Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto ma prawo wglądu do protokołu sekcji zwłok?

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 23.10.2009

Tego lata moja siostra zginęła na Mazurach – według oficjalnej wersji utonęła. Okoliczności jej śmierci budzą we mnie wątpliwości. Spędziłam z nią ostatnie trzy tygodnie i pożegnałam w najlepszym zdrowiu. To była bardzo wysportowana kobieta, żeglowała od lat, dzień rozpoczynała od przepłynięcia co najmniej 800 m. Dlatego nie mogę uwierzyć w otrzymane wyjaśnienia. Czy prawo zezwala, abym zapoznała się – jako siostra – z protokołem sekcji zwłok? Prokurator, z którym dziś rozmawiałam telefonicznie, poinformował mnie, że tylko syn zmarłej może otrzymać tego rodzaju informacje.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kto ma prawo wglądu do protokołu sekcji zwłok?

Kto może mieć wgląd do protokołu z oględzin i otwarcia zwłok 

Skoro sprawę prowadzi prokuratura, to rozumiem, że toczy się w sprawie przygotowawcze postępowanie karne lub przynajmniej dokonywane są w sprawie tzw. czynności sprawdzające. W tym kontekście informuję, że przepisy polskiego prawa, w szczególności zaś przepisy obowiązującego Kodeksu postępowania karnego (dalej K.p.k.) nie ustanawiają żadnych szczególnych norm dotyczących dostępu do wyników sekcji zwłok, w tym do protokołu z otwarcia zwłok.

 

Zgodnie z art. 209 K.p.k., jeżeli zachodzi podejrzenie przestępczego spowodowania śmierci, przeprowadza się oględziny i otwarcie zwłok. Oględzin zwłok dokonuje prokurator, a w postępowaniu sądowym sąd, z udziałem biegłego lekarza, w miarę możności z zakresu medycyny sądowej. W wypadkach niecierpiących zwłoki oględzin dokonuje policja z obowiązkiem niezwłocznego powiadomienia prokuratora. Oględzin zwłok dokonuje się na miejscu ich znalezienia. Do czasu przybycia biegłego oraz prokuratora lub sądu przemieszczać lub poruszać zwłoki można tylko w razie konieczności. Otwarcia zwłok dokonuje biegły w obecności prokuratora albo sądu. Z oględzin i otwarcia zwłok sporządza się każdorazowo protokół (art. 143 § 1 pkt 3 i 4), a ponadto biegły sporządza opinię.

Komu prokurator może udostępnić akta w toku postępowania przygotowawczego?

Zgodnie z kolei z art. 156 § 5 K.p.k., jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w toku postępowania przygotowawczego stronom (pokrzywdzonemu i podejrzanemu), obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie tylko za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Za zgodą prokuratora akta w toku postępowania przygotowawczego mogą być w wyjątkowych wypadkach udostępnione innym osobom.

 

Nie ulega wątpliwości, że protokół z sekcji zwłok i opinia biegłego znajdują się w aktach sprawy i podlegają udostępnieniu na ogólnych zasadach. Sugeruję powołać się na przywołany wyżej fragment art. 156 K.p.k., aby uzyskać dostęp do tych dokumentów w formie wglądu lub kserokopii. Muszę jednak zastrzec, że prokurator nie ma obowiązku przekazywać Pani tych danych przez telefon, nie wynika to bowiem z treści art. 156 K.p.k. Proszę nadto zważyć, że w przypadku rozmowy telefonicznej nie jest on wszak w stanie zweryfikować Pani tożsamości.

 

W ostateczności proszę przypomnieć prokuratorowi, że zgodnie z § 139 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. – regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, w postępowaniu przygotowawczym odmowa udostępnienia akt następuje w formie zarządzenia i wymaga uzasadnienia, a nie ustnej odpowiedzi „nie, bo nie”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus siedem =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »