.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przyznanie renty i wniesienie zarzutu wadliwości przez głównego orzecznika ZUS

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 09.05.2018

Od 6 lat jestem na rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Za pierwszym razem rentę przyznał mi sąd na okres 3 lat, za drugim razem lekarz orzecznik ZUS-u przyznał mi na 3 lata. Ostatnio byłem po raz 3. u orzecznika i ten również przyznał mi rentę na kolejne 3 lat. W piątek, po 2 dniach, dostałem pismo z ZUS-u, że główny orzecznik komisji ZUS-u wniósł zarzut wadliwości i przekazał akta do komisji. Czy mam rozumieć, że komisja mi odbierze tę rentę i będę musiał ponownie wystąpić do sądu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przyznanie renty i wniesienie zarzutu wadliwości przez głównego orzecznika ZUS

Fot. Fotolia

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 227), art. 14 ust. 2:

 

„2a. Od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, zwanej dalej »komisją lekarską«, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia.

2b. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Zakładu właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

2c. Komisja lekarska nie rozpatruje sprzeciwu wniesionego po terminie. W uzasadnionych przypadkach Zakład, na wniosek osoby zainteresowanej, może przywrócić termin na wniesienie sprzeciwu, w tym w szczególności w razie odrzucenia przez sąd odwołania od decyzji w przypadku określonym w art. 4779 § 31 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

2d. Prezes Zakładu, w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika, może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia i przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej. O zgłoszeniu zarzutu wadliwości orzeczenia jednostka organizacyjna Zakładu niezwłocznie zawiadamia osobę zainteresowaną.

2e. Komisja lekarska, rozpatrując sprzeciw lub zarzut wadliwości, dokonuje oceny niezdolności do pracy i jej stopnia oraz ustalenia okoliczności, o których mowa w ust. 1”.

 

Postępowanie w sprawie ustalenia niezdolności do pracy jest dwuinstancyjne. W razie niekorzystnej opinii zainteresowanemu – czyli renciście – przysługuje dowołanie. Takie samo „odwołanie” przysługuje prezesowi ZUS-u, z tym że nie nazywa się odwołanie, ale stwierdzenie wadliwości.

 

W chwili obecnej prezes ZUS-u zgłosił taką wadliwość. Obecnie zgodnie z 2f komisja lekarska dokonuje rozstrzygnięcia w formie orzeczenia. Nie oznacza to, że Panu zabierze rentę albo wyda inne orzeczenie niż lekarz orzecznik ZUS-u. Być może potwierdzą pierwszą opinię. Jedynie w przypadku negatywnej opinii i negatywnej decyzji ZUS-u trzeba będzie odwołać się do sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton