Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłata podatku w Polsce za emeryturę zagraniczną z Austrii

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 20.08.2019

Mam pytanie dotyczące opłaty podatku w Polsce za emeryturę zagraniczną z Austrii. Otóż, pobieram emeryturę zagraniczną z Austrii. Emerytura wpływa na konto bankowe w Polsce. Austria pobiera podatek od emerytury. Płacę również co miesiąc podatek od tej emerytury do urzędu skarbowego. Czy jest to zgodne z prawem?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Jak przypuszczam na stałe mieszka Pani w Polsce, dlatego też jest Pani polską rezydentką podatkową. W świetle natomiast art. 3 ust. 1 ustawy PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Oznacza to, że co do zasady polscy rezydenci podatkowi są zobowiązani do rozliczenia przed polskim urzędem skarbowym dochodów uzyskanych zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 4a ustawy PIT polskie przepisy stosuje się z uwzględnieniem zawartych przez RP umów międzynarodowych. Dlatego też w przedmiotowej sprawie należy sięgnąć do treści Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.

 

Zakładam, że emerytura jest wypłacona w oparciu o wykonywaną pracę najemną na rzecz prywatnej firmy czy przedsiębiorstwa, a nie na rzecz pracy wykonywanej na rzecz austriackich organów państwowych lub samorządowych.

 

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ww. umowy – emerytury i podobne płatności lub renty otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w Polsce) z drugiego Umawiającego się Państwa (z Austrii) podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie (w Polsce).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Opłata podatku w Polsce za emeryturę zagraniczną z Austrii

 

Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że emerytura opodatkowana jest wyłącznie w jednym państwie – państwie, w którym osoba pobierająca emeryturę ma miejsce zamieszkania. Skoro zatem Pani miejsce zamieszkania i rezydencja podatkowa znajduje się w Polsce to austriacka emerytura powinna zostać opodatkowana wyłącznie w Polsce.

 

Takie stanowisko potwierdzają liczne interpretacje organów podatkowych.

 

Przykładowo w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19.05.2015 r., nr IPPB4/4511-253/15-4/JK2:

 

„Z treści wniosku wynika, że emerytura jest wypłacana przez austriacki urząd ubezpieczeń emerytalnych (Pensionsversicherungsanstalt) z tytułu pracy wykonywanej przez Wnioskodawcę na terenie Austrii, zatem rozstrzygnięcia co do miejsca kraju opodatkowania tejże emerytury należy dokonać na podstawie art. 18 ust. 1 umowy.

 

Biorąc zatem pod uwagę regulacje zawarte w ww. umowie – w szczególności jej uregulowania zawarte w art. 18 ust. 1 – stwierdzić należy, że Wnioskodawca jako osoba zamieszkała w Polsce i uzyskująca emeryturę z Austrii podlega z tytułu otrzymywanej emerytury opodatkowaniu wyłącznie w kraju rezydencji, tj. w Polsce.

 

To oznacza, że emerytura ta – zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – nie podlega opodatkowaniu w Austrii, podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Tym samym wskazana w art. 24 ust. 1 umowy metoda unikania podwójnego opodatkowania nie będzie miała zastosowania, wskazany dochód podlega bowiem opodatkowaniu tylko w jednym kraju – w Polsce.”

 

Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 15.02.2013 r., nr ILPB2/415-1045/12-2/AJ:

 

„Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest emerytem posiadającym obywatelstwo polskie. W latach 1992-1998 Zainteresowany pracował w Austrii w firmie austriackiej. Obecnie oprócz emerytury krajowej, za ww. lata Wnioskodawca otrzymuje emeryturę z austriackiego zakładu ubezpieczeń emerytalnych.

 

Stosownie do jej uregulowań zawartych w art. 18 ust. 1, emerytury i podobne płatności lub renty otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w Polsce) z drugiego Umawiającego się Państwa (z Austrii) podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie (w Polsce).

 

Biorąc zatem pod uwagę regulacje zawarte w przedmiotowej umowie – w szczególności jej uregulowania zawarte w art. 18 ust. 1 – stwierdzić należy, że jako osoba zamieszkała w Polsce i uzyskująca emeryturę z Austrii Wnioskodawca podlega z tytułu otrzymywanej emerytury opodatkowaniu wyłącznie w kraju rezydencji, tj. w Polsce.

 

To oznacza, że emerytura ta – zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – nie podlega opodatkowaniu w Austrii. Tym samym wskazane w art. 24 ust. 1 umowy metody unikania podwójnego opodatkowania nie będą miały zastosowania; wskazany dochód podlega bowiem opodatkowaniu tylko w jednym kraju – w Polsce.”

 

Skoro zatem emerytura austriacka podlega opodatkowaniu w Polsce to zasadnie bank pobiera zaliczkę. Zgodnie bowiem z art. 35 ust. 1 ustawy PIT do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są zobowiązane osoby prawne i jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłaconych przez nie emerytur i rent. Na polskim banku ciąży w tym przypadku obowiązek poboru zaliczki na podatek.

 

Podsumowując należy wskazać, że w myśl polsko-austriackiej umowy międzynarodowej emerytura wypłacana z Austrii osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Tym samym bank, za pośrednictwem którego emerytura jest wypłacana, słusznie pobiera zaliczki na podatek. Skoro emerytura podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce to nie może znaleźć zastosowanie metoda unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z treścią umowy międzynarodowej Austria nie powinna pobierać podatku od tej emerytury.

 

W rezultacie Polska słusznie pobiera podatek, natomiast to Austria powinna w tym przypadku zaniechać poboru podatku od tej emerytury. Do tego problemu odniósł się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 05.04.2012 r., nr IBPBII/1/415-13/12/AA:

 

„Biorąc zatem pod uwagę regulacje zawarte w przedmiotowej umowie – w szczególności jej uregulowania zawarte w art. 18 ust. 1 – stwierdzić należy, że jako osoba zamieszkała w Polsce i uzyskująca emeryturę z Austrii Wnioskodawca podlega z tytułu otrzymywanej emerytury opodatkowaniu wyłącznie w kraju rezydencji, tj. w Polsce.

 

To oznacza, że emerytura ta – zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie podlega opodatkowaniu w Austrii, podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Tym samym wskazane w art. 24 ust. 1 umowy metoda unikania podwójnego opodatkowania nie będzie miała zastosowania; wskazany dochód podlega bowiem opodatkowaniu tylko w jednym kraju – w Polsce.

 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na uregulowania zawarte w art. 26 umowy. Z ust. 1 tegoż przepisu wynika, że jeżeli osoba jest zdania, że działania jednego lub obu Umawiających się Państw wprowadzają lub wprowadzą dla niej opodatkowanie niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy, wówczas może, niezależnie od środków odwoławczych przewidzianych w prawie wewnętrznym tych Państw, przedstawić swoją sprawę właściwemu organowi Umawiającego się Państwa, w którym ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub jeżeli w danej sprawie mają zastosowanie postanowienia artykułu 25 ustęp 1, temu Umawiającemu się Państwu, którego jest obywatelem. Sprawa powinna być przedłożona w ciągu trzech lat, licząc od dnia pierwszego urzędowego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy.

 

Zatem w sytuacji, gdy Austria istotnie opodatkowuje emerytury wypłacane Wnioskodawcy, pomimo, że zgodnie z umową emerytura ta podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, Wnioskodawca ma prawo skorzystać z uprawnień określonych w art. 26 powołanej umowy.”

 

Podsumowując, w pierwszej kolejności powinna Pani wyjaśnić, dlaczego podatek od emerytury pobierany jest w Austrii. Jeżeli Austria nadal będzie pobierać podatek należy skorzystać z procedury arbitrażowej określonej w art. 26 umowy międzynarodowej. Polega ona na tym, że polskie oraz austriackiego organy podatkowe porozumiewają się między sobą i wzajemnie ustalają, gdzie powinien być płacony podatek tak, aby nie dochodziło do podwójnego opodatkowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus 9 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Rozliczenie dochodów z Holandii

Czy jeżeli pracuję na pokładzie holenderskiego holownika, który dopycha duże statki do nabrzeża, może mieć zastosowanie art. 15 ust. 3 polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, który dotyczy pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego, ale w transporcie

Założenie spółki LLC w USA

Jestem obywatelem polskim i obecnie nie prowadzę działalności gospodarczej. Mam jednak pomysł na działalność gospodarczą, z tym że miałaby ona sens, gdyby spółka miała siedzibę w USA. Myślę, że najlepszym pomysłem będzie założenie spółki LLC w stanie Delaware. LLC nie podlega

Miejsce opodatkowania dochodu marynarza

Jestem marynarzem, moim pracodawcą jest firma z Singapuru, ale wynagrodzenie wpływa na moje konto z Hongkongu. Mam umowę o pracę. W Polsce nie osiągam żadnych dochodu. Czy mając dochody tylko z pracy jako marynarz mam obowiązek zgłoszenia tego do urzędu skarbowego? Jak będzie wyglądała
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »