.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obciążenie pracownika za zniszczony towar

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 15.01.2017

Pracuję w firmie, która dowozi materiały szklane do różnych odbiorców. Rozładowywałem niedawno samochód i niestety ruch windy spowodował rozbicie się towaru - przeładowywanych przedmiotów. Pracodawca chce mnie obciążyć karą za to zniszczenie. Wiem, że towar jest ubezpieczony, więc dostanie też odszkodowanie od ubezpieczyciela. Czy mogę sprzeciwić się temu procederowi? A może prawo nie jest po mojej stronie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Generalnie Kodeks pracy przewiduje odpowiedzialność materialną pracowników. Precyzyjnie z treści art. 119 Kodeksu pracy wynika, że odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

 

Przepis ten wyznacza maksymalną wysokość rzeczywistej straty pracodawcy, do której wyrównania może być zobowiązany pracownik wyrządzający szkodę z winy nieumyślnej. Wysokość rzeczywistej straty ustala się według cen rzeczy z daty ustalania odszkodowania. Dodam, że w myśl art. 115 Kodeksu pracy pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

 

Natomiast jeżeli pracownik wyrządziłby szkodę umyślnie, wówczas ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie, bo jak stanowi art. 122 Kodeksu pracy, jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

 

Co do zasady zatem w opisanej przez Pana sytuacji jeśli dochodzi do stłuczenia materiałów, szkoda niewątpliwie ma miejsce, to nie powinno ulegać wątpliwości, ale napisał Pan również, że Pana pracodawca otrzymuje z tego tytułu odszkodowanie od ubezpieczyciela, a jeszcze dodatkowo pobiera je po raz drugi od pracowników. W takiej sytuacji zatem – w mojej ocenie – pracodawca nie może dochodzić od pracowników naprawienia szkody, ponieważ otrzymuje odszkodowanie od ubezpieczyciela, a zatem tej szkody już nie ma tak naprawdę – zostaje bowiem naprawiona przez inny podmiot.

 

Ponadto „rzeczywista strata” oznacza faktyczne zmniejszenie majątku poszkodowanego pracodawcy, w wysokości różnicy w tym majątku między jego stanem przed wyrządzeniem szkody a stanem po jej wyrządzeniu. Po wypłacie odszkodowania od ubezpieczyciela wartość tej szkody wynosi zero.

 

A odpowiadając stricte na Pana pytanie, co zrobić w takiej sytuacji, to wydaje się, że możliwości są zasadniczo dwie, poza oczywiście godzeniem się nadal na sytuację, jaka ma miejsce w tej chwili, mianowicie mogą się Państwo albo jakoś wspólnie zbuntować i porozmawiać z osobą reprezentującą pracodawcę na ten temat, domagając się zaprzestania takiej praktyki, powołując się właśnie na brak szkody, albo po prostu zawiadomić np. anonimowo Państwową Inspekcję Pracy o naruszeniach. W takiej sytuacji inspekcja może dokonać kontroli w Pana firmie. Stosownie bowiem do treści art. 21 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz udokumentowanie dokonanych ustaleń.

 

Jeśli inspektor stwierdzi naruszenia przepisów, może podjąć stosowne działania zmierzające do wyeliminowania w firmie tej praktyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton