.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Studia a składki ZUS

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 27.11.2013 • Zaktualizowane: 26.01.2021

Jestem studentem studiów zaocznych. Chcę podjąć pracę na umowę-zlecenie. Kto w takiej sytuacji będzie płacił za mnie składki ZUS?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Studia a składki ZUS

Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne studenta podejmującego pracę na umowę -zlecenie

Zasadniczo student do 26. roku życia pracujący na umowę-zlecenie jest zwolniony z opłacania składek ZUS.

 

Gdyby Pan nigdzie nie pracował, to – jeżeli spełnia Pan łącznie dwa warunki (ma Pan mniej niż 26 lat i uczy się) – podlegałby Pan pod ubezpieczenie rodziców.

 

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) osoba wykonująca pracę na podstawie umowy-zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od umowy-zlecenia obliczają, rozliczają i przekazują co miesiąc do ZUS w całości płatnicy składek, czyli podmioty zatrudniające osoby na zlecenie (lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej). 

 

Jednakże zgodnie z art. 6 ust. 4 tej ustawy studenci do ukończenia 26 lat nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu wykonywania umowy-zlecenia, jeżeli jest to jedyne źródło ich utrzymania.

 

Z kolei ustawa z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) wskazuje, że studia mogą być prowadzone w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym w uczelniach prywatnych oraz państwowych. To oznacza, że osoby posiadające status studenta, kształcące się w uczelniach państwowych lub prywatnych, bez względu na system kształcenia (dzienny, wieczorowy, zaoczny, eksternistyczny), nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania umowy-zlecenia (o ile nie ukończyły one 26 lat).

Umowa o pracę ze studentem a składki ZUS

Jednakże jak od każdej reguły, i tu są pewne wyjątki. Proszę pamiętać, że za studenta zatrudnionego na podstawie umowy-zlecenia do ukończenia przez niego 26 lat nie opłaca się składek ZUS tylko w sytuacji, gdy tego studenta nie łączy równocześnie ze zleceniodawcą umowa o pracę.

 

W takiej bowiem sytuacji umowa-zlecenie, w zakresie ubezpieczeń, jest traktowana jak umowa o pracę, więc także i w jej przypadku składki zostaną odprowadzone do ZUS.

 

A zatem w zakresie ubezpieczeń społecznych za pracownika uważa się również studenta wykonującego pracę na podstawie umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu, a także umowy o dzieło, jeżeli takie umowy zostały zawarte z własnym pracodawcą lub praca na podstawie tych umów jest wykonywana na rzecz innego pracodawcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »