.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Obciążenie pracownika za zniszczony towar

Pracuję w firmie, która dowozi materiały szklane do różnych odbiorców. Rozładowywałem niedawno samochód i niestety ruch windy spowodował rozbicie się towaru - przeładowywanych przedmiotów. Pracodawca chce mnie obciążyć karą za to zniszczenie. Wiem, że towar jest ubezpieczony, więc dostanie też odszkodowanie od ubezpieczyciela. Czy mogę sprzeciwić się temu procederowi? A może prawo nie jest po mojej stronie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Obciążenie pracownika za zniszczony towar

Odpowiedzialność materialna pracowników

Generalnie Kodeks pracy przewiduje odpowiedzialność materialną pracowników. Precyzyjnie z treści art. 119 Kodeksu pracy wynika, że odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

Maksymalna wysokość straty pracodawcy do której wyrównania może być zobowiązany pracownik

Przepis ten wyznacza maksymalną wysokość rzeczywistej straty pracodawcy, do której wyrównania może być zobowiązany pracownik wyrządzający szkodę z winy nieumyślnej. Wysokość rzeczywistej straty ustala się według cen rzeczy z daty ustalania odszkodowania. Dodam, że w myśl art. 115 Kodeksu pracy pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

 

Natomiast jeżeli pracownik wyrządziłby szkodę umyślnie, wówczas ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie, bo jak stanowi art. 122 Kodeksu pracy, jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

 

Co do zasady zatem w opisanej przez Pana sytuacji jeśli dochodzi do stłuczenia materiałów, szkoda niewątpliwie ma miejsce, to nie powinno ulegać wątpliwości, ale napisał Pan również, że Pana pracodawca otrzymuje z tego tytułu odszkodowanie od ubezpieczyciela, a jeszcze dodatkowo pobiera je po raz drugi od pracowników. W takiej sytuacji zatem – w mojej ocenie – pracodawca nie może dochodzić od pracowników naprawienia szkody, ponieważ otrzymuje odszkodowanie od ubezpieczyciela, a zatem tej szkody już nie ma tak naprawdę – zostaje bowiem naprawiona przez inny podmiot.

Żądanie przez pracodawcę pokrycia kosztów zniszczonego mienia mimo wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela

Ponadto „rzeczywista strata” oznacza faktyczne zmniejszenie majątku poszkodowanego pracodawcy, w wysokości różnicy w tym majątku między jego stanem przed wyrządzeniem szkody a stanem po jej wyrządzeniu. Po wypłacie odszkodowania od ubezpieczyciela wartość tej szkody wynosi zero.

 

A odpowiadając stricte na Pana pytanie, co zrobić w takiej sytuacji, to wydaje się, że możliwości są zasadniczo dwie, poza oczywiście godzeniem się nadal na sytuację, jaka ma miejsce w tej chwili, mianowicie mogą się Państwo albo jakoś wspólnie zbuntować i porozmawiać z osobą reprezentującą pracodawcę na ten temat, domagając się zaprzestania takiej praktyki, powołując się właśnie na brak szkody, albo po prostu zawiadomić np. anonimowo Państwową Inspekcję Pracy o naruszeniach. W takiej sytuacji inspekcja może dokonać kontroli w Pana firmie. Stosownie bowiem do treści art. 21 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz udokumentowanie dokonanych ustaleń.

 

Jeśli inspektor stwierdzi naruszenia przepisów, może podjąć stosowne działania zmierzające do wyeliminowania w firmie tej praktyki.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych branż. W obecnej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. problematyką najmu lokali użytkowych.

 

Udziela porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, procedur cywilnych, w tym postępowania egzekucyjnego. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia z prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i procedur administracyjnych.

 

Sporządza umowy, pisma przedsądowe i procesowe.

https://www.linkedin.com/in/katarzyna-siwiec-radca-prawny/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu