Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z sali weselnej

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 28.11.2013

Zawarliśmy razem z narzeczonym umowę o wynajem sali weselnej. Wpłaciliśmy zaliczkę. Niestety niedawno straciłam pracę i nie będzie nas teraz stać na zorganizowanie wesela. Obecnie chcielibyśmy odstąpić od umowy, ale właściciel grozi nam sądem. Twierdzi, że może od nas żądać dwukrotności tej zaliczki za jego straty z tego tytułu. Co faktycznie nam grozi w razie wypowiedzenia umowy i rezygnacji z sali? Czy jest jakiś minimalny termin wypowiedzenia? Przesyłam umowę zawartą z właścicielem sali.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniżej wyjaśniam Pani wątpliwości związane z rezygnacją z sali weselnej.

 

Analiza treści przesłanej umowy pozwala przyjąć, że zawarli Państwo z właścicielem sali umowę-zlecenie regulowaną przepisami Kodeksu cywilnego (art. 734-751 K.c.).

 

Zgodnie z art. 746 § 1 K.c.: „Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę”.

 

Ponieważ zawarta przez Państwa umowa nie przewiduje żadnego umownego okresu wypowiedzenia, to zgodnie z treścią art. 61 K.c. oświadczenie o wypowiedzeniu umowy staje się skuteczne z chwilą, gdy adresat tego oświadczenia mógł zapoznać się z jego treścią. Oznacza to, że wypowiedzenie umowy staje się skuteczne z chwilą, gdy właściciel sali dowie się o tym, że korzystają Państwo z takiego prawa. Ponieważ zgodnie z treścią art. 746 K.c. data ta ma istotne znaczenie, dlatego najlepiej byłoby, gdyby złożyli Państwo oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w sposób zapewniający udokumentowanie daty zawiadomienia. Najlepszym sposobem jest wysłanie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Oczywiście inne sposoby, np. mailowy lub SMS-owy, także są możliwe, ale w przypadku sporu między Państwem a właścicielem sali co do daty lub skuteczności wypowiedzenia umowy to na Państwu będzie spoczywał ciężar wykazania, że wypowiedzenie zostało złożone skutecznie. Najłatwiej jest to zrobić, przedstawiając potwierdzenie odbioru listu poleconego.

 

Z chwilą, gdy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy staje się skuteczne, zgodnie z zawartą umową na rzecz zleceniobiorcy przepada dana przez Państwa zaliczka. Jeżeli do dnia otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy zleceniobiorca poniósł już jakieś dodatkowe koszty lub poczynił przygotowania związane z Państwa weselem, to będzie uprawniony do żądania pokrycia kosztów. Oczywiście zleceniobiorca, żądając od Państwa zapłaty za poniesione koszty i poczynione przygotowania, powinien odpowiednio wykazać wysokość poniesionych kosztów. Teoretycznie właściciel sali może uznać, że wypowiedzenie umowy nastąpiło bez ważnego powodu i na tej podstawie żądać od Państwa naprawienia poniesionej szkody. Niemniej jednak i w tym przypadku musiałby wykazać szkodę co do wysokości oraz jej źródło, a powiem Pani z doświadczenia, że nie jest to wcale łatwe.

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli chcieliby Państwo zrezygnować z organizacji wesela, to proponuję, aby wysłali Państwo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru stosowne oświadczenie do zleceniobiorcy, wskazując, że wypowiedzenie umowy związane jest z utratą zatrudnienia i trudną sytuacją życiową. Jeżeli w odpowiedzi na wypowiedzenie umowy właściciel sali będzie umiał przedstawić rachunki lub faktury dokumentujące poniesione przez niego do tej pory koszty na organizację Państwa wesela, do tego będzie z nich wynikało, że nie może zakupionych rzeczy wykorzystać na potrzeby innego klienta, to wtedy będą Państwo zobowiązani do pokrycia tych kosztów. Prawdopodobieństwo, że oprócz utraconej zaliczki będą Państwo zobowiązani do pokrycia dodatkowych kosztów, jest więc stosunkowo niewielkie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus 2 =

06.07.2018

Wydaje mi się, że w odpowiedzi jest błąd.
Zaliczka podlega zwrotowi w całości.
Kosztem dla rezygnujących z usługi mogą być ewentualnie tylko poniesione przez wykonawcę wydatki tak jak jest to opisane w artykule.
Jedynie wpłacony ZADATEK nie podlega zwrotowi ale może być oddany w całości lub części przy dobrej woli wykonawcy usługi. Gdyby to wykonawca zrezygnował to zadatek zwraca w podwójnej wysokości .

Bunia

»Podobne materiały

Odstąpienie od umowy

Podpisałam umowę na wykonanie mebli kuchennych oraz szafy wnękowej. Termin wykonania umowy określono na październik 2012 r. Po podpisaniu umowy przelałam na konto wykonawcy zadatek. Następnie otrzymałam informację, że montaż nastąpi z opóźnieniem. Mimo to wykonawca nie pojawił się w wyznaczonym dniu

 

Odstąpienie od umowy przedwstępnej - konsekwencje przewidziane prawem

Ja i dwóch innych spadkobierców dostaliśmy spadek w postaci dwóch mieszkań. Wraz z żoną zdecydowaliśmy się na spłatę jednego ze spadkobierców – kuzyna. Podpisaliśmy z nim umowę przedwstępną potrzebną do analizy kredytowej. Zakłada ona możliwość odstąpienia od umowy w przypadku nieudz

 

Zaniżona wycena odszkodowania AC

Zgłosiłem szkodę własnego samochodu z polisy AC. Ekspert ubezpieczyciela zaniżył wycenę odszkodowania AC, uwzględniając tylko część poniesionej szkody. Napisałem odwołanie i jednocześnie poprosiłem o wycenę serwis Mercedesa. Co powinienem zrobić w tej sytuacji i czy godzić się na warunki firmy ubezp

 

Odwołanie od zapłaty za wyrządzoną szkodę

Moja firma otrzymała wczoraj wezwanie do zapłaty za szkodę wyrządzoną w pewnym instytucie naukowym. Wynajmuję tam powierzchnię pod automat do kawy (umowa zawiera zapis, iż wynajmujący będzie informowany o nieprawidłowościach w pracy urządzenia). Przed około 8 miesiącami wydarzyła się awaria, doszło

 

Rezygnacja ze studiów wojskowych i obowiązek zwrotu kosztów

Obecnie jestem studentem Wojskowej Akademii Technicznej, ale zamierzam zrezygnować ze studiów wojskowych. Wiem, że będę musiał zwrócić sporą sumę uczelni. Czytałem, że rektor–komendant może na wniosek studenta umorzyć te koszty. Czy mam na to szansę? Co powinienem zrobić?  

 

Jak wystąpić ze spółki jawnej?

Bardzo proszę o wskazanie, jak wystąpić ze spółki jawnej. Spółka istnieje od 6 lat. Jeden ze wspólników działa na niekorzyść firmy. Zaczynam się obawiać o przyszłość mojej rodziny. Pozostali wspólnicy mogą się sprzeciwić mojemu odejściu. Co robić?  

 

Przejście na emeryturę męża po rozwodzie z orzeczeniem jego winy

Czy po śmierci męża, będąc po rozwodzie z orzeczeniem jego winy, mogę przejść na jego emeryturę? Ja też mam rentę tylko niższą, dzieci dorosłe. Nie miałam zasądzonych alimentów z jego strony, ale dostawałam od niego nieraz pieniądze. Czy możliwa jest renta po zmarłym byłym mężu?

 

Udostępnianie dokumentów wspólnoty mieszkaniowej

Pytanie dotyczy zasad udostępniania dokumentów wspólnoty mieszkaniowej. Jeden z członków wspólnoty chce sprawdzać (skontrolować) dokumenty z pięciu lat i rozumiem, że ma do tego prawo, ale czy może kopiować, robić zdjęcia wszystkich dokumentów wspólnoty? Jak temu zapobiec? Nie wiemy, do czego on teg

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »