.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Skierowanie alkoholika na przymusowe leczenie

• Opublikowano: 03-06-2022 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Mój brat jest alkoholikiem, ma kuratora. Próbowałyśmy z mamą pomóc mu na tyle, ile potrafimy, ale to nic nie dało. Był w ośrodku, ale z niego uciekł, miał nakaz leczenia i policja go doprowadziła do ośrodka, i też uciekł. Mama wielokrotnie dawała mu szansę, przygarniała do domu, ale zawsze się kończyło tak samo – jak się lepiej poczuł, kradł i znów pił. Nasze możliwości się wyczerpały. Wiemy, że ostatnio gdzieś pracował i wynajmował pokój. Wczoraj doszło tam do jakiejś bijatyki, dzwonił do nas właściciel mieszkania. Podobno brat był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Właściciel mieszkania żąda od mamy, aby go zabrała, bo jak coś się stanie, to będzie odpowiedzialna za jego śmierć i on to zgłosi do prokuratury. Czy ten człowiek ma prawo nas tak straszyć i czy my jesteśmy za brata odpowiedzialne? W końcu jest pełnoletni.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Skierowanie alkoholika na przymusowe leczenie

Medyczna i społeczna przesłanka przymusowego leczenia odwykowego

Jeżeli brat jest pełnoletni i nie jest ubezwłasnowolniony, to Panie nie jesteście za niego odpowiedzialne. Warto jednak rozważyć albo ubezwłasnowolnienie brata, aby nie narobił długów, albo ponowne skierowanie wniosku o przymusowe leczenie.

 

Zgodnie z treścią art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: „Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego”.

 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2018 r.: „1. Dopuszczalnym jest orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego w razie zaistnienia kumulatywnie dwóch przesłanek – medycznej (uzależniania od alkoholu) i społecznej, wskazującej na postępujące negatywne skutki uzależnienia, najczęściej – na rozkład relacji rodzinnych. Obie przesłanki (medyczna i społeczna) wymagane do zastosowania przymusowego leczenia odwykowego muszą występować w chwili orzekania co do istoty sprawy przez sądy meriti. 2. Zaniechanie przez osobę uzależnioną od alkoholu na pewien czas przed wydaniem rozstrzygnięcia, negatywnych zachowań podpadających pod normę zawartą w przepisie art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487), nie niweczy merytorycznej zasadności żądania orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Rozpoznając wniosek w tym przedmiocie, sąd powinien ocenić, czy tego rodzaju zmiana w zachowaniu ma charakter trwały, czy jedynie tymczasowy, powodowany możliwością uwzględnienia żądania. Przy tej ocenie znaczenie mają okres, przez jaki osoba nadużywająca alkoholu nie narusza porządku publicznego względnie praw i wolności innych osób, oraz przyczyny zmiany jej postępowania” (I CSK 763/17).

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przymusowe leczenie odwykowe alkoholika

Z uwagi na powyższe należy podnieść, iż kierując osobę na przymusowe leczenie, w pierwszej kolejności sąd bada problem medyczny, a więc uzależnienie od alkoholu. Dlatego w sprawie kluczowa jest opinia biegłego, gdyż sąd nie posiada informacji specjalnych na ten temat. Z doświadczenia i praktyki wiem, że sąd przeważnie wyrokuje, jak to zostało wskazane w opinii, i nie przeciwstawia się niniejszym twierdzeniom. Ponadto kluczowa jest także druga przesłanka społeczna, a więc naruszanie spokoju publicznego a także rodzinnego.

 

Jak zatem widać, jeżeli brat jest uzależniony od alkoholu lub innych środków odurzających, a także narusza porządek publiczny oraz społeczny, może Pani skierować do sądu rejonowego miejsca zamieszkania wniosek o przymusowe leczenie brata. Proszę opisać obecną sytuację – sąd skieruje go do biegłego w celu wykonania odpowiednich badań, a ostatecznie orzeknie o ewentualnym przymusowym leczeniu. Jeżeli leczenie jest przymusowe, nawet ucieczka powinna zakończyć się ponownym doprowadzeniem. Jak jednak wskazałam na wstępie, jeżeli brat nie jest obecnie ubezwłasnowolniony, a jest osobą dorosłą, nie ponosicie Państwo odpowiedzialności za jego czyny – warto jednak rozważyć skierowanie go na przymusowe leczenie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu