Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obciążenie pracownika za zniszczony towar

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 15.01.2017

Pracuję w firmie, która dowozi materiały szklane do różnych odbiorców. Rozładowywałem niedawno samochód i niestety ruch windy spowodował rozbicie się towaru - przeładowywanych przedmiotów. Pracodawca chce mnie obciążyć karą za to zniszczenie. Wiem, że towar jest ubezpieczony, więc dostanie też odszkodowanie od ubezpieczyciela. Czy mogę sprzeciwić się temu procederowi? A może prawo nie jest po mojej stronie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Generalnie Kodeks pracy przewiduje odpowiedzialność materialną pracowników. Precyzyjnie z treści art. 119 Kodeksu pracy wynika, że odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

 

Przepis ten wyznacza maksymalną wysokość rzeczywistej straty pracodawcy, do której wyrównania może być zobowiązany pracownik wyrządzający szkodę z winy nieumyślnej. Wysokość rzeczywistej straty ustala się według cen rzeczy z daty ustalania odszkodowania. Dodam, że w myśl art. 115 Kodeksu pracy pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

 

Natomiast jeżeli pracownik wyrządziłby szkodę umyślnie, wówczas ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie, bo jak stanowi art. 122 Kodeksu pracy, jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

 

Co do zasady zatem w opisanej przez Pana sytuacji jeśli dochodzi do stłuczenia materiałów, szkoda niewątpliwie ma miejsce, to nie powinno ulegać wątpliwości, ale napisał Pan również, że Pana pracodawca otrzymuje z tego tytułu odszkodowanie od ubezpieczyciela, a jeszcze dodatkowo pobiera je po raz drugi od pracowników. W takiej sytuacji zatem – w mojej ocenie – pracodawca nie może dochodzić od pracowników naprawienia szkody, ponieważ otrzymuje odszkodowanie od ubezpieczyciela, a zatem tej szkody już nie ma tak naprawdę – zostaje bowiem naprawiona przez inny podmiot.

 

Ponadto „rzeczywista strata” oznacza faktyczne zmniejszenie majątku poszkodowanego pracodawcy, w wysokości różnicy w tym majątku między jego stanem przed wyrządzeniem szkody a stanem po jej wyrządzeniu. Po wypłacie odszkodowania od ubezpieczyciela wartość tej szkody wynosi zero.

 

A odpowiadając stricte na Pana pytanie, co zrobić w takiej sytuacji, to wydaje się, że możliwości są zasadniczo dwie, poza oczywiście godzeniem się nadal na sytuację, jaka ma miejsce w tej chwili, mianowicie mogą się Państwo albo jakoś wspólnie zbuntować i porozmawiać z osobą reprezentującą pracodawcę na ten temat, domagając się zaprzestania takiej praktyki, powołując się właśnie na brak szkody, albo po prostu zawiadomić np. anonimowo Państwową Inspekcję Pracy o naruszeniach. W takiej sytuacji inspekcja może dokonać kontroli w Pana firmie. Stosownie bowiem do treści art. 21 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz udokumentowanie dokonanych ustaleń.

 

Jeśli inspektor stwierdzi naruszenia przepisów, może podjąć stosowne działania zmierzające do wyeliminowania w firmie tej praktyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 0 =

»Podobne materiały

Płatne zwolnienia od pracy niepełnosprawnego pracownika

Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, pracuję na umowę o pracę. Wiem, że przysługuje mi prawo do płatnego zwolnienia od pracy na czas wykonania badań. Mam przyznaną niepełnosprawność na jedną jednostkę chorobową, ale cierpię również na inną poważną chorobę. Muszę przyznać, że wypada m

 

Hipoteka przymusowa na nieruchomości nałożona przez ZUS

Na mojej nieruchomości znajduje się hipoteka przymusowa nałożona przez ZUS. Podstawą wystąpienia o jej ustanowienie jest doręczenie dłużnikowi decyzji określającej wysokość zaległych składek. Co należy rozumieć pod pojęciem „decyzji”? Jakie będą dalsze czynności i kroki – czy 

 

Przerobiony „anglik” a odstąpienie od umowy

Dwa tygodnie temu kupiłem samochód. W umowie zaznaczono, że nie ma wad ukrytych, a wczoraj mechanik stwierdził, że to przerobiony „anglik”. Chciałbym odstąpić od umowy, ale sprzedający się nie zgadza. Co mogę zrobić? Czy będę musiał wnieść sprawę do sądu? A jeśli tak – kto pok

 

List gończy i europejski nakaz aresztowania – czy to to samo?

Czy list gończy to tylko krajowy list gończy, czy jednocześnie europejski nakaz aresztowania? Kiedy nastąpi przedawnienie?

 

Ograniczanie kontaktów z matką przez brata

Brat zabrania mnie, siostrze, kontaktować się z matką. Przed laty rodzice umową darowizny przenieśli własność nieruchomości na brata. Tato zmarł parę lat temu. Mama obecnie wymaga intensywnej opieki z uwagi na przebyty udar. Zgodnie z ustaleniami umowy darowizny mama ma wydzieloną część mieszkalną.

 

Odpowiedzialność nauczyciela za sprzęty w sali

Jestem nauczycielem, prowadzę w jednej z sal lekcyjnych dwie lekcje tygodniowo (odbywają się w niej różne lekcje, zmieniają się nauczyciele i klasy). Czy pracodawca może zmusić mnie do podpisanie deklaracji o odpowiedzialności nauczyciela (mnie) za sprzęty (meble, firanki itd.) w tej sali?

 

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Czy w przypadku dostawy towaru z 21-dniowym terminem płatności możliwość naliczenia rekompensaty 40 euro powstaje nawet przy zapłacie jeden, dwa dni po terminie? Jeżeli zapłatę pobiera przedstawiciel dostawcy i spóźni się z odbiorem pieniędzy z przyczyn losowych kilka dni, czy w tej sytuacji powstaj

 

Fikcyjne małżeństwo z Tunezyjczykiem

Mieszkam na stałe w Belgii. Dwa lata temu przyjechała do mnie znajoma, która dostała ofertę zawarcia fikcyjnego małżeństwa z obywatelem Tunezji. Po zawarciu związku Tunezyjczyk osiedlił się na terenie Unii Europejskiej, a znajoma wróciła do Polski. Nie zgłosiła małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »