Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekroczony próg dla ulgi prorodzinnej, korekta PIT-37

Autor: Marek Kowalski • Opublikowane: 15.09.2019

Dostałem pismo z urzędu skarbowego, w którym poproszono mnie o wyjaśnienie zeznania PIT-37 za 2016 r. Rozliczałem się jako osoba samotnie wychowująca dziecko i błędnie wpisałem w PIT-0 swój nr PESEL zamiast numeru dziecka. Jednak w trakcie rozmowy telefonicznej, kiedy urzędniczka obejrzała mój PIT, oznajmiła, że nie miałem prawa do rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko, ponieważ mój dochód przekroczył 112 tys. zł w skali roku. Po dalszym sprawdzeniu stwierdziła, że błędnie mam rozliczone lata 2015, 2017 i 2018 – wtedy również ulga mi nie przysługiwała. Jestem zaskoczony, nie wiedziałem o żadnym progu, którego nie mogłem przekroczyć. Jak z tego wybrnąć? Czy można rozłożyć spłatę do US na raty? Dodam, że to była tylko rozmowa telefoniczna i nic jeszcze z US oficjalną drogą do mnie nie przyszło. Proszę o pomoc!

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Rodzice samotnie wychowujący dzieci mają prawo korzystać z tzw. ulgi prorodzinnej. Polega ona na odliczaniu od podatku określonej kwoty, której wysokość zależy od liczby wychowywanych dzieci oraz okresu opieki nad nimi.

 

Ulga prorodzinna w 2013 r. przysługiwała rodzicowi samotnie wychowującemu, tzn. będącemu panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwodnikiem lub rozwódką.

 

Prawo do ulgi na dziecko przysługiwało zarówno rodzicowi, który faktycznie sam, czyli bez pomocy i udziału partnera lub drugiego rodzica, wychowuje dziecko, jak również rodzicowi wspomaganemu w tej roli przez tę drugą osobę. W przypadku wspomagania rodzica w wychowywaniu przez drugiego rodzica – w 2014 istniały ograniczenia w korzystaniu z ulgi w przypadku wychowywania jednego dziecka – jeżeli rodzic nie będzie samotnie wychowującym.

 

Gdy dany rodzic wychowuje dziecko samotnie (nie korzysta ze wsparcia drugiego rodzica), limit dochodów uprawniający do korzystania z ulgi wzrastał i wynosił 112 000 zł.

 

Jak widać samotny rodzic, wychowujący jedno dziecko, gdy jego dochody w roku korzystania z ulgi prorodzinnej przekroczyły 112 000 zł – nie miał prawa do tej ulgi.

 

Taka sama sytuacja była przy rozliczeniu za rok 2014 oraz 2015.

 

Niestety, twierdzenie, że nic Pan nie wiedział o limicie swoich dochodów, nie nadaje się do obrony (aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, by się nim posłużyć). Ustawa o podatku dochodowym jest powszechnie znana (i powinna być znana). A sam fakt, że wiedział Pan o uldze, prowadzi do wniosku, że nie sprawdził Pan do końca, na jakich zasadach ona przysługuje (co daje wniosek końcowy fiskusa – Pana wina).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Przekroczony próg dla ulgi prorodzinnej, korekta PIT-37

 

W zaistniałej sytuacji fiskus dokona kontroli lat 2013-2015 oraz uzna, że ulga nie przysługiwała. Zostanie na nowo ustalony Pana podatek z rocznego rozliczenia i będzie Pan musiał go zapłacić. Stanie się Pan dłużnikiem fiskusa.

 

Może Pan niezależnie od działania fiskusa wyprzedzić jego działania – złożyć korekty zeznań rocznych za lata 2013-2015. Efekt będzie taki sam, jak po decyzji fiskusa w wyniku kontroli. Także będzie Pan dłużnikiem US, z tą różnicą, że w tym przypadku z dniem złożenia korekty. Przy tym działaniu proponuję złożenie oddzielnego pisma, w którym wyrazi Pan tzw. czynny żal (ubolewanie z powodu doprowadzenia do tego, że złożył Pan złe zeznanie podatkowe i naraził Skarb Państwa na straty) z uzasadnieniem, że nie zdawał Pan sobie sprawy z takich regulacji.

 

Ulga podatkowa (co do podatku lub zaległości podatkowej) udzielana jest na Pana wniosek. Trzeba byłoby sprawdzić, czy Pana US nie ma odpowiednich formularzy. Jeżeli nie, to wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych powinien zawierać:

 

· wskazanie rodzaju wnioskowanej ulgi (odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę; umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej);

· dokładne wskazanie przedmiotu żądania (wskazanie rodzaju podatku, okresu, kwoty);

· wskazanie argumentów stanowiących podstawę do wnioskowania o ulgę, świadczących o wystąpieniu ważnego interesu strony lub interesu publicznego uzasadniających udzielenie ulgi;

· w przypadku wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej – określenie terminu odroczenia lub określenie ilości i terminów rat oraz wskazanie argumentów uprawdopodabniających, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach;

· podanie informacji o sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, dochodach oraz wydatkach, ewentualnych chorobach itp., celem uzasadnienia niemożności dokonania spłaty jednorazowo.

 

Do wniosku należy załączyć:

 

· wszelkie dokumenty, które Pana zdaniem potwierdzają argumenty podane we wniosku, przemawiające za przyznaniem ulgi;

· wszelkie dokumenty, które Pana zdaniem potwierdzają, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach.

 

Organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: nie tylko odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania, ale także umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną (nie dotyczy zaległości płatników lub inkasentów). Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

 

W przypadku rozłożenia zaległości na raty należy płacić je wraz z odsetkami w terminach wyznaczonych przez fiskusa. W przypadku niezapłacenia w terminie którejkolwiek z rat terminem zapłaty całej zaległości podatkowej stanie się dzień właściwy do zapłaty sprzed podjęcia decyzji.

 

Jeszcze słów kilka o samej uldze prorodzinnej. Otóż od 2013 r. zmieniły się zasady jej udzielania. Były one takie same w roku 2013, w roku 2014 oraz w roku 2015.

 

Stosownie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), (brzmienie od 01.01.2013):

 

„Art. 27f.1. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art.27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1) wykonywał władzę rodzicielską;

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

2. Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

1) jednego małoletniego dziecka – kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, jeżeli dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,

b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a; (…).”

 

Przepis ten miał takie samo brzmienie w 2014 oraz 2015 r.

 

Art. 6 ust. 4, do jakiego odwołuje się cytowany przepis, mówi o dochodach rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

 

1) małoletnie,

2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

 

Dochód w wysokości 112 000 zł, jako limit dla samotnego rodzica przy jednym dziecku, był progiem wprowadzonym od 2013 r. Dotyczyło to ulgi w postaci odliczenia określonej kwoty od podatku. Limit ten obowiązywał w roku 2014 oraz w roku 2015.

 

W rozliczeniu rocznym za 2013 r., dokonywanym w 2014 r., osoby samotnie wychowujące jedno dziecko straciły prawo do ulgi, jeśli ich dochody przekroczyły wskazany próg.

 

Powinien Pan zrobić korektę zeznania w ten sposób, że usunie z PIT zastosowaną ulgę.

 

 

 

 

* Opis sprawy z 2016 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus VIII =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Jak sprawdzić, czy donos stał się powodem kontroli podatkowej?

Prawdopodobnie były pracownik złożył na mnie donos do urzędu skarbowego. Potwierdzałby to fakt, że US wystąpił do mojego kontrahenta o wykaz faktur, a więc musiał zdobyć o nim wiedzę od kogoś. Kontrola nic nie wykazała, ale niesmak pozostał i chciałabym wiedzieć, jak dane moic

Przelew gotówki na polskie konto a urząd skarbowy

Od 10 lat mieszkam za granicą. Teraz chciałbym kupić mieszkanie w Polsce i w związku z tym planuję przelać gotówkę na polskie konto. Są to moje oszczędności z pensji uzyskiwanej poza granicami RP. Jestem zameldowany w Polsce, nie zgłaszałem nigdzie informacji o zmianie miejsca zamieszka

Kontrola firmy przez urząd skarbowy – czy da się ją przerwać?

Od 4 miesięcy mam kontrolę z UKS. Prowadzę jednoosobową działalność. Nie wiem, dlaczego kontrola jest przeprowadzana i do czego prowadzi. Jestem schorowany, a cała sytuacja bardzo mnie stresuje. Jak mogę doprowadzić do przerwania czynności kontrolnych wobec mnie?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »