.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zakup nieruchomości z licytacji komorniczej - pytania i odpowiedzi

• Opublikowano: 16-06-2022 • Autor: Kiecana Kamil

Chciałbym dokonać zakupu nieruchomości z licytacji komorniczej z wpisem w KW obciążonej hipoteką. Dowiedziałem, że są różne rodzaje hipotek (przymusowe, kaucyjne, łączne, umowne, z mocy prawa), ale nie wiem, jak wygląda sytuacja z nimi po wygraniu aukcji. Sędzina podczas pewnej licytacji wskazała, że hipoteki zostaną wyczyszczone, ale po zapoznaniu się z różnymi informacjami w intrenecie wiem, że nie wszystkie temu podlegają. Jakie hipoteki na nieruchomości poprzedniego właściciela mogą obciążyć nabywcę po wygraniu licytacji komorniczej? Na co należy zwrócić uwagę i kiedy powstrzymać się od licytacji nieruchomości? Jakie dodatkowe pytania zadać w sądzie przed rozpoczęciem licytacji, których odpowiedzi wskazałyby na konieczność wycofania się z licytowania? Jeżeli jakiś hipoteka (z ww. wymienionych np. 500 tys. zł) przewyższa wartość nieruchomości (300 tys. zł), to czy wierzyciel może domagać się zapłaty nieotrzymanej wierzytelności po planie podziału od nowego nabywcy, a tym samym hipoteka pozostanie lub na nowo zostanie wpisana przez wierzyciela?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zakup nieruchomości z licytacji komorniczej - pytania i odpowiedzi

Wygaśnięcie hipotek po przysądzeniu własności

Zgodnie z art. 1000 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego:


„§ 1. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji.
§ 2. Pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia:
1) prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy;
2) (uchylony);
3) służebność drogi koniecznej oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia;
4) służebność przesyłu.
§ 3. Pozostają również w mocy ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru albo nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania, służebności i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w wypadku ostatnim wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia.
§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się w odniesieniu do ciążących na nieruchomości spółdzielczych lokatorskich i własnościowych praw do lokalu. Prawa te, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, przekształcają się odpowiednio w prawo najmu, w prawo odrębnej własności do lokalu albo we własność domu jednorodzinnego”.

 

Zgodnie z dalszymi przepisami:

 

„Art. 1012. [Obciążenia ułamkowej części nieruchomości]
Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest ułamkowa część nieruchomości, pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia obciążenia tej części ułamkowej nieruchomości ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru oraz nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, jeżeli zostały ustanowione przed powstaniem współwłasności.

Art. 1013. [Hipoteki wpisane przed powstaniem współwłasności]
Postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności”.

 

Zatem co do zasady hipoteki wygasają z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jednak postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości (której ułamkowa część stanowi przedmiot przysądzenia własności) nie odnosi żadnego skutku do hipotek obciążających całą nieruchomość powstałych przed ustanowieniem współwłasności.

 

Jeśli nabycie nie dotyczy własności ułamkowej części nieruchomości, to ww. ryzyka nie ma. Pana uwagę powinny ponadto zwrócić wzmianki czynione w dziale III i IV księgi wieczystej. Jeśli takie wzmianki się pojawią, należy je zbadać i ewentualnie powstrzymać się od licytacji nieruchomości. O te kwestie można dopytywać w trakcie postępowania egzekucyjnego. 

Hipoteka wyższa niż wartość nieruchomości

Jeżeli hipoteka przewyższa wartość nieruchomości, to wierzyciel nie może domagać się zapłaty nieotrzymanej wierzytelności po planie podziału od nowego nabywcy, a tym samym hipoteka nie pozostanie ani nie zostanie wpisana na nowo przez wierzyciela.

 

Nabywca odpowiadałby bowiem jedynie do wartości nieruchomości, przy czym, jak wskazaliśmy powyżej, sytuacje, gdy hipoteka nie ulega wygaśnięciu, są wyjątkowe.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Kiecana Kamil

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich i radcowskich. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, gospodarczym, administracyjnym, finansowym oraz prawie szkolnictwa wyższego. Podejmuje się obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu