Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Protokół z rozprawy sądowej niezgodny z zeznaniami

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 03.08.2016

Na rozprawie sądowej, w sprawie, w której jestem stroną, dokładnie słuchałem, co było dyktowane do protokołu. Wczoraj otrzymałem kopię protokołu z tej rozprawy i nic się nie zgadza: nie to, co było dyktowane, jest w protokole; z trzech punktów, które sąd ustanowił, został tylko jeden, co jest korzystne dla drugiej strony. Jak to jest możliwe? Co powinienem w tej sytuacji zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczywiście protokół powinien brzmieć tak, jak przebiegała rozprawa. Sędziowie po rozprawie generalnie sczytują czasem protokół, sprawdzając, czy nie ma w nim jakiś błędów, ale typu ortograficznych czy stylistycznych, nie mają natomiast prawa do zmiany jego treści.

 

Protokół z samej istoty powinien wiernie odzwierciedlać przebieg rozprawy.

 

Jeśli tak nie jest w Pana przypadku i jest Pan pewien, że inaczej przebiegały przesłuchania świadka czy strony, ma Pan możliwość wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie protokołu z rozprawy. Ponieważ napisał Pan, że jest stroną, to zakładam, że była to rozprawa przed sądem cywilnym, gospodarczym, rodzinnym lub pracy, dlatego też zastosowanie miał tu będzie Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

Tak więc zgodnie z treścią art. 160 § 1 K.p.c. strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak jak na następnym posiedzeniu, a jeśli idzie o protokół rozprawy, po której zamknięciu nastąpiło wydanie wyroku – dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie. Od zarządzenia przewodniczącego strony mogą odwołać się do sądu w terminie tygodniowym od doręczenia im zarządzenia.

 

Zgodnie z treścią § 2 zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku nie podlega sprostowaniu.

 

Ma Pan zatem końcowy termin do wystąpienia z takim wnioskiem do następnej rozprawy, najlepiej zrobić to jednak szybciej w formie pisemnego wniosku do sądu, w którym powoła się Pan dokładnie na rozbieżności pomiędzy wypowiedzianymi na rozprawie słowami a zapisami protokołu.

 

W praktyce przewodniczący składu przed rozstrzygnięciem wniosku o sprostowanie względnie np. uzupełnienie protokołu powinien porozumieć się z protokolantem, który może wyrazić swój pogląd co do zasadności wniosku. Sprostowanie lub uzupełnienie protokołu następuje w tym samym składzie, w jakim sprawa była rozpoznawana na posiedzeniu.

 

Na wypadek gdyby sąd nie uwzględnił Pana wniosku, zgodnie z cytowanym przepisem będzie Pan mógł się odwołać do sądu. Jeśli treść protokołu jest dla Pana ważna, proszę skorzystać z tej możliwości. Cytuję stosowne orzeczenie:

 

„Zgodnie z art. 160 k.p.c. na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie sprostowania protokołu służy zażalenie do sądu, przez który należy rozumieć skład sądowy, który rozpoznawał sprawę w czasie, gdy protokół został sporządzony. Kodeks Postępowania Cywilnego nie przewiduje natomiast dalszego zażalenia do Sądu II instancji. Przepisu takiego nie ma ani w rozdziale o posiedzeniach sądowych (art. 148-163 k.p.c.), ani też w rozdziale o zażaleniu (art. 394-398 k.p.c.). W tych warunkach oraz wobec przyjętej przez Kodeks zasady, iż zażalenie na postanowienie nie kończące postępowanie przysługuje tylko w wypadkach w ustawie przewidzianych (art. 394 k.p.c.) zażalenie, które wniósł powód, jest niedopuszczalne” (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 października 1966 r. I CZ 104/66).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - 6 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki