kosztami postępowania.


Skrucha i przyznanie się do winy (tzw. dobrowolne poddanie karze) są oczywiście możliwe (zarówno przed organami ścigania, jak i przed sądem po ewentualnym wniesieniu aktu oskarżenia przez policje lub prokuratora) i mogą zmniejszyć wymiar kary, ale sugerowałbym się z tym wstrzymać do czasu, kiedy organy ścigania zgłoszą się do kasjera i postawia mu zarzuty.

 

Zniszczenie dokumentu prywatnego należącego do osoby trzeciej nie podlega osobnej sankcji karnej.

Wezwanie na przesłuchanie do kasjera – jak rozumiem, o to Pani pyta – może przyjść (zakładam, że spełnione zostaną pozostałe warunki, o których pisałem w poprzednich informacjach) nawet 1-2 miesiące po złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wezwanie przyjść powinno listem poleconym na adres zameldowania. Przesłuchanie najczęściej prowadzi funkcjonariusz policji, kierując konkretne pytania pod adresem przesłuchiwanego. Z przesłuchania sporządza się protokół. Przed przystąpieniem do przesłuchania funkcjonariusz informuje o prawach i obowiązkach przesłuchiwanego.

 

Nie ma obowiązku informowania kasjera o wszczęciu postępowania. Zapewne dowie się on o tym przy okazji pierwszego wezwania na przesłuchanie albo gdy policjant dokonujący czynności wyjaśniających zgłosi się do kasjera na wstępne rozpytanie.

Ruch Totalizatora Sportowego zależy od ich ustaleń co do możliwej przyczyny opisanej przez Panią sytuacji z kuponami (w szczególności wykluczenia możliwości błędu systemu informatycznego czy maszynowego – to mógłby być dla Totalizatora fakt mało chwalebny, którym wolałby się pewnie nie chwalić). Jeżeli ustalone zostanie jednak w Totalizatorze ponad wszelka wątpliwość, że przyczyną opisanej sytuacji było działanie pracownika, najprawdopodobniej złożone będzie doniesienie do organów ścigania – nawet tylko celem odstraszenia ewentualnych innych potencjalnych „naśladowców” kasjera (nie wykluczam, że ze świadomością, iż sprawa może zostać ostatecznie umorzona przez sąd).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus IV =

»Podobne materiały

Alimenty na syna który zakończył edukację i nie podjął pracy

Płacę alimenty na syna. Syn niedawno obchodził 21 urodziny. Rok temu zakończył swoją edukację, twierdząc, że dalsza nauka nie ma sensu, pobierając nadal alimenty ode mnie. Przez ten czas nie podjął również pracy. Jak duże mam szansę, że sąd uchyli alimenty na syna? Jak mam uzasadnić wniosek do sądu

 

Zajmowanie domu przez żonę po rozwodzie bez podziału majątku

Jestem po rozwodzie kilka lat i do tej pory nie przeprowadziliśmy podziału majątku. Była żona zajmuje nasz wspólny dom, którego jesteśmy współwłaścicielami. Zarządza nim, jak chce – i odmawia rozmowy ze mną. Jak mogę zdobyć informacje o gospodarowaniu wspólnym domem? Zaznaczam że nie było prze

 

Przywłaszczenie pieniędzy

Pracownik banku popełnił błąd. Na moim koncie miała zostać zaksięgowana kwota 800 euro jako wypłata. Tymczasem zaksięgowano tę kwotę jako wpłatę. Tego samego dnia wybrałem z bankomatu 1600 euro. Dzisiaj dostałem wezwanie na komendę w charakterze świadka w sprawie o przywłaszczeni

 

Rozpowszechnianie pornografii

Wczoraj kliknęłam na Facebooku w link do filmu pt. „Jak się bawią 18-tki na domówkach”. Próbowałam otworzyć ten filmik, podałam swój nr telefonu i otrzymałam SMS z loginem. Film się nie otworzył, więc wysłałam SMS o treści „stop” i odpowiedziano mi, że usługa została wyłączon

 

Wyłudzenie kredytu

Oficjalnie jestem osobą bezrobotną (zarabiam na hazardzie, który w Polsce jest nielegalny), ale posiadam znaczny majątek. Chciałam wziąć kredyt (robiłam to wcześniej kilkakrotnie i zawsze spłacałam wszystkie raty w terminie). Znajomy skontaktował mnie z brokerem, który zaofiarował się, że w zamian z

 

Opłata podatku w Polsce za emeryturę zagraniczną z Austrii

Mam pytanie dotyczące opłaty podatku w Polsce za emeryturę zagraniczną z Austrii. Otóż, pobieram emeryturę zagraniczną z Austrii. Emerytura wpływa na konto bankowe w Polsce. Austria pobiera podatek od emerytury. Płacę również co miesiąc podatek od tej emerytury do urzędu skarbowego. Czy jest to zgod

 

Zgłoszenie patentu jako firma czy osoba fizyczna

Jestem wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej (sp. z o.o. sp. k.). Oprócz mnie jej wspólnikami są sp. z o.o. jako komplementariusz i osoba fizyczna (A) jako komandytariusz. W spółce z o.o. będącej komplementariuszem wspólnikami są: osoba fizyczna A i ja, obaj jeste

 

Import towarów z Chin i sprzedaż w Polsce

Moje pytanie dotyczy legalizacji importu towarów z Chin lub innych części świata z poza EU. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie KPiR, obecnie jestem zwolniony z VAT-u ze względu na obrót poniżej limitu. Chciałbym zamawiać paczki z Chin zawierające np. używane części komputerow

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »